SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 20. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - HUMANITY IS CANCER - Humanity Is Cancer (2020)

Recenze/review - HUMANITY IS CANCER - Humanity Is Cancer (2020)


HUMANITY IS CANCER - Humanity Is Cancer
EP 2020, Redefining Darkness Records

for english please scroll down

Občas, když jdu městem, se musím zastavit. Přepadne mě divný pocit, že nemrtví jsou dávno mezi námi. Kráčím ulicemi a tipuji si, kdo ještě trošku žije. O tom, že je lidstvo odsouzeno k hromadné popravě, se rozhodlo ve chvíli, kdy si začalo myslet, že je nejchytřejším druhem na zemi. Doneslo se to až do záhrobí a apokalypsa postupně začala. Fáze jedna byla dávno zahájena, stačí se pořádně rozhlédnout kolem sebe. A co ty? Jsi živý nebo mrtvý? Nebo něco mezi tím?

Nápovědou vám může být death metal v podání nové kapely HUMANITY IS CANCER. Smečky, která je složena ze samých zkušených muzikantů. Stačí si pustit první song a budete mít pocit, že vám někdo hodil do ksichtu syrový kus smradlavého masa. Tenhle death metal má sílu, která pochází ze starých dobrých časů.


"Humanity Is Cancer" je albem na kterém se mísí klasické smrtící postupy s brutalitou a obrovskou temnou energií. Jakoby si dali rande DEICIDE, SUFFOCATION, MORBID ANGEL, CANNIBAL CORPSE. Složené skladby pak nechali dlouho uležet v hrobě, exhumovali je a polili benzínem. Stačilo potom škrtnout a shořel jsem na popel. Tohle je pravý, nefalšovaný, upřímný a reálný death metal. Se skvělým zabijáckým zvukem, obalem, který dokazuje má slova z úvodu. HUMANITY IS CANCER jsou suroví, syroví a absolutně devastující. Nic pro slabé povahy, řekl bych. Na své si přijdou jak fanoušci old school death metalu, tak i ti, kteří mají rádi spíše novější provedení tohoto stylu. Ve skladbách totiž naleznete i spoustu modernějších prvků (ABORTED). Album je divoké, neurvalé, špinavé a podmanivé. Kapele se povedlo nalézt pradávnou death metalovou formuli, exhumovat ji, očistit od hříchů a vypálit ji na hudební nosič. EP je pro mě velkým příslibem do budoucna i soukromým objevem. Už teď mohu s klidem napsat, že ve mě pánové vzbudili velkou zvědavost. Songy jsou pro mě rezavými hřeby, které jsou mi postupně zatloukány do hlavy. Vidím další nemrtvé, apokalypsa opravdu začala. A hrát nám k ní bude "Humanity Is Cancer". Absolutní devastace lidské mysli! Smrt v přímém přenosu!


Asphyx says:

Sometimes when I go through the city, I have to stop. I have a strange feeling that the undead are long gone. I walk the streets and guess who is still alive. The fact that humanity is doomed to mass execution was decided at a time when they began to think they are smartest species on earth. It reached the grave and the apocalypse gradually began. Phase one was long ago started, just look around. What about you? Are you alive or dead? Or something in between? 

Death metal performed by the new band HUMANITY IS CANCER can help you. Band is composed of experienced musicians. Just play the first song and you will feel like someone threw a raw piece of stinky meat in your face. This death metal has a power that comes from the good old days.


"Humanity Is Cancer" is an album that mixes classic deadly techniques with brutality and huge dark energy. As if they were dating DEICIDE, SUFFOCATION, MORBID ANGEL, CANNIBAL CORPSE. The compositions were then left in the grave for a long time, exhumed and poured with gasoline. Then I just crossed out and I burned to ashes. This is real, unadulterated, honest and real death metal. With a great killer sound, a cover that proves my words from the introduction. HUMANITIES IS CANCER are raw, pure and absolutely devastating. Nothing for the week people, I would say. Fans of old school death metal as well as those who like a newer version of this style will find something they like there. In the songs you will find a lot of modern elements (ABORTED). The album is wild, rude, dirty and captivating. The band managed to find an ancient death metal formula, exhume it, cleanse it of sins and burn it to a musical medium. For me, the EP is a great promise for the future and a private discovery. I can already write with peace that the gentlemen aroused great curiosity in me. Songs are rusty nails for me, which are gradually hammered into my head. I see more undead, the apocalypse has really begun. And "Humanity Is Cancer" will play for us. Absolute devastation of the human mind! Streaming of death!

tracklist:
01 Cancer Is Humanity
02 Harlot
03 The Punishment Due
04 Beyond Salvation

band:
Thomas Haywood – guitars
Michael Wilson – guitars
Noah Buchanan – bass, vokills
Lyle Cooper – drums

https://humanityiscancer.bandcamp.com/

Share this games :

TWITTER