DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 27. června 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - EXANIMATVM - Sollvm Ipsa Mor (2022)

Recenze/review - EXANIMATVM - Sollvm Ipsa Mor (2022)


EXANIMATVM - Sollvm Ipsa Mor
LP 2022, Pulverised Records

for english please scroll down

Poklekni a zpovídej se ze všech svých hříchů! Chci slyšet všechno. Koho si zabil, komu si ublížil. Nešetři detaily. Jsem padlý kněz, našeptávač, démon temnoty. Měl bych pro tebe i hudbu. Dostala se ke mě na recenzi deska "Sollvm Ipsa Mor". Poslechni si ji a budeš také prokletý. Strhne ti z obličeje masku a donutí tě k dalším činům. Obrátíš všechny kříže směrem dolů, napliveš do svěcené vody. Odříkáš obrácenou modlitbu. Vítej mezi námi, mezi ztracenými. 

Je to tak, EXANIMATVM jsou kapela, která hraje pravý, surový a syrový death metal té nejvyšší kvality. Pokud jej máte rádi v jeho poctivé a základní podobě. Připadám si jako na dávno opuštěném pohřebišti, kde se procházejí přízraky. Vykopej si vlastní hrob!


Kapela se inspirovala u všech starých death metalových kapel, které se shlédli v okultismu a nihilismu. Hroby jsou exhumovány s elegancí a řemeslnou zručností starých mistrů. Po zvukové stránce, i co se týká grafiky, tak je vše v nejlepším pořádku. EXANIMATVM neponechali nic náhodě. Navíc umí napsat dobrou skladbu. Motivy se vám doslova zadřou pod kůži. Songy jsou neotesané, hrubé a morbidní. Troufám si tvrdit, že musí udělat radost každému fanouškovi plesnivého smrtícího kovu. Dlouhá léta si možná věřil v jednoho Boha, ale po téhle desce pochopíš, o čem je pravá smrt. Ve skladbách je nahrubo nasekaná tma. Poslech lze také přirovnat v dlouhým smutným dnům, tráveným ve starých katakombách. Jsou zde pohřbeni všichni ti, kteří za svého života páchali ošklivé činy. Smrt má najednou nové jméno. V katakombách zní morbidní tóny "Sollvm Ipsa Mor". Pentagram je nakreslen a svíce hoří krvavým plamenem. Oběť je připravena. Čistá a neposkvrněná. Prožívám spolu s kapelou všechny pochmurné příběhy. Je to pro mě důkaz, že je nahrávka opravdu skvělá. Zlo existuje, teď už to vím. Má nové jméno - EXANIMATVM. Jejich pekelná deska je toho jasným důkazem. Poklekni a zpovídej se ze všech svých hříchů! Poslouchej pečlivě. Temný, okultní, nihilistický death metalový rituál! 


Asphyx says:

Kneel down and confess all your sins! I want to hear everything. Who you killed, who you hurt. Don't spare the details. I am a fallen priest, a whisperer, a demon of darkness. I'd have music for you, too. I got a review of "Sollvm Ipsa Mor". Listen to it and you'll be cursed too. It will rip the mask off your face and force you to do more. You'll turn all the crosses down, spit in holy water. You say the reverse prayer. Welcome among us, the lost.

That's right, EXANIMATVM is a band that plays true, raw and brutal death metal of the highest quality. If you like it in its honest and basic form. I feel like I'm in a long-abandoned graveyard where ghosts walk. Dig your own grave!


The band took inspiration from all the old death metal bands that looked back to the occult and nihilism. Graves are exhumed with the elegance and craftmanship of the old masters. Sound-wise, and as far as graphics go, everything is in top shape. EXANIMATVM have left nothing to chance. Moreover, they know how to write a good song. The motifs literally get under your skin. The songs are rough, crude and morbid. I dare say that they must make every fan of moldy death metal happy. For many years you may have believed in one God, but after this record you will understand what true death is all about. There is a coarsely chopped darkness in the songs. Listening can also be likened to long sad days spent in the old catacombs. All those who committed ugly deeds in their lifetime are buried there. Death suddenly has a new name. The catacombs resound with the morbid strains of "Sollvm Ipsa Mor". A pentagram is drawn and a candle burns with a bloody flame. The sacrifice is ready. Pure and undefiled. I'm living all the grim stories with the band. It's proof to me that the record is really great. Evil exists, I know that now. It has a new name - EXANIMATVM. Their hell of a record is proof of that. Kneel down and confess all your sins! Listen carefully. Dark, occult, nihilistic death metal ritual!


TRACKLIST
1. En las Negras Aguas de Atélily
2. Sollvm Ipsa Mor o La Voraz Antítesis del Cosmos
3. Chskl o En las Misteriosas Profundidades de Tkoyuska
4. Magna Veritas

VINYL VARIANTS
- 100 copies on Orange Crush in Milky Clear with Splatter
- 100 copies on Mustard in Orange Crush Vinyl
- 100 copies Orange Crush Vinyl
- 200 copies on Black Vinyl

Share this games :

TWITTER