DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 20. června 2022

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BERATOR - Elysian Inferno (2022)

Recenze/review - BERATOR - Elysian Inferno (2022)


BERATOR - Elysian Inferno
EP 2022, Dark Descent Records

for english please scroll down

Trvalo to možná až příliš dlouho. Nečekala to. Připravovala se dlouhé roky. Prostudovala spoustu okultních knih. Nenašla nikoho, kdo by jí pomohl. Musela sama. Koneckonců, na koho jiného se má člověk spolehnout, než sám na sebe. Poslouchala jenom temnou hudbu. Black a death metal. Třeba americké BERATOR. U nich měla vždy pocit, že jí rozumí, že ví, o čem je pravá smrt. Vytáhla žiletku, se všemi se rozloučila a odešla stejně tiše, jako se před pár lety narodila.

Hnis, špína, chlad a beznaděj. Absolutní nihilismus. Spousta zaschlé, zkažené krve. Krystalky, v nichž se jako ve zvráceném zrcadle odráží přízraky z hlubin. Prokletá duše, hudba, která zabíjí na potkání. Tenhle obřad moc lidí nepřežije. A pokud, tak už nikdy nebudou takoví, jako dřív. Tahle deska musela být nahrána hluboko pod zemí. 


Kapela je tvořena samými zkušenými muzikanty. Zmiňme třeba Richarda Olsena z PROFANATICY. BERATOR mají na svém kontě již jednu demonahrávku (R​.​A​.​I​.​D​.​S. - 2018). Vše stále odsýpá v rytmu třeba takových IMPIETY, MORBOSIDAD, BLACK WITCHERY, BLASPHEMY. Jedná se o hrubozrnný, surový a syrový smrtící kov, který smrdí sírou. Po téhle desce zůstává jen spálená země a tisíce vyděšených tváří. Tenká je hranice mezi naším a oním světem. BERATOR na ní balancují, jako na ostří nože. Tma, na malé kusy nasekaná tma. Skvělý, prašivý zvuk, ale hlavně spousta zajímavých momentů. Jakoby mi někdo při poslechu otiskl tvář do masky z rozžhaveného železa. Hnis, rozkládající se těla. Ne, žádné nebe nikdy neexistovalo. Jenom plameny, "Elysian Inferno" a nekonečné rouhání. Deska je divokou jízdou, násilným atakem, který se vám dostane do hlavy jako rezavé hřeby. Říká se, že sebevrazi byli vždy pochováváni za hřbitovní zeď. Troufám si tvrdit, že i po smrti poslouchají tuhle nahrávku a neskutečně si ji užívají. Má v sobě tlak, nakumulovaný vztek a nenávist. Nic pro slabé povahy, nic pro čisté duše. Temná energie ze zvrácených hlubin lidské mysli. Totální masakr, hniloba. Také cítíte pach rozkládajících se těl? Okultní atmosféra, nálady čerstvých hrobů. Slyšte ozvěny z pekla! Black death metalové inferno pro všechny prokleté!


Asphyx says:

It took perhaps too long. She wasn't expecting it. She's been preparing for years. She'd studied a lot of occult books. She couldn't find anyone to help her. She had to go it alone. After all, who else is a man to rely on but himself? All she listened to was dark music. Black and death metal. Like American BERATOR. They always made her feel that they understood her, that they knew what true death was all about. She pulled out a razor blade, said goodbye to everyone and left as quietly as she was born a few years ago.

Dirt, filth, coldness and hopelessness. Absolute nihilism. Lots of dried, rotten blood. Crystals that reflect the ghosts of the deep like a twisted mirror. Cursed souls, music that kills on sight. Not many people survive this ceremony. And if they do, they'll never be the same again. This record must have been recorded deep underground.

The band is made up of all experienced musicians. Let's mention Richard Olsen from PROFANATICA. BERATOR have already one demo record (R.A.I.D.S. - 2018). Everything is still going on in the rhythm of IMPIETY, MORBOSIDAD, BLACK WITCHERY, BLASPHEMY. This is coarse-grained, raw and raw death metal that smells of sulphur. All that's left of this record is scorched earth and thousands of terrified faces. The line between our world and the other world is thin. The BERATORs teeter on it like the edge of a knife. Darkness, darkness chopped into small pieces. Great, dusty sound, but mostly lots of interesting moments. It's like someone imprinted my face on a mask of red-hot iron. Pus, decomposing bodies. No, there never was a heaven. Just flames, the Elysian Inferno and endless blasphemy. The record is a wild ride, a violent attack that goes to your head like rusty spikes. They say suicides have always been buried behind a cemetery wall. I dare say that even in death they listen to this record and enjoy it immensely. It's got pressure and pent-up anger and hatred. Nothing for the weak of character, nothing for the pure of soul. Dark energy from the twisted depths of the human mind. Total carnage, rottenness. Do you also smell the stench of decomposing bodies? The occult atmosphere, the moods of fresh graves. Hear the echoes from hell! Black death metal inferno for all the damned!


TRACKLIST
1. Sultans of Incest
2. Onslaught to Absolution
3. Dead Rats
4. War Lust
5. Final Crucifixion
6. Swine Cult

LINE-UP
Richard Olsen - Vocals /Guitars
Tim Pearson - Vocals / Bass
Pat Clancy - Guitars / Vocals
Dave Clark - DrumsShare this games :

TWITTER