DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 5. června 2020

Home » » Recenze/review - ABRAMELIN - Never Enough Snuff (2020)

Recenze/review - ABRAMELIN - Never Enough Snuff (2020)


ABRAMELIN - Never Enough Snuff
CD 2020, vlastní vydání 


for english please scroll down

Nejhorší, co se vám může stát je, že se ocitnete na seznamu sériového vraha. Bývají totiž jako šelmy, které se vydaly na lov. Neznají slitování a nedají vám pokoj, dokud se před nimi nebudete zmítat s proříznutým hrdlem v křečích. Vaše tělo najdou až po několika letech a budou mít velký problém dát všechno do souvislostí. Jsou mezi námi lidské bestie, před kterými je dobré se mít na pozoru. Dějiny death metalu jsou v mnohém podobné pátrání po násilných činech, jen s tím rozdílem, že v tomto stylu se popisuje a znázorňuje, ale neubližuje.

Australští ABRAMELIN se na seznam death metalových kapel poprvé dostali již v roce 1994 jako pohrobci ACHERON (1988 - 1994). Jedná se o staré zkušené bardy, kteří se letos po dlouhých 20 letech vrátili s dalším krvavým materiálem. Jejich nápady neztratily na síle a my si tak můžeme zase jednou do hlavy narvat poctivý nářez od maniaků, kteří moc dobře ví, o čem je krutá smrt. Připište si je i na svůj seznam!
Deska "Never Enough Snuff" mi připomíná nález shnilé mrtvoly. Je ohlodána zubem času, zohavena a zanechá ve vás ošklivý mokvající otisk. Je jako dlouho hledaná oběť, kterou identifikujete až čase. Opatřena prašivým zvukem, s postupy vycházejících ze stejné líhně jako CANNIBAL CORPSE, SINISTER, DEICIDE, MALEVOLENT CREATION (v některých momentech mi připomínají nápady i české FLESHLESS) vás novinka smete z povrchu zemského. Jedná se o poctivý materiál, který sice nepřináší nic nového, ale zato je velmi příjemné trávit čas v jeho přítomnosti. ABRAMELIN jsou staří psi, které novým kouskům nenaučíte. Je to tak správně. Tratoliště krve, střeva vytahaná ven, mozek na zdi a sekera ležící poblíž. Cítíte také pach smrti? Tak podobně smrdí i nové album "Never Enough Snuff"Australané jsou jako znovu probuzená bestie, která nedá pokoj, dokud vám neprokousne hrdlo. Skladby mají drive a sílu, jsou temné, s chladným otiskem. Myslím, že fanoušci starého morbidního death metalu budou spokojeni a pro ostatní se zde stejně nehraje. Zahlédnu záblesk nože ve tmě a znovu nahrávce podléhám. Co na tom, že mi z tepny stříká krev na všechny strany, jsem spokojený. Masakr!Asphyx says:

The worst thing that can happen to you is that you find yourself on the serial killer list. They are like beasts that go hunting. They don’t know mercy and won’t give you peace until you will writhe in front of them with an undercut throat. Your body will be found only after a few years and they will have a big problem putting everything into context. There are human beasts among us and it is good to be careful against them. The history of death metal is in many ways similar to the search for violent acts, with the only difference - in this style, the lyrics describe and depict, but don't harm.

Australian ABRAMELIN first appeared on the list of death metal bands in 1994 as the posthumous children of ACHERON (1988 - 1994). They are old experienced bards who returned this year after 20 years with more bloody material. Their ideas have not lost their power, so we can once again get an honest cut from these maniacs into our heads. Because they know very well what a cruel death is all about.


The album "Never Enough Snuff" reminds me of discovery of the rotten corpse. It is gnawed by the ravages of time, mutilated, and leaves an ugly moist imprint in you. It's like a long-sought victim that you identify after some time. Equipped with a scabby sound, with procedures based on the same basics as CANNIBAL CORPSE, SINISTER, DEICIDE, MALEVOLENT CREATION (in some moments, their ideas remind me of the Czech band FLESHLESS), the new record will sweep you from the earth’s surface. It is an honest material, which does not bring anything new, but it is very pleasant to spend time in its presence. ABRAMELIN are old dogs that you can't teach new arts. But that is right. Do you also smell death? The new album "Never Enough Snuff" stinks similarly. Australians are like a re-awakened beast that will not rest until it bites your throat. The songs have drive and strength, they are dark and possess a cool imprint. I think that fans of old morbid death metal will be satisfied and for others, it is not played here anyway. I see a flash of a knife in the dark and I am charmed by this record again. What about the fact that blood is spraying in all directions from my artery, I'm satisfied. Massacre!Tracklist:
01. Never Enough Snuff
02. Knife-Play
03. Full Gore Whore
04. Moon Dogs
05. The Peeler
06. Horror-zontal
07. Play With Your Prey
08. Sparagmos
09. A Head Fuck
10. Pleasures (2019)

band:

Tim Aldridge - Guitar;
Matt Wilcock - Guitar;
Rob "Wog" Mollica - Bass;
Dave Hayley - Drums;
Simon Dower - Vocals.

https://www.facebook.com/Abramelin-550713968275457/
https://abramelin1.bandcamp.com/album/never-enough-snuff
https://open.spotify.com/artist/11jBgobTY3pl3A2KiNpL7G
https://www.youtube.com/channel/UC3T-fTCpRarsIzvNy-mE93A
Share this games :

TWITTER