DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 9. dubna 2019

Home » » Recenze/review - HORRISONOUS - A Culinary Cacophony (2019)

Recenze/review - HORRISONOUS - A Culinary Cacophony (2019)


HORRISONOUS - A Culinary Cacophony
CD 2019, Memento Mori

for english please scroll down

Vždycky mě bavilo chodit po hřbitově a číst si jména na náhrobcích. Představoval jsem si, jak jednotliví mrtví žili, jaký měli život, kdo je měl rád, kdo nenáviděl a jakou smrtí zemřeli. Ožívaly přede mnou temné příběhy a často jsem míval pocit, že se mnou hroby rozmlouvají. Dnes už vím, že to není pravda, jsme jenom prach a po smrti následuje pouze utrpení za naše hříchy. Mohu to tvrdit, jsem již spoustu let zakopaný několik metrů pod zemí. Rozkládám se v dřevěné rakvi a jedinou mou radostí je dobrá hudba.

Obzvlášť mám v oblibě death metal, starosvětský, načichlý doomovými náladami, prašivinou, chladem a utrpením. Dnes jsem zvolil australské maniaky HORRISONOUS a jejich dlouhohrající prvotinu "A Culinary Cacophony". Jedná se o velmi povedenou desku, doslova narvanou temnotou. "A Culinary Cacophony" je albem, které asi nejvíc připomíná tlející mrtvolu. Výsledný pocit je podobný, jako mívám u desek třeba takových COFFINS, HOODED MENACE, SLUGATHOR, DESECRESY. Riffy jsou ostré, stvořené snad ve starých opuštěných kobkách, atmosféra absolutně syrová, je jako pradávný otisk smutku na oprýskané zdi. O chorobném vokálu, perfektním obalu a celkovém provedení netřeba mluvit. Nahrávku jsem poslouchal často, rád a s chutí. Dodávala mi naději v posmrtný život, v nekonečné a nekalé záhrobní rituály. Navštívili jste někdy kostnici? A viděli jste zkřehlé ruce, kdysi obalené masem, trčící do vzduchu jako němá výčitka? Potom asi víte, o čem píšu. Tahle deska jiskří a pálí úplně stejně jako kdyby vás někdo označkoval rozžhaveným železem a následně polil ledovou vodou. Možná se jednou rozpadnu v prach, možná po smrti existuje jen nicota, co ale vím je, že HORRISONOUS mi mohou pouštět i na mém vlastním pohřbu. Mrazivá death doomová ozvěna ze záhrobí! Vynikající album!Asphyx says:

I always enjoyed walking around the graveyard and reading the names on the tombstones. I imagined how dead individuals lived, what life they had, who loved them, who hated them, and what death they died. Dark stories came to life in front of me, and I often felt that the graves were talking to me. Today, I know that this is not true, we are only dust, and only suffering for our sins follows death. I can say this because I've been buried a few meters underground for many years. I spread out in a wooden coffin and my only pleasure is good music.

Especially I love death metal, old-worded, soaked with doom moods, scum, cold and suffering. Today I chose the Australian maniacs HORRISONOUS and their long length debut "A Culinary Cacophony". It is a very good record, literally full of darkness.


"A Culinary Cacophony" is an album that most resembles a rotting corpse. The resulting feeling is similar when I listening albums of COFFINS, HOODED MENACE, SLUGATHOR, DESECRESY. Riffs are sharp, made in old abandoned dungeons, the atmosphere is absolutely raw, is it as an ancient print of sadness on chipped wall. There is no need to talk about sick vocals, perfect cover and overall performance. I listened to the recording often, gladly and with pleasure. The record gave me hope in the afterlife, in endless and unfair tomb rituals. Have you ever visited the ossuary? And have you seen the brittle hands, wrapped by meat in past, stuck in the air like a silent reproach? Then you probably know what I'm writing about. This album sparkles and burns just as someone were marking you with hot iron and then pouring by ice water. Maybe one day I will break into dust, maybe after death there is nothing but what I know is that HORRISONOUS can be played on my own funeral. Freezing death doom echo from the grave! Excellent album!

Tracklist:
1. Kuru Worship 04:54
2. The Gavage 03:33
3. Perpetual Mincing 05:53
4. A Tale of Matriphagy 05:25
5. Flesh Presented for Orgasmic Torment 05:48
6. Crispy Chunks of the Obese 04:04
7. Nourishment Through Excrement 04:15
8. The Number of the Feast 07:58

band:
Yonn - Vocals.
Stuart - Guitars.
Dan - Guitars.
Bianca - Bass.
Aled - Drums.

Share this games :

TWITTER