Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 26. února 2018

Home » » Recenze/review - REPRESSION - Wretched Domain (2017)

Recenze/review - REPRESSION - Wretched Domain (2017)REPRESSION - Wretched Domain
demo cassette 2017, Caligari Records

for english please scroll down


Likvidace starých rakví je jednou z činností, kterou si pokaždé rád vychutnám. Vezmu do rukou palici, vysypu prašivé kosti na hromadu a dám se do práce. Pouštím si k tomu hudbu, která je stejně plesnivá jako ničené rakve. Pravý nefalšovaný death/thrash metal, který pamatuje ještě dobu, kdy se pohřbívalo převážně do země.

Finští válečníci REPRESSION do toho jdou po hlavě, hezky od podlahy. Bez kompromisů, ostře a zběsile. Ve stylu prvních alb SEPULTURY, SARCÓFAGO, DEMOLITION HAMMER, VULCANO. Předkládají nám thrash a death metal ze staré školy, který vás rozseká na malé kousky.


Ano, jedná se o demonahrávku, které by určitě slušel lepší zvuk. Ale přátelé, u nás v podzemí se přece na nějakou tu nedokonalost nehledí. Důležitý je výsledný dojem, nadšení pro věc a smrt v očích. Pro mě osobně jsou REPRESSION devastující a perfektně se hodí k mé morbidní práci hrobníka. "Wretched Domain" mě drtí a utvrzuje v tom, že peklo opravdu existuje. Je pro mě dalším z výletů do devadesátých let. Je také odkazem našich death thrashových předků. Odhoďte prosím veškeré zábrany a přijďte mi pomoci s drcením rakví. Hrát nám k tomu budou REPRESSION, jedni z nejpovolanějších. Old school death/thrash metal, který je prašivý jako ruka shnilé mrtvoly! 

Asphyx says:The one activity which I will always like is the disposing of old coffins. I take a stick, drop the ashy bones into a pile and I start to work. I listen to the music which is just as mouldy as the disposed coffins. Real death/thrash metal which remembers the time when people were buried mostly in the ground.


The Finnish warriors REPRESSION go for it straight with no hesitations. No compromises, sharply and furiously. In the style of the first albums by SEPULTURA, SARCÓFAGO, DEMOLITION HAMMER, VULCANO. The give us thrash and death metal from the old school which will smash you into small pieces.


Yes, this is a demo album which would suit a better sound. But friends, here in the underground we do not care about something not being perfect. The most important is the final impression, enthusiasm and death in the eyes. For me personally REPRESSION are devastating and perfectly suitable to the morbid work of a gravedigger. “Wretched Domain” crushes me and it confirms that the hell really exist. For me it is one of the trips to the 90s. It is also the link to our death thrash ancestors. Please discard all barriers and come to help me with crushing the coffins. We will listen to REPRESSION because they are one of the most suitable ones for that. Old school death/thrash metal which is ashy like a hand of a rotten corpse!band:
Jari - Bass & Vocals
Jani - Guitar
Rasmus - Guitar
Joni - Drums


Share this games :

TWITTER