SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 4. září 2018

Home » » Recenze/review - MACABRE DECAY - Purgatory (2018)

Recenze/review - MACABRE DECAY - Purgatory (2018)


MACABRE DECAY - Purgatory
CD 2018, Immortal Souls Productions

for english please scroll down

Vybírám další nové hrobníky pro letošní sezónu. Jsem náročný, dnes už umí kopat hroby málokdo. Musí vzít do rukou lopatu, zamávat krumpáčem, umět naskládat na hromadu exhumované kosti. Není to ani tak řemeslo, jako spíš poslání. Závazek na celý život a vlastně i po smrti. Nakonec vybírám švédské maniaky MACABRE DECAY a dávám jim několik dní prostor. Zpočátku mi přijdou nevýrazní, jakoby zastření. Jejich um vynikne až po nějakém čase. O to víc se mi zaryje do drážek v mozku.

Tohle album má neskutečný grády. Řeže, pálí, sype, mlátí se mnou o zem a vytírá se mnou podlahu v márnici. Už jen ten zvuk dělá divy. Nápady jsou samozřejmě klasické, v rámci stylu nebývale pestré a košaté. Pohybujeme se někde od tradičního devastujícího kovu smrti švédské provenience až po jeho melodičtější odnož. Není to ale tolik důležité, hlavní je, že mě deska baví poslouchat. Zaujme, spálí, ocejchuje. To já rád.


Říkám si, že takhle nějak by mělo vypadat dobré album. A to jak pro stránce provedení, produkce, tak i obalu. "Purgatory" mi sedí zkrátka po všech stránkách. Přidávám volume, pouštím je s klidem do záhrobí. Vím, že zde rozhodně ostudu neudělají. Na to, že se jedná teprve o debut, tak jsem velmi mile překvapen. Ihned je přijímám do hrobnické party, dávám jim rovnou závazek na dobu neurčitou. Ctím devadesátá léta minulého století beze zbytku. A MACABRE DECAY řádí přesně tím způsobem, který mi koluje v krvi. Víc myslím dodávat netřeba. Riffy řežou, hlas devastuje, nápady jsou zajímavé a zdařilé. Nechybí pověstné zkažené maso navíc. Chtěli jste pravý nefalšovaný old school death metal! Máte ho mít! Masakr!Asphyx says:

I choose another new gravediggers for this season. I'm tough, now few can dig graves today. He must take the shovel into his hands, waving the hammer, be able to put on a pile of exhumed bone. It is not just a craft, but rather a mission. A lifelong commitment and indeed after death. Finally I choose the Swedish maniacs MACABRE DECAY and give them space for a few days. Initially they seem to be a bit blurring. They will only excel after some time. The more I get them into my brain.

This album has an incredible grace. It cuts, burns, shakes, hits me with the ground, and wipes my floor in the morgue. The sound just makes you wonder. Ideas are, of course, classic, in the style of unusually colorful and shaggy. We move somewhere from the traditional devastating metal of the death of Swedish provenance to its melodious cast. But that's not so important, the main thing is that I really enjoy listening to this album. Enticing, burning, branding. I love it.I tell myself that this is how it should look good album. Both for the site, the production and the packaging. "Purgatory" suits me in all aspects. I add volume, I leave them quietly in the graves. I know they will not do the shame here. The fact that this is just a debut, I am very surprised. Immediately I accept them into a grave group, giving them an equal commitment for an indefinite period. I respect the 1990s. And MACABRE DECAY are going exactly the way that goes around my blood. I do not think I need more. Riffs cut, voice devastates, ideas are interesting and successful. There is also the famous spoiled meat. You wanted real old death metal! You have it! Massacre!


Tracklist:
1. The Flesh Remembers 
2. Angel Of Decay 
3. Welcome Pain 
4. Purgatory 
5. Schizophrenic 
6. Pawprints In Blood 
7. Devourer Of Souls 
8. As The World Burns 
9. Endless Pain

Line Up:
Henrik Edlund - Bass
Fredrik Gunnarsson - Guitars (Afterlife, ex-Razorblade)
Henka Andersson - Vocals (ex-Incarnated, Dogpound)
Sami Mäki - Guitars (lead) (Skulldrain, Altered Aeon, Undivine, ex-Zodiac Ciphers, ex-Planet Rain)
Martin Knutar - Drums (ex-Incarnated, ex-Divine Sin)

Share this games :

TWITTER