DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 26. dubna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CARNAL TOMB - Festering Presence (2021)

Recenze/review - CARNAL TOMB - Festering Presence (2021)


CARNAL TOMB - Festering Presence
EP 2021, Lycanthropic Chants

for english please scroll down

Poslední dva hřeby, které musím zatlouci do rakve. Poslední dva songy, co si chci dneska poslechnout. Přidám volume a po chvilce se začne ozývat podivný šramot. Za celou dobu mé práce se mi to nikdy nestalo, až dnes. Rychle sundám víko, ale mrtvý se vůbec nehýbe. Občas se v márnici dějí divné věci, ale tentokrát jsem opravdu vyděšený. Se smrtí si totiž není radno zahrávat. To ví každý pravý death metalista. Vědí to i němečtí maniaci CARNAL TOMB

Kapela se již od svých počátků stala mým oblíbeným kusem nahrubo nasekané tmy. Viděl jsem ji i naživo a jen se potvrdila má předešlá slova. Jedná se o pravý, surový death metal ze staré školy, u kterého praskají kosti tlakem. Novinkové EP je logických pokračováním věcí minulých. 


Dva hřeby do rakve, dva songy ostré jako břitva. Syrový smrtící kov, který musí ocenit každý fanoušek třeba takových GRAVE, ENTOMBED, DISMEMBER, PESTILENCE, REPUGNANT, ASPHYX a dalších smeček, které vás dokáží ukřižovat hlavou dolů. Obě skladby smrdí rozkládajícím se tělem, mají jasný cíl -  rozsekat vás na malé kousky. Bez kompromisů, rovnou přímo na věc, přesto nepostrádá hudba CARNAL TOMB ledové melodie. Nejvíc asi připomínají šramot, který jsem zaslechl při zatloukání víka. Možná pohřbíme zase jednou někoho zaživa, ale to už se bohužel někdy stává. Jeho duše pak bude navěky bloudit mezi naším a oním světem. A garantuji vás, že bude poslouchat "Festering Presence". Tohle je totiž hudba pro staré démony, pro maniaky, co se rádi a často toulají záhrobím. Pokud vám podobný jed koluje v krvi jako mě, tak neváhejte ani chvilku. Myslím, že budete spokojeni. Jedná se totiž o pravý, nefalšovaný, ryzí death metal staré školy, zahraný od srdce. Smrt má mnoho podob a ta v podání CARNAL TOMB je ledově krutá! Skvělý zásek!


Asphyx says:

The last two nails I have to hammer into the coffin. The last two songs I want to listen to today. I add volume and after a while a strange rumble starts to sound. It never happened to me in all my work, until today. I quickly remove the lid, but the dead one doesn't move at all. Sometimes weird things happen in the morgue, but this time I'm really scared. It is not advisable to play with death. Every true death metalhead knows that. The German maniacs CARNAL TOMB also know this.

From its beginnings, the band has become my favourite piece of roughly chopped darkness. I saw them live and my previous words were confirmed. It is real, raw death metal from the old school, in which the bones crack under pressure. The new EP is a logical continuation of things of the past.


Two coffin nails, two razor-sharp songs. Raw death metal that every fan must appreciate, for example fans such of GRAVE, ENTOMBED, DISMEMBER, PESTILENCE, REPUGNANT, ASPHYX and other bands that can crucify you upside down. Both songs stink of decaying body, they have a clear goal - to cut you into small pieces. Without compromise, straight to the point, CARNAL TOMB's music not missing ice melodies. They probably resemble the rumble I heard when hammering in the lid. We may bury someone alive again, but unfortunately that happens sometimes. His soul will then wander forever between our world and the other. And I guarantee you will listen to "Festering Presence". This is music for old demons, for maniacs who like and often roam the graveyard. If a similar poison circulates in your blood like in my, don't hesitate for a moment. I think you will be satisfied. It is a real, unadulterated, pure death metal of the old school, played from the heart. Death takes many forms and the one in CARNAL TOMB's appearance is icy cruel! Great matter!


about CARNAL TOMB on DEADLY STORM ZINE/ o CARNAL TOMB na DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - CARNAL TOMB - Abhorrent Veneration (2019)


Tracklist:
01. Festering Presence
02. Dust

band:
Goat Eviscerator - Saw
Vomitchrist - Battery
Impaler - Grind
Cryptic Tormentor - Saw & Throat


Share this games :

TWITTER