DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 25. října 2018

Home » » Recenze/review - GAMA BOMB - Speed Between the Lines (2018)

Recenze/review - GAMA BOMB - Speed Between the Lines (2018)


GAMA BOMB - Speed Between the Lines
CD 2018, AFM Records

for english please scroll down

Vykovat dobrý nůž je velké umění. Musíte zvládat dobře řemeslo, mít spoustu znalostí o materiálech a potom se pokusit vdechnout do svého výrobku duši. S hudbou je to hodně podobné. Slušně hrát dávno nestačí, potřebujete dodat něco navíc, co přitáhne fanoušky. Umět se prodat a mít věc, na kterou se dnes často zapomíná - talent. 

Musím se přiznat, že novinka britských (Severní Irsko) thrasherů GAMA BOMB mě doslova smetla. Hrozně se mi líbí heavy metalové vsuvky, nabroušený vokál a hlavně struktura skladeb. Gradují jako za dávných časů, mají v sobě potřebný náboj a energii. Muzika je to sice stará a omšelá, ale zahraná s elegancí starých mistrů. Nechte si chutnat!


"Speed Between the Lines" je deskou, s jasně čitelnými odkazy na kapely jako OVERKILL, HAVOK, s humorem MUNICIPAL WASTE, s vyhrávkami jak od IRON MAIDEN, dravostí MOTORHEAD, pompézností KING DIAMOND, JUDAS PRIEST. Jedná se opravdu o perfektně vykovaný a nabroušený kousek thrash/heavy metalu, který mě zaujal již na první dobrou. Pak postupně uzrál, dostal se mi do těla jako nějaký vetřelec. Pokaždé, když mám chuť na hudbu s pořádným odpichem, dávám si je do hlavy. Pánové působí jako vypuštěné torpédo, jsou nespoutaní a výbušní. Veškerý tlak je pak opentlen velmi dobře zapamatovatelnými melodiemi. Kapela se nebere příliš vážně, vše je předkládáno s nadsázkou. Přiznám se, že se neskutečně bavím, pařím, nasávám veškerou atmosféru. Viděli jste někdy probíjet trafostanici? Tak potom asi víte, o čem píšu. Vynikající thrash metalové album, které vám zajede do vnitřností jako ostrý nabroušený nůž! Metal!Asphyx says:

Creating a good knife is a great art. You have to handle the craft well, have a lot of knowledge about the materials and then try to embed the soul into your product. It's very similar to music. It is not enough to play well, you need to add something extra, what attracts fans. Be able to sell and have a thing that is often forgotten – talent.

I have to admit that the novelty of the British (Northern Ireland) thrashers GAMA BOMB literally swept me. I really like heavy metal insertions, sharpened vocals, and mainly song structures. Gradually as in ancient times, they have the necessary charge and energy. The music is old and trite, but it is played with the elegance of old masters. Bon-appetit!"Speed ​​Between the Lines" is an album with clearly legible links to bands such as OVERKILL, HAVOK, with humorous of MUNICIPAL WASTE, with solos of IRON MAIDEN, ravenous of MOTORHEAD, the pompousness of KING DIAMOND, JUDAS PRIEST. It's really a perfectly sharpened piece of thrash / heavy metal that gets my attention for the very first time. Then, it staggered, getting into my body like an intruder. Every time I have a taste for music with a good tap, I put it in my head. The gentlemen act like a launched torpedo, they are unbridled and explosive. All the pressure is then bridged with very memorable melodi es. The band does not take themselves too seriously, everything is presented with exaggeration. I admit that I am really entertained, I'm sucking all the atmosphere. Have you ever seen a transformer station? So then you probably know what I'm writing about. An excellent thrash metal album that will take you through the guts like a sharpened knife! Metal!

Tracklist:
01. Give Me Leather
02. A Hanging
03. 666teen
04. Bring Out the Monster
05. R.I.P. U
06. Motorgeist
07. Alt-Reich
08. Stay Rotten
09. We R Going 2 Eat U
10. Kurt Russell
11. World Gone to Hell
12. Faceblaster


band:
Philly Byrne - Vocals
Domo Dixon - Lead Guitar
John Roche - Lead Guitar
Joe McGuigan - Bass And Vocals
Paul Caffrey - Drums

Share this games :

TWITTER