SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 15. listopadu 2017

Home » » Recenze/review - CRANIAL CARNAGE - Abhorrence (2017)

Recenze/review - CRANIAL CARNAGE - Abhorrence (2017)


CRANIAL CARNAGE - Abhorrence
CD 2017, Immortal Souls Productions

for english please scroll down

Představte si vír roztočených ostrých čepelí. Kovový větrák, který vás pohltí a rozcupuje na malé kousky zcela zbytečného masa. Vyvrhnutí padnete na zem a budete prosit, aby vás už konečně zametli do kanálu. Ano, přesně takové jsou mé pocity z novinky českých CRANIAL CARNAGE. 

"Abhorrence" je prvotinou, vydanou letos u slovenského labelu Immortal Souls Productions a je také jasnou odpovědí na otázky smrti, které kdysi předložili třeba takoví SUFFOCATION, DEICIDE, SINISTER, DYING FETUS, DERANGED, MORBID ANGEL. Samozřejmě s poctivou dávkou brutality navíc.Pod skvělým obalem od mistra Deathera se ukrývá hodně zkažená krev. Nasáklá parádním zvukem, drtivým dopadem a schopností kapely vás rozemlít na obyčejný prach. Přiznám se, nečekal jsem to. Před námi stojí kapela, která přesně a jasně ví, co chce hrát. A ještě navíc z jednotlivých songů cítit takové to temné chvění, které odlišuje dobré desky od špatných. CRANIAL CARNAGE ctí death metalovou klasiku, umí zahrát zapamatovatelný motiv. Cením si toho o hodně víc, než kdyby hráli o 100 km v hodině rychleji a komplikovaněji. Viděli jste někdy přímý přenos z pitvy? Pokud ne, tak by vám nemělo letošní album rozhodně ujít. Možná jsou některé songy lehce monotónní, někdy až příliš dlouhé, ale když posloucháte nahrávku v celku, tak to vůbec nevadí. Vypadá to, že máme v Evropě další smečku pořádně naštvaných řezníků, se kterými musíme počítat. Z mé strany ještě jeden malý poznatek. "Abhorrence" je přesně tím druhem alba, které používám ve chvílích, kdy mám pocit, že mi všechno padá na hlavu. Vyčistí mi mozek kyselinou sírovou a death metalem. Víc nechci a ani nepotřebuji. Poctivá porce smrti! Doporučuji!


Asphyx says:

Imagine a swirl of bent sharp blades. A metal fan that absorbs and splits you into small pieces of unnecessary meat. You will fall on the ground and ask you to finally sweep you into the canal. Yes, these are my feelings from the novelty of Czech CRANIAL CARNAGE.

"Abhorrence" is the first release released this year by Immortal Souls Productions and is also a clear answer to the questions of death that had once been submitted by bands such as SUFFOCATION, DEICIDE, SINISTER, DYING FETUS, DERANGED, MORBID ANGEL. Of course, with a fair amount of extra brutality.


There is a lot of spoiled blood under the great cover of master Deather. Inspired by the brilliant sound, the overwhelming impact and the band's ability to make you feel like you are grinded in the dust. I admit, I did not expect it. In front of us stands a band that knows exactly what they want to play. And moreover, from individual songs, they feel such a dark vibe that distinguishes good albums from bad ones. CRANIAL CARNAGE honors death metal classic, can play a memorable motif. I appreciate it much more than if they played 100 km/h faster and more complicated. Have you ever seen a direct transmission from an autopsy? If not, you should not miss this year's album. Maybe some songs are slightly monotonous, sometimes too long, but when you listen to the recording as a whole, it does not matter at all. It looks like we have another pack of well-angled butchers in Europe that we have to count on. On my part, there is one little note. "Abhorrence" is exactly the sort of album I use when I feel like it's all over my head. It cleanses my brain with sulfuric acid and death metal. I do not want more and I do not even need it. Honest portion of death! I recommend!

Tracklist:
1. Antichrist
2. Conflict Enemy
3. Abhorrence
4. Infection Heresy
5. Obscenity
6. Kill The Christians
7. Sacrificial Gift
8. Bastard
9. Morbid Oath
10. Sadistic Bloodbath
11. Doomed Obsession

band:
Share this games :

TWITTER