DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 19. června 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - STILLBORN - Cultura de la muerte (2022)

Recenze/review - STILLBORN - Cultura de la muerte (2022)


STILLBORN - Cultura de la muerte
CD 2022, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Chodil si kolem každý den. Běžný stereotyp, obyčejný a nudný. Tentokrát bylo něco jinak. Ze tmy jsem cítil velkou bolest a strach. Přeběhl mi mráz po zádech. Na prvním stromě seděl krkavec a držel v zobáku oko. Lidské, modré oko, zakalené temnotou. Na druhém se houpala postava, s vyplazeným jazykem, s modrým obličejem a s břichem roztrhaným od dravců. Přesto, že byl již nějakou dobu mrtvý a hnilobné procesy již začaly, slyšel jsem jeho bědování. Prosil a modlil se, ale démoni neměli žádné slitování.

Příchod přízraků ze tmy na zem ohlašuje i nová deska polských death black metalistů STILLBORN. Pokud máte rádi hudbu nahranou v samotném pekle, měli byste zbystřit svoji pozornost. Kapela je již od roku 1997 řádným členem toho nejhlubšího podzemí. Letos se vrátila a připomíná zuřivé jezdce apokalypsy, rozhodnutá nás spálit na popel.


Novinka je hlasitým, agresivním a krutým výkřikem z úplně tmy. Stylově ji lze zařadit mezi spolky jako DEICIDE, DIABOLIC, ANGEL CORPSE, PERDITION TEMPLE, CENTURIAN a samozřejmě AZARATH. Deska vás zavede do těch nejčernějších katakomb, ve kterých jsou pochováni oběšenci, smrdí v nich síra a puch rozkládajících se těl. Kapela hraje nekompromisně, surově, ale nezapomíná ani na chladnou a antihumánní atmosféru (samostatnou kapitolou jsou pak bicí, které jsou velmi dominantní a výbušné). Nabroušené riffy, vokál bestie. Co se týká zvuku (Darek Mlody at Panzerstudio), tak ten je prašivě živočišný, organický a řeže tou správnou stranou nože. Vyloženě si jej užívám, stejně jako obal od Macieje Kamudy. Vskutku morbidní výjev, připomínající pradávné obrazy v galeriích smrti. Deska je ale propracovaná i po textové stránce. Pánové se inspirovali Novým Zákonem, Adamem Ronijem i Fredrichem Nietzschem. Dostane dílo, které je skvělé právě ve svých detailech. Drží perfektně a kompaktně pohromadě, jako dobře sešitá mrtvola po dlouhé pitvě. Navíc, a to je pro mě asi nejdůležitější, se album opravdu dobře poslouchá. Výsledný zážitek a dojem je z mé strany vynikající. Jsem opravdu prokletý, pověšený kousek za hřbitovní zdí. Přízraky číhají za každým rohem a rakev je připravena. Stačí jen přijmout pozvání. Do nekonečné země za oponou. Bestiální black death metalové inferno! Kult smrti!


Asphyx says:

You walked around every day. The usual stereotype, plain and boring. Something was different this time. I felt great pain and fear from the darkness. A chill ran down my spine. A raven was sitting in the first tree, holding an eye in its beak. A human, blue eye, clouded with darkness. On the second, a figure swayed, tongue lolling out, face blue, belly torn by predators. Despite the fact that he had been dead for some time and the rotting process had already begun, I could hear his wailing. He pleaded and prayed, but the demons had no mercy.

The arrival of phantoms from the darkness to the earth is announced by the new album of Polish death black metallers STILLBORN. If you like music recorded in hell itself, you should focus your attention. The band has been a regular member of the deepest underground since 1997. This year they are back and resemble the furious horsemen of the apocalypse, determined to burn us to ashes.


The novelty is a loud, aggressive and cruel cry from the darkness. Stylistically, it can be classified among the bands such as DEICIDE, DIABOLIC, ANGEL CORPSE, PERDITION TEMPLE, CENTURIAN and of course AZARATH. The album takes you to the blackest catacombs where hanged men are buried, smelling of sulphur and the stench of decomposing bodies. The band plays uncompromisingly, brutally, but they don't forget about the cold and anti-human atmosphere (the drums are a separate chapter, which are very dominant and explosive). Sharpened riffs, beast vocals. As for the sound (Darek Mlody at Panzerstudio), it is scabrously animalistic, organic and cuts with the right side of the knife. I really enjoy it, as well as the cover by Maciej Kamuda. A truly morbid scene, reminiscent of ancient paintings in the galleries of death. But the album is sophisticated lyrically as well. The gentlemen were inspired by the New Testament, Adam Roni and Fredrich Nietzsche. He gets a work that is great precisely in its details. It holds together perfectly and compactly, like a well-stitched corpse after a long dissection. Moreover, and this is probably the most important thing for me, the album is really good to listen to. The resulting experience and impression is excellent. I am truly cursed, hanging a bit behind the graveyard wall. Ghosts lurk around every corner and the coffin is ready. All I have to do is accept the invitation. To the endless land beyond the curtain. A bestial black death metal inferno! Death cult!


about  STILLBORN on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Gniew Diabła
02. Zwiastun Pogańskiego Odrodzenia
03. Triumfator - Pogromca
04. Profanacja I Bluźnierstwo
05. Odkupienie
06. Wędrowiec
07. Stillborn - Siewcy Pogardy
08. Ostatni Prorok

Line-up:
Killer - Guitars, Vocals
Hunger - Bass
D.M. - Drums


Share this games :

TWITTER