Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 16. listopadu 2020

Recenze/review - THEOTOXIN - Fragment : Erhabenheit (2020)


THEOTOXIN - Fragment : Erhabenheit
CD 2020, AOP Records


for english please scroll down

Ohně zase hoří černým plamenem. Byl mi znovu umožněn vstup do pekla. Vtáhla mě tam rakouská kapela THEOTOXIN, která letos přichází se svým třetím dlouhohrajícím albem. Jedná se o black death metalové orgie v klasickém stylu. Satan je vyvoláván důrazně a silně. Kapela sice nepatří k nejoriginálnějším, ale jejich tvorba rozhodně stojí za pozornost. Především pro fanoušky, kteří rádi a často tráví svůj čas ve stínu.

Mocné nástupy skladeb, nálada na hrubo nakrájené tmy. Ne, není to nic objevného, ani vlastně zajímavého, ale Rakušané do hudby dávají kus svého shnilého srdce. A je to znát. Také slyšíte tichý šepot z podsvětí? Také s chutí nasloucháte nemrtvým? Tak potom jste zde správně.Na "Fragment : Erhabenheit" se vyvolávají duše zemřelých. Kolem sedí všichni démoni a spokojeně pokyvují hlavou. U black death metalu je hodně důležitá atmosféra a tu dokáží THEOTOXIN vytvořit až magickou. Přikládají pod kotel opravdu poctivě a vy si tak můžete vychutnat opravdu pekelnou muziku. Není to ale jen ostrá nálož riffů, muzika zde zároveň chladí a mrazí. Při poslechu doslova cítím, jak se mi ve vnitřnostech usadilo něco zlého. Pokud máte rádi třeba takové BEHEMOTH, BELPHEGOR, norskou, polskou i švédskou black metalovou školu a vaše nejoblíbenější barvy jsou černá a rudá, tak budete určitě spokojeni. Až mě jednou budou spouštět v rakvi do země, přál bych si, aby mi podobné skladby zazněly na pohřbu. Ohně zase hoří černým plamenem. Kříže jsou obráceny směrem dolů a Satan se usmívá. Má důvod, "Fragment : Erhabenheit" je přesně albem pro něj. Peklo vydalo nové svědectví. Temnota!


Asphyx says:

The fires burn again with a black flame. I was allowed to enter hell again. I was drawn there by the Austrian band THEOTOXIN, which is coming out with their third full-length album this year. This is a black death metal orgy in a classic style. Satan is evoked emphatically and strongly. The band is not one of the most original, but their work is definitely worth attention. Especially for fans who like to spend their time in the shadows. 

Powerful onset of songs, mood for roughly chopped darkness. No, it's nothing discovery or interesting, but the Austrians put a piece of their rotten heart into the music. And you can tell. Do you also hear a quiet whisper from the underworld? Do you also gladly listen to the undead? Then you are at the right place here. 

The souls of the dead are evoked in “Fragment: Erhabenheit”. All the demons are sitting around, nodding contentedly. The atmosphere is very important for black death metal and THEOTOXIN can create a magical one here. They attach under the boiler really honestly and you can enjoy really infernal music. But it's not just a sharp charge of riffs, the music also cools and freezes here. As I listen, I literally feel something bad settle in my gut. If you like BEHEMOTH, BELPHEGOR, Norwegian, Polish and Swedish black metal school and your favourite colours are black and red, then you will definitely be satisfied. Once they let me into the ground in a coffin, I wish similar songs would be heard at my funeral. The fires burn again with a black flame. The crosses are turned down and Satan smiles. He has a reason, “Fragment: Erhabenheit” is exactly the album for him. Hell has recorded a new testimony. Blackness!

TRACKLIST
1. Golden Tomb (6:22)
2. Obscure Divinations (5:55)
3. Prayer (7:58)
4. Through Hundreds of Years (7:32)
5. Philosopher (4:18)
6. Two Ancient Spirits (5:43)
7. Sanatory Silence (6:49)

LINE-UP
Ragnar - Vocals
Flo "Plaguebringer" Musil - Drums
Fabian Rauter - Guitars
Martin Frick - Guitars
Joachim Tischler - Bass

Share this games :

TWITTER