SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 1. října 2018

Home » » Recenze/review - OSSUARY ANEX - Holy Blasphemition (2018)

Recenze/review - OSSUARY ANEX - Holy Blasphemition (2018)


OSSUARY ANEX - Holy Blasphemition 
CD 2018, Xtreem Music

for english please scroll down

Nevím, koho to už napadlo, ale užili jsme si s tím spoustu srandy. Návod je jednoduchý. Vezmete klasické montážní kleště a odtrháte jimi maso z těla. Ubožák u toho začne krásně křičet a vy, jako opravdový a poctivý kat, odvedete skvělou práci. Sám jsem tento bohulibý nápad vylepšil a zmiňované kleště ještě navíc rozžhavil v ohni. Utrpení se tím zvýší a ještě navíc ucítíte pach spáleného masa. 

Brutální death metal v podání ruských šílenců OSSUARY ANEX je obrazně opravdu takovým hodně ošklivým mučením. Dunivé rytmy, ostré riffování, guturální vokál. Celkový dojem velmi dobrý, i když pánové nepřinášejí nic nového. Důležité je, že si album užívám a cítím se při jeho poslechu jako odsouzenec na smrt. Nápadů je zde spousta, jen bych ocenil průraznější zvuk a produkci.
"Holy Blasphemition" je deskou nahranou ve stylu SUFFOCATION, SKINLESS, DISGORGE, PYREXIA. A je také albem, které opravdu velmi dobře odsýpá. OSSUARY ANEX hrají klasický, tradiční brutální death metal, který vás přikove na zeď. Skladby občas ztrácejí na síle, některé pasáže by možná zasloužily zkrátit, ale jako celek na mě nahrávka funguje. Má v sobě vše potřebné pro poctivou krvavou pitvu. Jedná se o nálož mrtvých těl, právě přivezených na zpracování. Zajisté jste si všimli, že dochází k postupné a plíživé degeneraci lidstva. Novinka "Holy Blasphemition" by mohla být řešením. Davy se očistí od nemocných, smrt sama rozhodne, kdo bude žít a kdo zemře. Pokud tedy máte chuť na klasicky provedený brutální death metal v dobré kvalitě, tak neváhejte. OSSUARY ANEX jsou zde! Velmi dobře!Asphyx says:

I don’t know, who first came up with this idea, but we had a lot of fun with it. Instructions are easy. Take classical cutting pliers and rip off the pieces of flesh from the body. Player, who is tortured starts lovely scream and you as a real executioner do a good job. I upgraded this game and the mentioned pliers I emblazed in the fire. Suffering was increasing, and moreover, you could smell the scent of the burnt flesh. 

Brutal death metal according to Russian maniacs OSSUARY ANEX is metaphorically really like an awkward torturing. Grumbling rhythms, sharp riffs, guttural vocal. The overall impression is very good even despite the thing that gentlemen are not bringing something new. Important is that I am enjoying this record and I feel like the condemned to death during the listening. You can find here a lot of ideas, but I would appreciate better sound and production.


"Holy Blasphemition" is an album recorded within the style like SUFFOCATION, SKINLESS, DISGORGE, PYREXIA. It is the album, which flows very fast. OSSUARY ANEX play classical, traditional brutal death metal, which lashes you to the wall. Tracks from time to time lose the power, some parts could be shorter, but overall the album is impressive. It contains everything necessary for the honest bloody autopsy. It is like a horde of dead bodies, which were just brought for processing. I am sure; you have noticed the gradual and slow degeneration of the mankind. The new album "Holy Blasphemition" can be the solution of this problem. The crowds of people will be clean up from the sick people, only the Death will decide, who will live and who die. So, if you have a taste for classical brutal death metal in the high quality, don’t hesitate. OSSUARY ANEX are here! Very good!

band:
Aza - Bass,
Kirill - Vocal,
Max - Guitar,
Sergey - Drums

BAND INFO:

LABEL INFO:
Share this games :

TWITTER