DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 6. prosince 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DORMANT ORDEAL - The Grand Scheme Of Things (2021)

Recenze/review - DORMANT ORDEAL - The Grand Scheme Of Things (2021)


DORMANT ORDEAL - The Grand Scheme Of Things
CD 2021, Selfmadegod Records

for english please scroll down

Jednou se možná rozplyneme a nezůstane po nás nic. Po někom jenom pár vzpomínek v časoprostoru, po jiném otisk v myslích lidí. Většinou se ale rozložíme na malé smradlavé části, shnijeme a někteří z nás dokonce shoří v pekle. Hledáme odpovědi na otázky o životě a smrti a nalézáme jen ticho a chlad. Přemýšlím o podobných věcech, když poslouchám novou desku polských death metalistů DORMANT ORDEAL.

Jejich hudba ve mě probudila podobné myšlenky. Surový, technický a temný death metal, který se stal na nějaký čas i mojí součástí. Desku jsem si opravdu užíval. Jednotlivé nápady, zvuk, i šedý obal. Intenzita, velmi dobré výkony muzikantů, ale také podmanivá atmosféra. Vše zde nalezneme v míře větší než malé. 


Disonance, chaos a zmar. Zvláštní pochmurná nálada. Beznaděj. Tohle všechno z nové desky "The Grand Scheme Of Things" slyším. Jakoby se ve mě probudily temné stránky lidské mysli. Stylově lze tvorbu kapely přirovnat ke smečkám jako HATE ETERNAL, MORBID ANGEL, ULCERATE, DECAPITATED, HOUR OF PENANCE. Samozřejmě, Poláci přidávají svůj vlastní výraz, spoustu nápadů, zkaženou krev a nahrubo nasekanou tmu. Možná se jednou rozložím v zemi a nezůstane po mě vůbec nic, ale než se tak stane, tak si budu s chutí a nadšením rvát do hlavy právě tuhle nahrávku. Má v sobě totiž spoustu vnitřního chvění, pověstnou černou jiskru, nadšení z hudby jako takové. Album je velmi dobře složeno a pro mě osobně nepostrádá jednu z nejdůležitějších věcí - poslouchá se samo a jsem hrozně rád v jeho společnosti. Leží přede mnou spousta jiných CD, ale k DORMANT ORDEAL se stále vracím. Rád objevují nové temné kouty, rozplétám jednotlivé motivy. Vnímám blízkost smrti, chladné a ošklivé. Rozkládám se zaživa a přidávám stále hlasitost na svém přehrávači. "The Grand Scheme Of Things" je velmi neklidným, chladným a temným albem, které probudí vaše noční můry! Poslouchejte pečlivě a dočkáte se skvělého death metalového zážitku! 


Asphyx says:

One day we may dissolve and nothing will be left behind. Some just a few memories in space-time, another imprint in people's minds. But mostly we break down into small stinky parts, rot and some of us even burn in hell. We look for answers to questions about life and death and find only silence and cold. I think of similar things when I listen to the new album of Polish death metalists DORMANT ORDEAL.

Their music aroused similar thoughts in me. Raw, technical and dark death metal, which became a part of me for a while. I really enjoyed the record. Individual ideas, sound, and a gray cover. Intensity, very good performances of musicians, but also a captivating atmosphere. Everything here can be found to a greater extent than small.

Dissonance, chaos and ruin. Strange gloomy mood. Hopelessness. I hear all this from the new album "The Grand Scheme Of Things". It was as if the dark sides of the human mind awoke in me. Stylistically, the band's work can be compared to packs such as HATE ETERNAL, MORBID ANGEL, ULCERATE, DECAPITATED, HOUR OF PENANCE. Of course, the Poles add their own expression, lots of ideas, rotten blood and roughly chopped darkness. Maybe one day I'll spread out in the country and nothing will be left behind, but before that happens, I'll be happy to tear this record into my head. He has a lot of inner tremors in him, a famous black spark, a passion for music as such. The album is very well composed and for me personally it does not lack one of the most important things – it listens to itself and I am very happy in its company. There are a lot of other CDs in front of me, but I keep coming back to DORMANT ORDEAL. They like to discover new dark corners, I unravel the individual motifs. I perceive the nearness of death, cold and ugly. I'm decomposing alive and still adding volume on my player. "The Grand Scheme Of Things" is a very restless, cold and dark album that will wake up your nightmares! Listen carefully and experience a great death metal experience!


--TRACKLISTING--
1. At the Garden’s Gates
2. Poetry Doesn’t Work On Whores
3. Bright Constellations
4. Here Be Dragons
5. Letters to Mr.Smith
6. Let the Light In
7. Sides of Defence
8. The Borders of Our Language Are Not The Borders of Our World

--LINE-UP--
Maciek Nieścioruk - guitars & bass
Maciej Proficz - vocals
Radek Kowal - drums

--BAND CONTACT--

--LABEL CONTACT--
SELFMADEGOD RECORDS
Share this games :

TWITTER