DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 10. června 2020

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - KURNUGIA - Forlorn and Forsaken (2020)

Recenze/review - KURNUGIA - Forlorn and Forsaken (2020)


KURNUGIA - Forlorn and Forsaken
CD 2020, Memento Mori


for english please scroll down


Vždycky jsem záviděl archeologům, když otevřely starodávné hrobky. Musí to být krásný zážitek. Objevovat, cestovat do historie. Podat ruku dosud neznámým mrtvolám. Vyzvednout těla z hrobu a přemýšlet jak kdysi žila, milovala, bojovala. Nejsem archeolog, ale poslouchám ryzí, prašivý death metal. S tímto stylem je to hodně podobné. Také mě dokáže přenést do starých časů, kdy se na nějakou tu prašivinu v hudbě nehledělo a smrt byla chladná a syrová. Záleží na kapele. Třeba KURNUGIA v sobě má to pravé, tajemné a magické kouzlo, u kterého se lámou kosti.

KURNUGIA je parta vzteklých psů, složená z hudebníků, kteří působili/působí ve skupinách jako EMBALMER, NUNSLAUGHTER, DECREPIT a spoustě dalších. Pánové se sešli, aby vyzvedli z hrobu rozpadající se rakev s nápisem old school death metal na boku. Myslím, že exhumace se povedla na výbornou."Forlorn and Forsaken" doporučuji poslouchat zásadně večer, když se na hřbitově začne stmívat a pozůstalí odejdou pryč. Mezi náhrobky budete potom jen vy a hudba, zahraná ve stylu starých dobrých GRAVE, ENTOMBED, EDGE OF SANITY, doplněná o prvky BOLT THROWER, BENEDICTION, OBITUARY, PESTILENCE. Zkrátka a dobře, perfektně zahraná stará škola se vším, co k tomu patří. Živelné rezavé riffy, chorobný vokál, zvuk jak z kamenné hrobky. KURNUGIA rozhodně nejsou kapelou, která by bourala mantinely a posouvala death metal dosud netušeným směrem. Drží se zavedených pořádků a dělají to na výbornou. Cítím ze skladeb pach rozkládajících se mrtvol, slyším, jak červi nahlodávají tkáně. Vidím před sebou duchy dávno zemřelých, kteří tančí na svých vlastních hrobech. "Forlorn and Forsaken"  je albem pro všechny fanoušky plesnivého smrtícího kovu. Berte a nebo nechte být! Tady se na nějaké zbytečnosti nehraje, vše je ohlodáno až do morku kostí. Mokvající death metal, který smrdí starobou! Prach jsme a v prach se obrátíme! Až navěky, amen! Zabijácké album!Asphyx says:


I have always envied archaeologists hen they opened ancient tombs. It must be a beautiful experience. Discover, travel into history. Shake hands with hitherto unknown corpses. Pick up bodies from the grave and think about how she once lived, loved, fought. I am not an archaeologist, but I listen to pure, dusty death metal. It's very similar with this style. He can also take me back to the old days, when some of the dust was not looked at in the music and death was cold and raw. It depends on the band. For example, KURNUGIA has the real, mysterious and magical magic in it, which makes bones break. 

KURNUGIA is a group of angry dogs, composed of musicians who have worked in groups such as EMBALMER, NUNSLAUGHTER, DECREPIT and many others. The gentlemen gathered to pick up a crumbling coffin with the inscription old school death metal on the side from the grave. I think the exhumation was excellent. 
I recommend listening to “Forlorn and Forsaken” in the evening, when it gets dark in the cemetery and the survivors leave. Among the tombstones will be only you and music, played in the style of the good old GRAVE, ENTOMBED, EDGE OF SANITY, completed by elements of BOLT THROWER, BENEDICTION, OBITUARY, PESTILENCE. To sum up, a perfectly played old school with everything that goes with it. Elemetal rusty riffs, sick vocals, the sound of a stone tomb. KURNUGIA are definitely not a band that would break down the barriers and move death metal in a hitherto unsuspected direction. They stick to established order and make it great. I can smell decaying corpses from songs, I can hear worms gnawing on tissues. I see the ghosts of the long dead, dancing on their own graves in front of me. “Forlorn and Forsaken” is an album for all fans of moldy deadly metal.Take it or leave it! Some useless things are not played here, everything is gnawed to the bone. Soaking death metal that stinks of old age! We are dust and we will turn to dust! Forever, amen! Killer album!

tracklist:
01. Intro (00:46)
02. To the Cursed Depths (02:44)
03. Crown of Suffer (03:19)
04. Shroud of Damnation (04:06)
05. Pervert the Pious (04:21)
06. Eroded Faith (03:35)
07. Thy Sanguine Altar (03:42)
08. All Consuming Grief (03:59)
09. Decaying Serenades (05:22)
10. When the Moment of Death Arrives (05:24)

band:
Paul Gorefiend-Vocals
Dylan Gordon-Guitar
Larry Kozumplik - Guitar
Brian Bergeron - Bass
Chris Dora - Drums

https://www.facebook.com/Kurnugia
www.kurnugia.bigcartel.com/
http://www.memento-mori.es/
Share this games :

TWITTER