SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 14. září 2018

Home » » Recenze/review - GRISLY - The Spectral Wars (2018)

Recenze/review - GRISLY - The Spectral Wars (2018)


GRISLY - The Spectral Wars 
CD 2018, Xtreem Music

for english please scroll down

Tak dlouho jsem se díval do pekelné jámy, až jsem do ní spadl. Teď jsem rozemletý na prach ostrými riffy a dunivými bicími. Death metalová válka propukla nečekaně. Smrt čeká za každým rohem a tvůj nepřítel se neptá. Rovnou útočí. Tohle je valivý smrtící kov, který vás zničí  jako tank na obalu. Chlad opuštěného bojiště, na kterém umírají ranění. Temnota a krev! Jsi jen kusem těla, které jde na porážku.

GRISLY je další kapelou Roggy Johanssona, tentokrát ve společnost dalších maniaků Dennise Blomberga a Henke Lundgrena. Klasická sestava, tradiční studené švédské melodie, k tomu plesnivina jak od AUTOPSY. Co víc si může fanoušek old school death metalu přát? Mrtví vojáci znovu povstali, aby vydali svědectví o všech zvěrstvech, kterých je schopen jenom člověk.
"The Spectral Wars" je vlastně takovým klasickým death metalovým albem. Rogga má typické riffy i nápady, takže jeho rukopis poznáte na sto kroků. Špinavý, heavy zvuk. Vibrace z podzemí. A samozřejmě mráz ze severu. Není podstatné, že tohle všechno už jsme slyšeli snad tisíckrát. Důležitý je výsledný dojem a ten je velmi dobrý. GRISLY nám namíchali ostrou směs z toho nejšpinavějšího koření. Deska pálí, řeže, ničí. Neznám nic lepšího, než poslech oblíbené hudby a smrt pod pásy rozjetého tanku. Válka zuří na mnoha místech a tvůj konec je hnusný jako bůh. Dej náboj do komory své pušky a vyber si cíl. Kdo bude další na řadě? Kdo umře v zákopech death metalové války? Slušná deska plná zajímavých melodií. 


Asphyx says:

I've been looking at the Hell pit for as long as I fell into. Now I am grinded to dust by sharp riffs and rumble drums. Death metal war started unexpectedly. Death waits at every corner and your enemy does not ask. Attacking straight. This is a rolling lethal metal that destroys you like a tank on the cover. Cold an abandoned battlefield where the wounded are dying. Darkness and blood! You are just a piece of flesh that goes to defeat.

GRISLY is another band of Rogge Johansson, this time in the company of other maniacs Dennis Blomberg and Henke Lundgren. A classic set, a traditional cold Swedish melody and mould which has been played by AUTOPSY. What more can an old school death metal fan want? The dead soldiers rose again to give testimony of all the atrocities that only human is capable of."The Spectral Wars" is actually such a classic death metal album. Rogga has typical riffs and ideas, so you will know his signature for a hundred steps. Dirty, heavy sound. Vibration from the underground. And, of course, the frost from the north. It is not essential that we have heard this all a thousand times. The final impression is important and it is very good. GRISLY mixed a sharp mixture of the dirtiest spices. Album burns, cuts, destroys. I know nothing better than listening to your favorite music and death under the belts of a jet tank. The war is raging in many places and your end is as ugly as God. Put a bullet into your rifle chamber and choose your target. Who's next in line? Who dies in the trenches of the death metal war? Good album full of interesting melodies.

https://xtreemmusic.bandcamp.com/album/the-spectral-wars

LABEL INFO:

www.xtreemmusic.com
www.facebook.com/xtreemmusic666
www.xtreemmusic.bandcamp.com
www.youtube.com/xtreemmusic
www.twitter.com/xtreemmusic666
www.soundcloud.com/xtreemmusic
Share this games :

TWITTER