DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 14. listopadu 2020

Recenze/review - AUTOPSY - Live In Chicago (2020)


AUTOPSY - Live In Chicago
CD, DVD 2020, Peaceville Records

for english please scroll down

Ve svém metalovém životě už příliš nesplněných snů nemám. Většinou ožívám jenom v případě, když k nám přijede nějaká legenda. Občas vyrazím i za hranice. Většina přání se mi již dávno splnila, některé přání mě zklamaly, ale tak tomu již v životě bývá. Je ale jedna legenda, kterou bych si ještě přál moc vidět naživo. Ano, jsou jimi američtí AUTOPSY. Kapela, které kdysi formovala můj vkus a směr, kterým jsem se vydal. Zažili jsme spolu nespočet pitev, nechutností, ale i legrace a nadsázky. 

Psal se sedmý březen roku 2020 a v Reggie's Rock Club v Chicagu byl nasnímán jejich koncert. Osobně živáky příliš nemusím, ale tentokrát jsem se nechal nalákat. Přesvědčil mě hlavně parádní zvuk a potom také to, že pro AUTOPSY je to vůbec první záznam celého koncertu, který je oficiálně vydáván. Je to s podivem, protože kapela hraje od roku 1987. Inu, těžký a hluboký underground. Fanoušci si mohou objednat CD nebo vinyl s DVD. Samozřejmě, vše lze stáhnout za úplatu i digitálně. 


Koncert na mě působí jako veřejná pitva. Sešli se na něm jen praví fanoušci kapely, která se jim odměnila skvělým ponurým zážitkem. Řezají se břicha, krev cáká všude kolem, oči jsou napichovány na vidličku a člověk doslova cítí chladnou desku pitevního stolu. Přiznám se, že Chicagu tak trošku závidím. Obzvlášť v době, kdy se v mnoha zemích svět doslova zastavil a koncerty jsou díky pandemii zakázané. Líbí se mi průpovídky mezi skladbami, potlesk i výkřiky fans, oceňuji zvuk (Adam Munoz) a jako vždy velmi povedený obal (Wes Benscoter). Nejvíc mě ale, ostatně jako vždy, baví atmosféra. AUTOPSY se povedlo přenést ducha desek na koncert, zamíchat kotlem plným krve a vnitřností, kterými jsou tolik proslulí. V pomalých pasážích musí obcházet klubem přízraky sériových vrahů, stíny se prodlužují a já si všechno neskutečně užívám. Songy jsou vybrány velmi pečlivě, možná některým jich bude pár chybět, ale vzhledem ke stáří a produkci kapely, je myslím vše poskládáno velmi dobře. "Live In Chicago" je velmi povedeným záznamem s neskutečně podmanivou atmosférou. Člověk si uvědomí, jaká je to paráda, být fanouškem AUTOPSY. Veřejná pitva se opravdu povedla, pacient opět zemřel!


Asphyx says:

I don't have too many unfulfilled dreams in my metal life. Usually I only come to life when a legend comes to us. Sometimes I go abroad. Most of my wishes came true long time ago, some wishes have disappointed me, but this is life. But there is one legend that I would still like to see live. Yes, American AUTOPSY. A band that shaped my taste and the direction I went. We experienced countless autopsies, disgusts, but also fun and exaggeration. 

It was March 7, 2020, and their concert was recorded at Reggie's Rock Club in Chicago. Personally, I don't like too much live recorded gigs, but this time I was lured. I was convinced mainly by the great sound and then also by the fact that for AUTOPSY this is the very first recording of the whole concert, which is officially released. It's weird because the band has been playing since 1987. Well, a hard and deep underground. Fans can order a CD or vinyl with a DVD. Of course, everything can be downloaded for a fee digitally.


The concert seems to me like a public autopsy. Only real fans of the band gathered at it, which rewarded them with a great gloomy experience. The abdomen is cut, blood is splashing all around, the eyes are pierced on a fork and one can literally feel the cold plate of the autopsy table. I admit I'm a little jealous of Chicago. Especially at a time when the world has literally stopped in many countries and concerts are banned due to a pandemic. I like the stories between the songs, the applause and the screams of the fans, I appreciate the sound (Adam Munoz) and, as always, the great cover (Wes Benscoter). But most of all, as always, I enjoy the atmosphere. AUTOPSY managed to transfer the spirit of the records to the concert, stirring it with a cauldron full of blood and entrails for which they are so famous. In the slow passages, the ghosts of serial killers have to go around the club, the shadows lengthen and I really enjoy everything. The songs are chosen very carefully, maybe some of them will be missing, but due to the age and production of the band, I think everything is put together very well. "Live In Chicago" is really great record with an incredibly captivating atmosphere. One realizes how great it is to be a fan of AUTOPSY. The public autopsy was really successful, the patient died again!


Tracklist:

01. Severed Survival
02. Twisted Mass Of Burnt Decay
03. Disembowel
04. Ridden With Disease
05. In The Grip Of Winter
06. Arch Cadaver
07. Fleshcrawl
08. Torn From The Womb
09. Embalmed
10. Gasping For Air
11. Voices
12. Maggots In The Mirror
13. Burial
14. Critical Madness
15. Service For A Vacant Coffin
16. Pagan Saviour
17. Charred Remains
18. Fuck You!!! (Bloodbath Cover)

band:
Chris Reifert - Vocals, Drums
Eric Cutler - Vocals, Guitars
Danny Coralles - Guitars
Joe Allen - Bass

https://autopsy.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Autopsy-Official/162194133792668
https://autopsydeathmetal.bigcartel.com/
https://www.instagram.com/autopsyofficial/
https://www.reverbnation.com/autopsyofficial
https://peaceville.com/
Share this games :

TWITTER