DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 14. října 2019

Home » » Recenze/review - VASTUM - Orificial Purge (2019)

Recenze/review - VASTUM - Orificial Purge (2019)


VASTUM - Orificial Purge
CD 2019, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Občas, když poslouchám nějakou muziku, tak mám pocit, že náš svět je jen zrcadlem věcí, příběhů a bytostí z druhé strany. Jako bychom jen celý život čekali, až přejdeme do země stínů. Napsáno o tom bylo mnoho knih, namalováno spousta obrazů, ale hudba tento stav dokáže dle mého znázornit nejlépe. Třeba takoví američtí VASTUM. Ti hrají death metal s takovou razancí a tlakem, že před sebou během poslechu vidím spoustu útržků z Hádovy říše. 

Koukám se už nějaký čas na překrásný obal, který má na svědomí Liana Terpstra a přemýšlím, jestli náhodou nejsem v nějaké morbidní galerii. Mám rád, když přistupuje kapela ke své tvorbě jako k celku a nezanedbává právě takové věci jako booklet, zvuk, provedení. Zde je vše v absolutním pořádku. Navíc jakoby deska ležela pod nánosem z prachu, špíny, nenávisti a tmy. Ano, přesně takhle by měl znít poctivý death metal.Pokud jste, stejně jako já, velcí fanoušci temnoty a kapel jako BOLT THROWER, UNDERGANG, AUTOPSY, SCORCHED, TOMB MOLD, NECROT, MORTUOUS, ULTHAR, INCANTATION, tak neváhejte ani chvilku, tahle nahrávka se vám ihned zaryje hluboko do hlavy. Jako bonus to není žádná jednorázová záležitost, ale opravdový reálný death metal, tak tam také dlouho zůstane. VASTUM jsou velmi dobří v tom, že dokáží napsat opravdu skvělé songy. Odvrácená strana našeho světa se stává najednou realitou, po zemi se procházejí zástupy nemrtvých a šedivé stíny jsou otiskem našich špatných činů. Nakonec se stejně všichni sejdeme uprostřed močálů, utopíme všechny vzpomínky a budeme tuhle desku poslouchat stále dokola. Já to alespoň tak činím, protože je výborná po všech stránkách. Špinavý temný death metal, kteří doporučují nemrtví! Skvělá morbidní práce!


Asphyx says:

Sometimes when I listen to music, I feel that our world is just a mirror of things, stories and beings from the other side. It's like we've been waiting all our lives to go to the land of shadows. Many books have been written about it, many images have been painted, but in my opinion, music can illustrate this in the best way. Such as the American VASTUM. They play death metal with such vigour and pressure that I hear a lot of snippets from Hades' realm while listening.

I've been watching the beautiful cover made by Liana Terpstra for some time, wondering if I'm in a morbid gallery by chance. I like when the band approaches to their work as a whole and does not neglect such things as booklet, sound, performance. Here everything is in absolute order. In addition, it is like album lay under a layer of dust, dirt, hatred, and darkness. Yes, that's exactly what death metal should sound like.


If you are, like me, big fans of darkness and bands like BOLT THROWER, UNDERGANG, AUTOPSY, SCORCHED, TOMB MOLD, NECROT, MORTUOUS, ULTHAR, INCANTATION, so do not hesitate for a moment, this recording will immediately burst deep into your head. As a bonus, it is not a one-time affair, but a real death metal, so it will stay there for a long time. VASTUM are very good at writing really great songs. The other side of our world is suddenly becoming a reality, crowds of undead strolling across the earth, and the gray shadows are the imprint of our bad deeds. Eventually, we'll all meet in the middle of the swamps, drown all memories, and we will listen to this record over and over again. At least I will do it, because album is excellent in all respects. Dirty dark death metal recommend by the undead! Great morbid work!


TRACKLIST
1. Dispossessed In Rapture (First Wound) (6:56)
2. I On The Knife (Second Wound) (5:45)
3. Abscess Inside Us (5:44)
4. Orificial Purge (5:17)
5. Reveries In Autophagia (4:52)
6. His Sapphic Longing (6:57)

Share this games :

TWITTER