Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 15. října 2018

Home » » Recenze/review - BLOODTRUTH - Martyrium (2018)

Recenze/review - BLOODTRUTH - Martyrium (2018)


BLOODTRUTH - Martyrium
CD 2018, Unique Leader Records

for english please scroll down

Nechte mě roztrhat na kusy, mučte mě a palte rozžhaveným železem. Lámejte mě v kole, několikrát oběste a vyřízněte mi do těla ponižující znamení. Ve jménu víry, neodvolám své rouhavé názory! Filosofie smrti, další člověk, odsouzený k nekonečným mukám. Ne, to není středověk, ale doba nedávná. Opět visím na kříži s hlavou dolů. Těším se, až vykrvácím, tenhle svět si stejně zaslouží už jen spálit na popel.

Nové album italských brutálních death metalistů BLOODTRUTH je pro mě velkým příjemným překvapením. V době, kdy většina kapel předkládá nesmyslné technické ekvilibristiky, přicházejí Italové s klasickým, tradičním materiálem. Nutno rovnou napsat, že se jedná o poctivou, krvavě bolestivou smrt. Takhle by to nějak mělo vypadat."Martyrium" je deskou, která odsýpá v rytmu kapel SUFFOCATION, HIDEOUS DIVINITY, DEEDS OF FLESH, SKINLESS, KRISIUN. Jedná se o nebývale energický, totálně napěchovaný materiál, který musí každému fanouškovi brutálního death metalu způsobit pořádný infarkt. Skladby jsou opravdu dobře napsané, vokalista šílený a s pestrou paletou morbidity v hlase. K tomu si připočtěte skvělý hutný zvuk, obal jak vystřižený ze starých kacířských knih a máte před sebou album, které vám utrhne hlavu i s páteří. Ano, BLOODTRUTH nepřinášejí nijakou progresi, ale jedná se o poctivou patologickou práci. To je bez debat. Navíc si přidejte temný odér, známý snad jen  z míst, kde se staly ošklivé vraždy. Novinka na mě působí velkou silou, připomíná mi kusy shnilého masa, hozeného přímo do obličeje. Mám rád klasický brutální death metal a musím říci, že mě nová nahrávka zasáhla na těch nejcitlivějších místech. Masakr! Skvělý počin!Asphyx says:

Let to tear me apart, torture me and burned me by the hot iron. Crush me at the execution wheel, hang me many times and carve me the ugly mark into my body. In the name of faith, I don’t take back my blasphemous ideas! Philosophy of the death, further man, who is doomed to eternal torment. No, this is not the Middle Age, but the present time. I hang out with my head down on the cross again. I am looking forward when I finally bleed to death. Also, this world deserves to die in the fire into the ashes.

New album of Italian brutal death metal band BLOODTRUTH is a very big surprise for me. In this time, when bands usually propose pointless technically demanding music, Italians offer classical and traditional material. I must say, it represents true, honest and bloody painful death. It looks like how it should be"Martyrium" is a record played in the rhythm of bands like SUFFOCATION, HIDEOUS DIVINITY, DEEDS OF FLESH, SKINLESS, KRISIUN. It is an unusual energetic, totally full material, which must cause a massive heart attack to all brutal death metal fans. Tracks are really good written; the vocalist is crazy and owns a diverse spectrum of morbidity in his voice. You can add the great massive sound, the cover art like from the old heretical books and you have the album, which is going to rip off your head together with the backbone. Yes, BLOODTRUTH doesn’t bring some progression, but it is still the honest pathological job. Additionally, can you imagine such a dark odor, which is known from the places, where the awful murders have happened? The new record affects at me by the huge power; it reminds me the pieces of the rotten flesh throwing straight into the face. I like the classic brutal death metal, and I must say that the new record hit me into the most sensitive sites. Massacre! Great album!

Tracklist:
01. 1184 P.C.
02. Centuries of Intolerance (Danse Macabre)
03. Schismatical Crusades
04. Inner Resurrection
05. Peste Noire
06. Prelude to Havoc
07. The Tome of Suffering
08. Persecution
09. The Last Prophet
10. Martyrium

band:
Vocals - Luis Maggio
Guitar - Stefano Rossi Ciucci
Guitar - Stefano Clementini
Bass - Riccardo Rogari
Drums - Giacomo Torti

Share this games :

TWITTER