Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 14. října 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CANCERFAUST - Let the Earth Tremble (2020)

Recenze/review - CANCERFAUST - Let the Earth Tremble (2020)


CANCERFAUST - Let the Earth Tremble
CD 2020, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Mrtvoly naskládané na hromadu. Ohořelé kusy těl. Nářek raněných. Smrt je cítit z každého závanu větru. Takhle nějak si představuji pravé peklo. Poslední nadechnutí a odcházím na druhou stranu. Hraje mi k tomu prvotina polských death metalistů CANCERFAUST. Ostrá a nekompromisní. S atmosférou, kterou můžete jinak potkat pouze na bojišti v jedné ze zbytečných válek.

Temnota, hluboká a šílená nepropustná tma. Taková slova mě při poslechu novinky "Let the Earth Tremble" napadala jako první. Hrubozrnné riffy, spousta špíny a zkažené krve. Zvuk (Mariusz Konieczny) vás přiková ke zdi, všichni fanoušci starých shnilých a prašivých postupů určitě ví, o čem píšu. Obal (Dawid Figielek) i logo (Casus Artem) připomíná spíše severské kapely, ale nenechte se tím zmást.  CANCERFAUST hrají spíše americký druh death metalu. A umí jej velmi dobře. Nebál bych se říct i démonicky.

 

Kapela má za sebou dvě EP v předcházejících letech. Čekal jsem první dlouhohrající desku s nedokonalostmi, jak už tomu často bývá, ale máme tu před sebou zcela dospělou kapelu, která přesní ví  (a umí) co a jak chce hrát. Navíc se mi jejich nové skladby usadily vzadu v hlavě, hlodaly tam, byly jako nějaká choroba, která napadne celý organismus. CANCERFAUST se nechali inspirovat třeba takovými MORBID ANGEL, DEICIDE, MERCYLESS, MORTA SKULD, BOLT THROWER a dalšími smečkami, které přesně pochopili, o čem je pravá válka a temnota. Rozvíjejí původní myšlenky a postupy z devadesátých let po svém, s vlastním ksichtem a rukopisem. Mocné nástupy, ostré a studené melodie. Naleznete zde vše potřebné, co by v sobě měl opravdový a ryzí death metal obsahovat. Cítím zde i takovou tu syrovou černou jiskru, až magický a přitažlivý feeling. Tohle umí jen skupiny, které jsou zcela oddány tomu, co hrají. "Let the Earth Tremble" tak není jen perfektně odvedenou profesionální prací, ale i deskou, která se opravdu skvěle poslouchá. Pořád se na ní něco děje, je morbidně pestrá. Jako samotná válka. Zákeřná, zlá a ošklivá. Death metal, který vám vystřelí mozek z hlavy! Pekelná záležitost!


Asphyx says:

Corpses stacked on a pile. Burnt body pieces. Wailing of the wounded. Death is felt from every gust of wind. This is how I imagine real hell. One last breath and I'm going to the other side. The first album of Polish death metalists CANCERFAUST plays for me. Sharp and uncompromising. With an atmosphere that you can otherwise meet only on the battlefield in one of the unnecessary wars. 

Darkness, deep and mad impenetrable darkness. Such words came to me first when I heard the new record "Let the Earth Tremble". Coarse-grained riffs, lots of dirt and rotten blood. The sound (Mariusz Konieczny) nails you to the wall, all fans of old rotten and dusty methods certainly know what I'm writing about. The cover art (Dawid Figielek) and the logo (Casus Artem) are more like Nordic bands but don't be fooled. CANCERFAUST play a more American kind of death metal. And they know to play very well. I wouldn't be afraid to say demonically either.


The band has already released two EPs in previous years. I was expecting the first full-length record with imperfections, as is often the case, but we have a fully grown band in front of us that knows exactly what and how it wants to play. In addition, their new songs settled in the back of my head, gnawed there, they were like a disease that affects the whole organism. CANCERFAUST are inspired by such bands like MORBID ANGEL, DEICIDE, MERCYLESS, MORTA SKULD, BOLT THROWER and others, which understood exactly what real war and darkness are about. They develop original ideas and procedures from the 1990s in their own way, with their own face and handwriting. Powerful performances, sharp and cold melodies. Here you will find everything you need that real and pure death metal should contain. I also feel such a raw black spark, and a magical and attractive feeling during the listening. Only bands that are completely committed to what they play can do this. "Let the Earth Tremble" is not only a perfectly done professional work but also a record that is great for listening. There's always something going on there, it's morbidly miscellaneous. Like the war itself. Insidious, evil and hideous. Death metal that will shoot your brain out of your head! Hellish thing!


Tracklist:
01. Ad Hominem
02. Let The Earth Tremble
03. Into The Void
04. Blood For Gods
05. To The Pyre
06. Let Them Fall
07. Only Hatred Remains
08. The Curse
09. There Is Nothing
10. Ad Mortem

band:
Tomasz Fabiszak- Vocals
Adam Stodolny - Guitars
Michał Pera - Guitars
Kornel Maniewski -Bass
Łukasz Wołodkiewicz - Drums

https://cancerfaust.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/cancerfaust
https://www.instagram.com/cancerfaust_band/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC7-ruDeQD7TwYMSzovMoUlg/featured

http://godzovwar.com/
Share this games :

TWITTER