DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 18. května 2020

Home » » Recenze/review - OBSCENE - The Inhabitable Dark (2020)

Recenze/review - OBSCENE - The Inhabitable Dark (2020)

OBSCENE - The Inhabitable Dark
CD 2020, Blood Harvest Records 

for english please scroll down

Bylo mi divné, že jsou dřevěné dveře do krypty zničené. Vykradači hrobů si asi mysleli, že zde najdou nějaký poklad. Omyl! Naleznete zde jen staré choroby, smrt a death metal. Mezi propletenými pavučinami leží celkem čerstvá těla. Ohlodaná na kost, rozdrcené lebky, shnilá střeva povalující se po podlaze. Otřepu se chladem a najednou moc dobře vím, že tenhle výlet měl smysl. Nalezl jsem zde, mezi kamennými zdmi, ryzí, pravý a nefalšovaný smrtící kov.

OBSCENE, kapela, o které jsem psal již v roce 2017, když vydala EP "Sermon to the Snake". Démoni ze Spojených států, kteří se zhlédli v death metalu z devadesátých let. Tahle smečka hraje absolutně chorobnou muziku, u které popraskají rakve v širokém okolí. Stačí, když zazní první song, následuje další a vy máte najednou pocit, že jste zavřeni v opuštěných katakombách.Máte rádi kapely jako ASPHYX, BOLT THROWER, OBITUARY, MORGOTH, PESTILENCE, NECROPHAGIA, MASTER, CIANIDE, POSSESSED? Trávíte rádi a často svůj čas na starých hřbitovech, s chutí se přehrabujete v prašivých kostech? Líbí se vám márnice s vyrovnanými lebkami do pyramidy? Potom byste mohli ocenit i nové album "The Inhabitable Dark". Je totiž opatřeno velmi dobrým pradávným zvukem, morbidním obalem a spoustou nápadů, které vás doslova přikovají na zeď. Slyším zde poctivý reálný old school death metal, zahraný od srdce a s nadšením, které mají jen zkušení hrobníci. Kolem krypty se vznáší neskutečný puch. Těla se rozkládají, hnilobné procesy byly zahájeny. Takhle má znít death metal! To vám podepíšu vlastní krví. OBSCENE jsou na své dlouhohrající prvotině vynikající, démoničtí, chladní, šílení a prašiví jako ruce prokleté mrtvoly. Hoď kamenem, kdož si bez viny. Prach jsi a v prach se obrátíš. Nahrávka s devastujícím účinkem, která vám přehází všechny kosti v těle!Asphyx says:

It was strange to me that the wooden door to the crypt was destroyed. The grave robbers probably thought they would find some treasure here. Mistake! You will find here only old diseases, death and death metal. Between the intertwined cobwebs lie quite fresh bodies. Gnawed to a bone, crushed skulls, rotten intestines lounging on the floor. I'm shaking with the cold, and suddenly I know very well that this trip made sense. I found here, among the stone walls, pure, genuine and true death metal.

OBSCENE, a band I wrote about in 2017 when they released the EP "Sermon to the Snake". Demons from the United States who find themselves in death metal from the 1990s. This band play absolutely sick music, with coffins cracking in a wide area. Just to play the first song, the next one follows, and you suddenly feel locked up in abandoned catacombs.


Do you like bands like ASPHYX, BOLT THROWER, OBITUARY, MORGOTH, PESTILENCE, NECROPHAGIA, MASTER, CIANIDE, POSSESSED? Do you like and often spend your time in old cemeteries, do you like to rummage through the dusty bones? Do you like mortuaries with skulls build in a pyramid? Then you might appreciate the new album "The Inhabitable Dark". It has a very good ancient sound, a morbid cover and a lot of ideas that will literally nail you to the wall. I hear honest real old school death metal here, played from the heart and with the enthusiasm that only experienced gravediggers have. An incredible stench hovers around the crypt. The bodies decompose, putrefaction processes have begun. This is how death metal should sound! I'll sign it for you with my own blood. OBSCENE are on their long-playing debut excellent, demonic, cold, mad and dusty like the hands of a cursed corpse. Throw a stone, if you are without fault. Dust you are and to dust you will return. A recording with a devastating effect that sweeps all the bones in your body!

tracklist:
1. Without Honor and Humanity
2. Bless the Giver of Oblivion
3. All Innocence Burns Here
4. They Delight in Extinction
5. Black Hole of Calcutta
6. Isolated Dumping Grounds
7. This is He Who Kills
8. The Inhabitable Dark


band:
B.H.
M.M.
R.H.
K.S.

https://obscenedeathmetal.bandcamp.com/
https://bloodharvestrecords.bandcamp.com/album/the-inhabitable-dark
https://www.facebook.com/obsceneDM/

Share this games :

TWITTER