SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 23. dubna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - TARDUS MORTEM - Engulfed In Pestilent Darkness (2021)

Recenze/review - TARDUS MORTEM - Engulfed In Pestilent Darkness (2021)


TARDUS MORTEM - Engulfed In Pestilent Darkness
LP 2021, Emanzipation Productions

for english please scroll down

Stejně se nemůžu ani po mnoha letech zbavit mrazení v zádech. Pokaždé, když nás zavolají, sevře se mi žaludek. Oběšení, utopení, upálení. Sebevraždy i vraždy, mohl bych napsat kroniku smrti. Vytřeštěné oči, děs a beznaděj. Tentokrát to ale bylo jiné. Tělo leželo ve vaně a vypadalo jako vosková figurína. Opatrně jsem je zvedl a rozpadlo se mi rukou. Rozpustilo se. Lekl jsem se a jako vždy poslední dobou, uslyšel ozvěny ze záhrobí. Podobně prokletí určitě ví, o čem píšu.

Ano, i tentokrát bych vám rád představil death metalovou kapelu. Pochází z Dánska a co jsem pochopil, tak původně hrála thrash metal. Nicméně, časem se obrátila na pravou víru a vy si tak můžete vychutnat album "Engulfed In Pestilent Darkness", které vyšlo již v roce 2019. Letos je ale představeno na vinylu, na nosiči, který podobné hudbě stejně sluší nejvíc.


Na "Engulfed In Pestilent Darkness" lze vystopovat odkazy kapel jako AUTOPSY, CANCER, INCANTATION, CIANIDE, GRAVE, PESTILENCE, MASSACRE. Jedná se opět o hluboký underground s podobnou shnilou atmosférou, jako v úvodu tohoto článku. Skladby jsou temné, zákeřné, mokvající. Přehrabuje se v nich ve starých kostech, uctívají zombie, exhumují dávno zapomenuté hroby. TARDUS MORTEM patří ke kapelám, které mají velký dar zaujmout, strhnout posluchače do hlubin nicoty. Splněno je vše pro pořádné orgie v márnici. Rituál smrti, líbí se mi zvuk i obal. Dánové nám přinášejí smrt v její základní podobě. Poslech mi připomíná nejvíce asi návštěvu opuštěných katakomb v devadesátých letech minulého století, kdy se podobné špinavosti začínaly teprve rodit. Album má v sobě vnitřní sílu, drive a energii. Smrdí zkaženým masem, odhodlaností a opravdovostí. Stejně se nemůžu ani po mnoha letech zbavit mrazení v zádech. Pokaždé, když nás zavolají, sevře se mi žaludek. Oběšení, utopení, upálení. Sebevraždy i vraždy, mohl bych napsat kroniku smrti. Vytřeštěné oči, děs a beznaděj. Pomáhá jenom hudba. Pravý, ryzí, prašivý death metal staré školy! Skvěle!


Asphyx says:

I still can't get rid of chills in my back even after many years. Every time they call us, my stomach tightens. Hanging, drowning, burning. Suicides and murders, I could write a chronicle of death. Staring eyes, terror and despair. But this time it was different. The body lay in the bathtub and looked like a wax figure. I lifted them carefully and fell apart with my hand. It dissolved. I was startled and, as always lately, I heard echoes from the grave. Similarly, the curse certainly knows what I'm writing about.

Yes, this time I would like to introduce you one death metal band. They comes from Denmark and as far as I understand, they originally played thrash metal. However, over time it has turned to true faith and you can enjoy the album "Engulfed In Pestilent Darkness", which was released in 2019. This year, however, it is presented on vinyl, on a medium that suits similar music the most.


Links to bands such as AUTOPSY, CANCER, INCANTATION, CIANIDE, GRAVE, PESTILENCE, MASSACRE can be traced to "Engulfed In Pestilent Darkness". This is again a deep underground with a similar rotten atmosphere as on the beginning of this article. The songs are dark, insidious, wet. They dig in old bones, worship zombies, exhume long-forgotten graves. TARDUS MORTEM belongs to the bands that have a great gift to attract, to pull the listeners into the depths of nothingness. Everything is fulfilled for a proper orgy in the morgue. Death ritual, I like the sound and the cover. The Danes bring us death in its basic form. Listening most reminds me of a visit to abandoned catacombs in the 1990s, when similar filths were just beginning to take shape. The album has inner strength, drive and energy. It stinks of rotten flesh, determination and truthfulness. I still can't get rid of chills in my back even after many years. Every time they call us, my stomach tightens. Hanging, drowning, burning. Suicides and murders, I could write a chronicle of death. Staring eyes, terror and despair. Only music helps. Real, pure, dusty old school death metal! Great!

tracklist:
1. In Purgatorial Depths
2. It Comes from the Darkened Obscurity
3. Transcending the Human Form Through an Ascending Transmorphism
4. The Conclusion of Non-Existence (Embracing the Infinite Nothingness)
5. Interlude
6. Engulfed in Pestilent Darkness
7. Traveling Through the Dimensions of Darkness
8. As Life Ends
9. Tardum Spiritum Affert ut Mortem

band:
Dennis Kruse Strømberg - drums, vocals
Lasse Usbeck Andresen - guitars, vocals
Christian Baier Rasmussen - bass, vocals


Web:
Share this games :

TWITTER