SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 17. prosince 2021

Recenze/review - BLOODMESSIAH - Denounce Your God (2021)


BLOODMESSIAH - Denounce Your God
CD 2021, CDN Records

for english please scroll down

Dům hluboko v močálech, kam se jen tak nedostanete. U vchodu visí lidské kosti, lebky jsou vyskládány v úhledných pyramidách. Pach smrti se vznáší všude kolem jako těžký mrak. Na některých místech lze potkat zaschlé stopy krve. Zde ukrýval své oběti, tady je připravoval na starodávné rituály. Nadechnu se a dostanu strach. Mám neodbytný pocit, že mě někdo pozoruje. Ostré bolesti, která mi projede mezi žebry, si nejdříve nevšimnu. Jsem další na řadě. Už to nebude dlouho trvat a ocitnu se v zemi nekonečných stínů. 

Pomůže mi v tom i druhá řadová deska amerických BLOODMESSIAH. Kapely, která bezezbytku ctí starý, surový a bestiální death metal. Nedočkáte se žádných kompromisů ani zbytečností. Budete rovnou popraveni lavinou ostrých riffů. Masakr!


Stylově lze tvorbu BLOODMESSIAH připodobnit tomu, co tvořili a tvoří smečky jako DEICIDE, AMON, ANGEL CORPSE, BRUTALITY. Kapela je složena ze zkušených muzikantů (Ron Parmer, Mike Vredeveld), kteří přesně vědí co a jak chtějí hrát. Už jenom zvuk (mix, mastering Jarrett Pritchard) vás smete z povrchu zemského. Mohutný, mocný, masivní, ostrý a temný zároveň. Přidejte si spoustu nápadů, kterými pánové doslova oplývají. Obal s démonem z těch nejděsivějších nočních můr. Tohle vše dohromady je komplexním dílem. Není to ale jen mistrovské provedení, ale i živočišnost, tlak, energie, touha po čerstvém mase. Z desky smrdí síra na sto honů. Jsem při poslechu opravdu někde hluboko v močálech, u domu, kde se děly šílené věci. Když "Denounce Your God" poslouchám víc a víc, tak si připadám jako svázaný někde v plesnivé kobce, kde jsou mi do hlavy zabodávány rezavé hřeby. Další song, další ostrý hrot. Přidávám hlasitost a fascinuje mě zuřivost, nakumulovaná agrese, které se povedly BLOODMESSIAH do songů doslova narvat. Deska drží pohromadě jako čerstvě sešitá mrtvola. Pokud chcete vědět, jakou podobu má samotný Satan, tak neváhejte ani chvilku, tahle nahrávka vás sežehne černým plamenem. Ďábelský death metalový rituál! 


Asphyx says:

A house deep in the swamps, where you can't get anywhere. Human bones hang at the entrance, skulls stacked in neat pyramids. The smell of death hovers all around like a heavy cloud. In some places, you can see dried traces of blood. This is where he hid his victims, where he prepared them for ancient rituals. I take a breath and I get scared. I have the insistent feeling that someone is watching me. I don't notice the sharp pain that goes between my ribs at first. I'm next. It won't be long before I find myself in a land of endless shadows.

The second full-length album of the American BLOODMESSIAH will help me to do so, a band that honours old, raw and bestial death metal to no end. You won't see any compromises or uselessness. You will be executed by an avalanche of sharp riffs. Massacre!


In terms of style, BLOODMESSIAH's work can be likened to what packs like DEICIDE, AMON, ANGEL CORPSE, BRUTALITY were and are doing. The band is composed of experienced musicians (Ron Parmer, Mike Vredeveld) who know exactly what and how they want to play. The sound alone (mix, mastering by Jarrett Pritchard) will blow you away. Massive, powerful, massive, sharp and dark at the same time. Add a lot of ideas, which the gentlemen are literally brimming with. A cover with a demon from the most terrifying nightmares. All of this together is a complex piece of work. But it's not just the masterful execution, it's the animalism, the pressure, the energy, the desire for fresh meat. The record reeks of brimstone. I'm really somewhere deep in the swamps listening to it, at a house where crazy things have happened. As I listen to "Denounce Your God" more and more, I feel like I'm tied up in a moldy dungeon somewhere with rusty spikes being driven into my head. Another song, another sharp spike. I turn up the volume and am fascinated by the fury, the accumulated aggression that BLOODMESSIAH has managed to literally cram into the songs. The record holds together like a freshly stitched corpse. If you want to know what form Satan himself takes, don't hesitate a moment, this record will burn you with black flame. An evil death metal ritual!


Tracklist:
01. The Gates Will Burn
02. Betrayed By The Light
03. Denounce Your God
04. Spread The Holy Ashes
05. Escape The Flesh
06. We Are The Watchers
07. Delusion Of Christ
08. Demon Seed

band:
Ron Parmer - Guitars, Bass, Keyboards, Drums
Mike Vredeveld - Vocals

Share this games :

TWITTER