SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 14. prosince 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - REXUL - Erebus​.​.​.​Virtuosus​.​.​.​Alpha​.​.​. (2021)

Recenze/review - REXUL - Erebus​.​.​.​Virtuosus​.​.​.​Alpha​.​.​. (2021)


REXUL - Erebus​.​.​.​Virtuosus​.​.​.​Alpha​.​.​.
CD 2021, F.D.A. Records

for english please scroll down

Probudím se ve tmě. Opuštěný a sám. Bez víry, bez naděje. Hledám marně světlo, alespoň malý kousek něčeho dobrého. Jenže všichni okolo chtějí jenom moc, peníze a je jim jedno, jak je získají. Nekonečné, pochmurné chodby podsvětí. Někde tady by měla být cela, ve které hrají REXUL, německá death metalová kapela, která letos vydává svoji prvotinu. Zapínám play a Hádovou říší se rozlehnout morbidní tóny. Prašivina, hniloba, prach. Protáhlé obličeje prokletých.

Stačilo si album několikrát poslechnout a věděl jsem, že jsem tu správně. Už nepotřebuji světlo, ani žádnou naději. Jsem jen já a hudba. Ve své bublině si vystačím. Přidávám hlasitost a zařazuji si kapelu ihned na svůj playlist. Cítím z desky nadšení, odhodlání, zkrátka věci, které mám u tohoto stylu tolik rád. Víka od rakví nadskakují, démoni mluví najednou jasnou a zřetelnou řečí. Smrt je zase hodně blízko.


Líbí se mi hrubý, zřetelný zvuk, rád se dívám na obal. "Erebus​.​.​.​Virtuosus​.​.​.​Alpha​.​.​." je jak vystřižené z devadesátých let. S mrazivými melodiemi, s chorobným vokálem, s pradávnou touhou ničit. Zní tu autentický death metal ve stylu MORBID ANGEL, BRUTALITY, DEICIDE, IMMOLATION. Mocné nástupy, masivní základ, který je okořeněný pekelnými motivy. Najednou mi nevadí, že jsem se ztratil v podzemí, najednou je mi jedno, že nevidím světlo. Je mi tu dobře, protože muzika je skvělá, podmanivá, zajímavá. Alespoň pro mě, starého death metalového psa. Album vám mohu s klidem doporučit. Je v rámci stylu nebývale pestré, připomíná záhrobní symfonii, která zazní pokaždé, když se otevřou dveře do pekla. REXUL možná vydali teprve svoji první desku, ale ta s klidem obstojí i mezi slavnějšími kapelami. Je v ní totiž vše potřebné pro poctivý záhrobní rituál. Tma, šílenství, chlad. Od té doby, co se narodíme, tak vlastně čekáme na smrt. Jsem rád, že jsem kapelu potkal a mohl si naplno užít jejich novou desku. Myslím, že je důležité mít otevřenou mysl. Němci vás převedou na druhou stranu, za řeku Styx. Starý, plesnivý death metal, u kterého se otevírají hroby! 


Asphyx says:

I wake up in the dark. Abandoned and alone. No faith, no hope. I search in vain for light, for some small piece of something good. But all they want is power, money, and they don't care how they get it. The endless, gloomy corridors of the underworld. Somewhere in here should be the cell where REXUL, a German death metal band, who are releasing their debut album this year, play. I put it on play and morbid tones reverberate through Hades. Filth, rot, dust. The elongated faces of the damned.

All I had to do was listen to the album a few times and I knew I was in the right place. I don't need the light anymore, or any hope. It's just me and the music. In my bubble, I'll make do. I turn up the volume and put the band on my playlist immediately. I can feel the enthusiasm, the determination, the things I love about this style. The coffin lids are bouncing, the demons are suddenly speaking loud and clear. Death is very close again.

I like the rough, distinct sound, I like looking at the packaging. "Erebus...Virtuosus...Alpha..." is straight out of the '90s. With the chilling melodies, the morbid vocals, the ancient desire to destroy. Authentic death metal sounds here in the style of MORBID ANGEL, BRUTALITY, DEICIDE, IMMOLATION. Powerful build-ups, a massive base that is spiced with infernal motifs. Suddenly I don't mind being lost underground, suddenly I don't care that I can't see the light. I feel good here because the music is great, captivating, interesting. At least for me, an old death metal dog. I can recommend the album to you. It's unusually varied in style, reminiscent of a symphony from beyond the grave that sounds every time the door to hell opens. REXUL may have only released their first album, but it will easily stand up among more famous bands. It has everything you need for an honest ritual in the afterlife. Darkness, madness, coldness. We've been waiting to die since we were born. I'm glad I met the band and was able to enjoy their new record to the fullest. I think it's important to keep an open mind. The Germans take you to the other side, across the river Styx. Old, moldy death metal that opens graves!


Tracklist:
01. 999
02. Intergalactic Eyes
03. Reentry In Emptiness
04. The Light
05. Entlightened By The Morning Star
06. Fraternitas Of An Old Noir Latreia
07. 333
08. Immaculate Vengeance
09. Curia
10. The Darkness
11. Undead Between The Column Of Salomon
12. Laudatio Per Mortem
13. 666Share this games :

TWITTER