SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 14. září 2018

Home » » Recenze/review - ABHORRENCE - Megalohydrothalassophobic (2018)

Recenze/review - ABHORRENCE - Megalohydrothalassophobic (2018)


ABHORRENCE - Megalohydrothalassophobic
EP 2018, Svart Records

for english please scroll down

Bezútěšná situace lidského rodu je dlouhodobým výsledkem našeho snažení. Málokterý druh se dokáže požírat navzájem s takovou urputností. Svět najednou opravdu vypadá, jako v knihách H.P. Livercrafta. Jeho tvorbou a také dílem Timothy Mortona se zabývají i finští death metalisté ABHORRENCE. Maniaci ze severu, kteří znovu povstali, aby zařvali s neskutečnou silou.

Kapela zrozená v devadesátých letech minulého století moc dobře ví, o čem je smrt. Necelých 24 minut je morbidní ochutnávkou klasického smrtícího kovu finského střihu. Jsem moc rád, že jsou ABHORRENCE zpět v boji. Pojďme se s nimi vydat na dlouhý výlet bez konce. Do temných zátočin lidské mysli. Smrt čeká na každém rohu. Je krutá, ošklivá a zlá, jako nová deska "Megalohydrothalassophobic"."Megalohydrothalassophobic" je hodně shnilým kouskem masa. Starým, znovu exhumovaným. Tradiční, klasické postupy sice asi nejvíce budou líbit pamětníkům, ale to nic nemění na tom, že se jedná o velmi nechutnou krmi. Rád nasávám z desky mrtvolnou a temnou atmosféru. S chutí se procházím světem, který nám popisují ABHORRENCE. Země je někdy hodně ošklivé místo k žití. Padám do propasti a v naprosté tmě oceňuji novinku asi nejvíce. Pro mě osobně se jedná o skvělý návrat kapely, která má svůj vlastní výraz a je zajímavá po všech stránkách. Peklo je v každém z nás. Finové vzali všechno dostupné zlo a špínu a nahustili jej na hudební nosič. Klidně mě ukřižujte, mučte mě v hlubokých kobkách, přesto si budu tohle EP dávat stále do žil. Co dodat víc? Snad jen, že ABHORRENCE jsou zpět ve velkém stylu. Silní a zničující, jako bájné příšery z legend! Krvavé kořeny! Skvělá deska!


Asphyx says:

The bleak situation of the human race is the long-term result of our efforts. Few species can eat each other with such tenacity. The world suddenly really looks like in books of H.P. Livercraft. Finnish death metallers ABHORRENCE deal with his work and also with Timothy Morton's work. Maniacs from the North who looked again to shout with incredible power.

The band was born in the 1990s knows very well what death is about. Less than 24 minutes is the morbid tasting of the classic lethal metal of Finnish shear. I'm glad to have ABHORRENCE back in the fight. Let's go with them for a long, endless trip. To the dark bays of the human mind. Death is waiting in every corner. It is cruel, ugly and evil, like a new album "Megalohydrothalassophobic".

"Megalohydrothalassophobic" is a very rotten piece of meat. Old, again exhumed. Traditional, classical procedures may be the most appealing to witnesses, but that does not change the fact that it is a very disgusting food. I like to take a deadly and dark atmosphere from the album. I like to go through the world that ABHORRENCE described. Earth is sometimes a very ugly place to live. I fall into the abyss and in the darkness I really appreciate the new album. For me personally, this is a great return of a band that has its own expression and is interesting in all its aspects. Hell is in each of us. The Finns took all the available evil and dirt and put it on a musical medium. Just crucify me, torture me in deep dungeons, yet I'll keep this EP in my veins. What more to say? Perhaps that ABHORRENCE is back. Powerful and devastating, like legendary monsters! Bloody roots! Great album!

Share this games :

TWITTER