DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 18. června 2019

Home » » Recenze/review - DARKTHRONE - Old Star (2019)

Recenze/review - DARKTHRONE - Old Star (2019)


DARKTHRONE - Old Star
CD 2019, Peaceville Records

for english please scroll down

Ráno se probudím kolem poledne a bolí mě hlava ze včerejšího chlastu. Vedle mě leží holka, co má krásnej zadek. Je hodná, pouští mi z kazeťáku samý dobrý demonahrávky. Má stejnej vkus jako já, jen je k tomu navíc moc hezká. Do školy dnes nepůjdu, budeme se toulat městem a večer zajdeme do klubu. Budou tam hrát nějakej metal a tam já nesmím chybět. Píše se rok 1989.

Ráno se probudím hodně brzy a bolí mě celý tělo. Vedle mě pořád leží krásná holka, ale kazeťák si musím zapnout sám. Je hodná a mám ji rád, ale nechám ji pořádně vyspat. Do práce musím a abych nebyl nasranej, tak si pouštím pořád starej poctivej metal. Je rok 2019. Moc takovejch vyloženě dobrejch kapel už není, ale norští DARKTHRONE jsou i letos jistotou. Kolem lítají drony, ale já jsem při poslechu zase v době, kdy kazeťák hrál celý den jen samou skvělou muziku. Když poslouchám "Old Star", tak si připadám, jako bych si četl v metalové učebnici z mého mládí.Postupný příklon DARKTHRONE k pradávnému heavy metalu vítám s radostí, oni pánové moc dobře vědí jak na nás, jsou to úplně stejní srdcaři, jako my. Z "Old Star" lze zaslechnout vlivy MERCYFUL FATE, CELTIC FROST, MOTORHEAD, IMMORTAL, v jeden moment dokonce DEEP PURPLE. O to tady ale vůbec nejde. Hlavní je celkový výraz, který je nebývale rezavý a chladný. Hodně za to může skvěle prašivý zvuk a nezaměnitelný rukopis kapely. Možná bych ocenil i nějaké rychlejší skladby, v několika pasážích ztrácí DARKTHRONE trošku dech, ale to jsou jen drobnosti. Večer si obléknu starou džísku a půjdu se toulat ulicemi. Tohle je nahrávka, která patří na vinyl a nebo do starého kazeťáku. Všichni šediví metalisti u ní roztočí své vlasy a rozhýbou ztuhlá těla. Vypadá to, že osmdesátkový metal ještě nezemřel. Až ráno vstanu a bude mě bolet hlava, tak budu moc rád, až mi moje krásná holka bude pouštět "Old Star" stále dokola. Chlad, prašivina, rez a metal spojené v jednom celku! Skvěle!Asphyx says:

I wake up around the afternoon, and I have a hangover from yesterday's booze. A girl with a good ass lies next to me. She's cute, and she's playing good demos out of the tape player. She has the same musical taste as me, but she is also gorgeous. I won’t go to school today; we will wander in the city and go to the club in the evening. There will play some metal; I can't miss it. It's the year 1989. 

I wake up very early in the morning, and my whole body hurts. I still have a beautiful girl beside me, but I have to turn on the tape player by myself. She's nice, and I love her, but I'll let her get some sleep. I have to go to work, and I don't want to be pissed off, so I still listen to old honest metal. It's the year 2019. There is a lack of such great bands, but DARKTHRONE are still certainty also this year. Drones are flying around, but during the listening, I am again in the past, when the cassette player has played just great music all day. When I listen to "Old Star", I feel like I am reading in a metal textbook from my youth.


The gradual inclination of DARKTHRONE to ancient heavy metal I welcome with pleasure, the guys know very well what works at us, they are exactly the same metalheads in their hearts as we are. From the "Old Star" you can hear the influences of MERCYFUL FATE, CELTIC FROST, MOTORHEAD, IMMORTAL, even DEEP PURPLE in one moment. But that's not the point. The main attribute is an overall expression that is unusually rusty and cold. This ranking also influences the excellent dusty sound and unique band handwriting. Maybe I would appreciate some faster songs too, DARKTHRONE loses a breath in a few passages, but these are just little things. In the evening, I put on an old denim jacket and walk around the streets. This is a record that belongs at vinyl or into the old tape recorder. All the gray metalists spin their hair and start to activate their stiff bodies. It looks like the 80's metal hasn't died yet. When I get up in the morning, and my head will ache, I will be very glad that my beautiful girl will turn on "Old Star" which will play over and over again. Cold, scab, rust, and metal are connected into one piece! Great!tracklist:
1. I Muffle Your Inner Choir 
2. The Hardship of the Scots 
3. Old Star 
4. Alp Man 
5. Duke of Gloat 
6. The Key Is Inside the Wall 

band:
Gylve Fenris ~ More Claypool ~ Nagell Drums, Songwriting, Lyrics
Nocturno Culto - Vocals, Guitars, Bass, Songwriting, Lyrics


Share this games :

TWITTER