DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 7. ledna 2022

Recenze/review - REEK - Porn for Satan (2021)


REEK - Porn for Satan
CD 2021, Iron, Blood and Death Corporation

for english please scroll down

Když odsekáváte zmrzlé maso od kostí, tak potřebujete ostrý nůž. K tomu by vám měla hrát nějaká pořádná, poctivá muzika. My, staří hrobníci, moc dobře víme, že velmi vhodný bývá hnilobný švédský death´n´roll. Netřeba chodit nikam daleko, letos je tu s novým albem skupina REEK. A opět se jedná o pořádný náklad plesnivého masa. Pokud tedy máte chuť, jste zváni na nekonečný večírek do dávno opuštěné márnice.

Podávat se budou ledové riffy, chorobný vokál a drtivé bicí. Alkohol poteče proudem a tančit s námi budou jen ty nejkrásnější zombie. Nic neřešit, jen přidávat postupně volume, až se nám hlava rozskočí na tisíc kousků. To není v současném šíleném světě zase tak málo, co říkáte? REEK to se mnou opět umí, znovu mě rozsekali a pohřbili zaživa. 


REEK na to jdou podobně jako ENTOMBED, nověji třeba THE GENERALS, TURBOCHARGED. Nesmí samozřejmě chybět mrazivý zvuk, připomínající chřestění s pytlem plným kostí. Také spousta rock´n´rollových prvků. Songy tak nepostrádají potřebný drive a sílu. Líbí se mi i nadsázka, se kterou jdou pánové na trh. Kapela si na nic nehraje, hází mezi nás jak smradlavé syrové maso jeden morbidní flák za druhým a nám nezbývá nic jiného, než tančit až do úplného konce. Tihle gentlemani přesně ví, jak na to, mají tento druh muziky v krvi, zakódováno v genech. Zatímco si mladí metalisté fotí nekonečnou řadu zcela zbytečných selfie, REEK vám nakopou zadky. Dokáží být špinaví, devastující, rychlí jako smrt sežehnutím. S provedením nemám absolutně žádný problém. "Porn for Satan" si neskutečně užívám. Jako bych se vrátil do starých dobrých časů, když se pohřbívalo zásadně jen do země. To aby byla mrtvola dobře uleželá, než dojde k exhumaci. Od téhle desky lítají jiskry na všechny strany. Vůbec mi nevadí, že je vše zmrzlé na kost. Tady se totiž hraje ještě poctivě, od srdce, s dlouhými pohledy do nekonečných chodeb podsvětí. Dejte mi někdo sekyru a nové pivo. Noc bude ještě dlouhá. Pravý švédský death´n´roll, který vám ukáže cestu do pekla! Skvěle!


Asphyx says:

You need a sharp knife when you're cutting frozen meat off the bone. You should have some good, honest music playing. We old gravediggers know that rotten Swedish death 'n' roll is very suitable. You don't have to go far, this year the band REEK is here with a new album. And once again it is a load of mouldy meat. So, if you're in the mood, you're invited to an endless party in a long-abandoned morgue.

Icy riffs, sick vocals and crushing drums will be served. Alcohol will flow and only the most beautiful zombies will dance with us. Nothing to do, just add volume one by one until our heads explode into a thousand pieces. That's not so little in today's crazy world, is it? REEK have done it again; they've chopped me up again and buried me alive.


REEK is going for it like ENTOMBED, more recently like THE GENERALS, TURBOCHARGED. Of course, the chilling sound, reminiscent of rattling a bag full of bones, must not be missed. Also, a lot of rock'n'roll elements. The songs do not lack the necessary drive and power. I also like the exaggeration with which the gentlemen go to market. The band doesn't play with anything, they throw one morbid slap after another like stinky raw meat and we have no choice but to dance until the very end. These gentlemen know exactly how to do it, they have this kind of music in their blood, coded in their genes. While the young metalheads take an endless series of completely useless selfies, REEK will kick your ass. They can be dirty, devastating, quick as death by burning. I have absolutely no problem with the execution. I enjoy "Porn for Satan" immensely. It's like I'm back in the good old days when burying was basically just in the ground. So that the corpse is well laid to rest before exhumation. Sparks are flying in all directions from this slab. I don't mind that it's all frozen to the bone. Because here it's still played honestly, from the heart, with long glimpses into the endless corridors of the underworld. Somebody gets me an axe and a new beer. It's going to be a long night. True Swedish death 'n' roll that will show you the way to hell! Great!Recenze/review - REEK - Death Is Something There Between (2020):Tracklist:
01. Human Freak Show
02. The Final Slash
03. Forever Stuck
04. Ultra Killer
05. Volcano Crematory
06. Cadaverous Lies The World
07. Decay Is The Law
08. Maggots From Out Of Space
09. In The Darkest Dimensions
10. Empty Bells

band:
Håkan Stuvemark - Guitars, lead guitar & Vocals
Rogga Johansson - Guitars
Jon SkäreShare this games :

TWITTER