Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 31. května 2019

Home » » Recenze/review - KEELHAULING - Keelhauling (2019)

Recenze/review - KEELHAULING - Keelhauling (2019)


KEELHAULING - Keelhauling
EP 2019, vlastní vydání

for english please scroll down

Když k nám přivezli tohohle chlápka, nejdřív jsem se zděsil. Měl totálně rozbitý obličej, přelámané kosti a sténal, jako by byl v posledním tažení. Mysleli jsme si, že se srazil s náklaďákem plným špíny. Nebyla to pravda. Byl zavřený dlouhá léta ve své cele. Jednoho dne se rozeběhl proti zdi. Už nemohl vydržet dnešní šílený svět. Zemřel sám a jeho tělo bylo spáleno za zvuků pravého brutálního death metalu.

Dlouho jsem nad jeho osudem přemýšlel a u toho poslouchal EP britských death metalistů KEELHAULING. Z jejich prvotiny doslova cáká na všechny strany úplně stejná brutalita a temnota. Skladby jakoby byly vytaženy odněkud z chodeb Hádovy říše. Viděli jste někdy obličej rozdrcený kladivem? Tak stejně tak působí i EP "Keelhauling".KEELHAULING hrají dle klasických tradičních death metalových postupů. Šestice skladeb je protkána černými stíny a odkazuje k základním brutálním albům z počátku stylu. Nebývalá agresivita, totální nasazení, krev, sražená kolem mrtvého těla. To jsou všechno hlavní atributy jejich hudby. Rychlost, zběsilost, šílenství. Přesně takhle si představuji dobře zahraný brutální death metal. Nezapomíná se ani na zajímavé melodie. Celý maniakální koktejl potom chutná po hnisu a beznaději. Jestli má být tohle první EP kapely, tak už teď se těším na to, co nás čeká v budoucnu. Protože novinka se stejnojmenných názvem "Keelhauling" opravdu působí jako přímá srážka s plně naloženým náklaďákem. Kolem se povalují utrhané části těl, někteří jsou nabodnuti na plechové hroty a z rádia dál hraje tato deska. Čeká nás už jen opuštěná pitevna, potom chladná márnice. Ještě že máme co poslouchat, jinak by byl náš odchod z tohoto světa ještě víc bolestivý. Brutální death metal, který vás absolutně zmasakruje! Doporučuji! Takhle by to mělo vypadat.Asphyx says:

When they brought this guy to us, I was horrified. He had a totally broken face, broken bones and moaned as if he were in the last crusades. We thought he was colliding with a truck full of dirt. But it wasn't true. He had been locked in his cell for many years. One day he ran against the wall. He could no longer stand today's crazy world. He died alone and his body was burned with the sounds of real brutal death metal.

For a long time, I thought about his fate and listened to the EP of British death metallers KEELHAULING. From their first work literally splashes the same brutality and darkness to all directions. The songs seem to have been pulled from somewhere in the Hades' empire. Have you ever seen a face broken by hammer? So EP of "Keelhauling" has the same effect.


KEELHAULING play according to traditional death metal practices. Six songs are interwoven with black shadows and refer to classics brutal albums from the beginning of the style. Unprecedented aggression, total commitment, blood busting around the dead body. These are all the main attributes of their music. Speed, madness, fury. This is exactly how I imagine a well-played brutal death metal. They are even not forgetting on interesting melodies. Then the whole manic cocktail taste as a pus and despair. If this is the first EP of the band, I'm already looking forward to what's going on in the future. Because the novelty with the same name "Keelhauling" really acts as a direct collision with a fully loaded truck. There are torn parts of bodies lying around, some of them are impaled on the metal spikes, and the album playing from the radio. Only a deserted autop sy waiting for us, then a cold morgue. Good thing we have something to listen to, otherwise our departure from this world would be even more painful. Brutal death metal that totally slaughters you! I recommend! This is how it should look like.

band:
Cristhyano Bassan: Lead Vocals
Tom Foran: Drums / Vocals
Lander da Silva: Lead Guitars / Vocals 
Jeff Silva: Bass

Share this games :

TWITTER