SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 2. září 2018

Home » » Recenze/review - KANDAR - Tromaville (2018)

Recenze/review - KANDAR - Tromaville (2018)


KANDAR - Tromaville
CD 2018, Bizarre Leprous Production

for english please scroll down

Víte jak nejraději trávím páteční večery? To si takhle se ženou sedneme, dáme si nějaký dobrý, kvalitní film. Popíjíme a když skončí, tak dostaneme chuť na pořádnou krvavou oddechovku. Nutno říci, že jsme za ty roky, co jsme spolu, projeli skoro celou produkci nezávislé filmové společnosti Troma. Jak známo, tak tahle firma se specializuje na nechutné, šílené hororovky. 

Malé město, v mnohém připomínající i to vaše. Klid a divná nálada. Začíná to vždycky podobně. Lidé jsou vytrženi z obyčejnosti a stereotypu. Krev a násilí vždycky lákaly a ani vy nejste výjimkou. Musím říct, že mi brněnští grindeři letos připravili vskutku morbidní zážitek. Stejně, jako u zmiňovaných filmů, je jejich hudba neurvalá, syrová, totálně zasypaná špínou a hnisem. Album má skvělý zvuk, spoustu nápadů, které vás ihned strhnou. A to považte, mojí krví koluje spíše death metal. Ten také občas vyleze na povrch, ale je spíše jen podpůrným prostředkem, než základním nosným kamenem. Tím je samozřejmě hororový grind té nejvyšší kvality.
"Tromaville" jsem si pouštěl tuhle před spaním a do hlavy mi vlezla najednou šíleně sexy sestřička, ledabyle se pohybující po nemocničních chodbách s úchylným úsměvem na tváři. No řekněte, kdo by nepodlehl? S deskou je to stejné. Vyvrhne vás zaživa, donutí jíst vlastní maso, rozemele vás, zničí, upálí tlakem. Jasně, nic nového, ani převratného v márnici, jenže přátelé, zde jsou klasické postupy zahrané s takovým nadšením, že jednoduše podléhám. Hrozně se mi líbí nadhled, energie a feeling, takový ten správný šílený přístup k hudbě - hluku - grindu. Skvělé je také to, že se nezapomíná na dobré řemeslo (obal, produkce, provedení). Po stěnách zase teče krev a ten maník s motorovou pilou se mi už snaží nějakou dobu uříznout nohu. Nějak se s tím patlá, asi ho budu muset zabít. Jakže se to vlastně ničí nemrtví? Ohněm? Brokovnicí? Omyl, novou deskou "Tromaville" od KANDAR! To si prosím zapište za uši (jasně že žiletkou!). Nebo se v noci vloupám do vašeho bytu a budu vás navěky strašit ve snech! Skvělé album, doslova narvané grind horovými orgiemi! 
Asphyx says:

You know what I prefer doing Friday night? With my wife we sit down, we get some good, high quality movie. We drink and when it's over, we get the taste of a bloody rest. It has to be said that over the years we've been together, we have almost went through the entire catalogue of the independent film company Troma. As is well known, this company specializes in disgusting, crazy horror.

A small town, much like yours. Calm and strange mood. It always starts like that. People are out of the ordinary and stereotyped. Blood and violence have always attracted you, and you are no exception. I have to say that the grinders from Brno this year have really prepared a morbid experience. As with the films mentioned, their music is raw, totally covered with dirt and pus. The album has great sound, lots of ideas that will instantly break you off. And, you know, my blood is more like death metal. It also sometimes climbs to the surface, but is more of a supportive means than a basic supporting stone. This is, of course, horror grind of the highest quality.

"Tromaville" I listened to this bedtime, and a madly sexy nurse suddenly came into my head, staring down the hospital corridors with a faint smile on her face. Well, tell who would resist her? The album is the same. It will throw you away, forcing you to eat your own flesh, crushing you, destroying, burning with pressure. Sure, nothing new or revolutionary in the morgue, just friends, here are the classic practices played with such enthusiasm that I simply will not resist. I really like the sight, the energy and the feeling, the kind of crazy approach to the music - the noise - the grind. It is also great to remember the good craft (packaging, production, execution). There's blood flowing down the walls, and the chain saw man is already trying to cut my leg off for a while . Somehow, I'm afraid I'll have to kill him. How do you kill someone who is not alive? Fire? Shotgun? A mistake, by a new "Tromaville" from KANDAR! Please write it down for your ears (clearly by that razor!). Or I break into your apartment at night, and I'll scare you forever in dreams! Great album, literally grind full of horny orgies!


Track list:
Tromaville
Poultrygeist
Terror Firmer
Maniac Nurses
Luther the Geek
Bloodsucking Freaks
Killer Condom
Surf Nazis Must Die
ScreamPlay
Tromeo and Juliet
A Nymphoid Barbarian in Dinosaur Hell
Evil Clutch
Combat Shock
Toxic Avenger
A Monster in the Closetband:
Topi - Vocals,
Kubýk - Guitar,
Martin - Bass,
Denis - Drums

Share this games :

TWITTER