DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 20. srpna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CASTRATOR - Defiled in Oblivion (2022)

Recenze/review - CASTRATOR - Defiled in Oblivion (2022)


CASTRATOR - Defiled in Oblivion
CD 2022, Dark Descent Records

for english please scroll down

Bolest, kterou si s sebou neseš celý život. Šrámy na těle i na duši. Stačilo pár minut a všechno se změnilo. Tichá temná ulice, kousek od vašeho domu. Chodila si tudy každý den. Nejhorší je, že toho hajzla chytili a dostal veškerou péči. Svět byl hodně temné místo a mraky se dotýkaly země. Násilí plodí násilí, ale spravedlnost je jen jedna. Pamatuješ si, jak se usmíval. Na jeho tichý šepot. Někdy si říkáš, ze si měla raději zemřít. 

Na tenhle příběh jsem si vzpomněl, když jsem začal poslouchat novou desku (dlouhohrající prvotinu) amerických CASTRATOR. Starý, brutální a prašivý death metal, doslova nasáklý vztekem a zkaženou krví, se k němu velmi hodil. Někdy je mi hodně smutno, když čtu zprávy. 


Kapela má na svém kontě jednu demonahrávku a jedno EP ("No Victim" - 2015). K novince potom můžete (ostatně jako vždy) přistupovat dvěma způsoby. Buď budete tvorbu CASTRATOR přirovnávat ke smečkám jako CANNIBAL CORPSE, DEICIDE, MORBID ANGEL a nebo se od toho odpoutáte a užijete si hrubozrnný, surový a syrový smrtící kov, který je skvěle zahraný, má dobrý zvuk i obal. Na desce najdete i spoustu zajímavých momentů. Skladby se valí kupředu jako nějaká hodně masivní lavina. Vykostí vás zaživa, stejně jako všechny násilnické hajzly, kteří si to zaslouží. Je to masakr ze staré školy, ale se svěžím větrem v zádech. Když si to vezmu kolem a kolem, tak CASTRATOR není vlastně moc co vyčíst. Dámy na to jdou tím správným způsobem, líbí se mi jejich přístup i nadšení, které je z celé nahrávky cítit. Pohybujeme se samozřejmě hluboko v podzemí, v temných a špinavých ulicích, ve starých pitevnách a na jatkách. Vždycky píšu, že smrtící kov byl, je a bude o špatných věcech. Upozorňuje na ně, kritizuje a pohřbívá. Doporučuji poslouchat hodně nahlas, s jasnou myslí a nejlépe v absolutní tmě. V těchto momentech vynikne totiž "Defiled in Oblivion" nejlépe. Album je jako kus syrového, mokvajícího masa, který vám někdo hodí přímo do ksichtu (a cover od VENOM vše jen potvrzuje)! Death metalový masakr, který vám vymlátí všechny zuby!


Asphyx says:

The pain you carry with you all your life. The wounds on your body and your soul. Just a few minutes and everything changed. A quiet, dark street, not far from your house. You used to walk this way every day. The worst part is, the bastard got caught and got all the care he needed. The world was a very dark place and the clouds were touching the ground. Violence gives rise to violence, but there is only one justice. You remember how he smiled. His quiet whisper. Sometimes you wonder if you should have died.

I was reminded of this story when I started listening to the new album by American CASTRATOR. The old, brutal and dusty death metal, literally soaked with rage and corrupted blood, was very fitting. Sometimes I feel very sad when I read the news.The band has one demo and one EP ("No Victim" - 2015). You can then (as always) approach the news in two ways. Either you will compare CASTRATOR's production to bands like CANNIBAL CORPSE, DEICIDE, MORBID ANGEL or you will detach yourself from it and enjoy the rough and raw death metal that is well played, has a good sound and cover. There are plenty of interesting moments on the record as well. The songs roll forward like some pretty massive avalanche. They will bone you alive, just like all the violent bastards who deserve it. It's old school carnage, but with a fresh wind at its back. All things considered, there's not really much to read into CASTRATOR. The ladies are going about it the right way, I like their attitude and the enthusiasm that can be felt throughout the record. We are of course moving deep underground, in dark and dirty streets, old autopsy rooms and slaughterhouses. I always write that death metal was, is and will be about bad things. It points them out, criticizes and buries them. I recommend listening very loudly, with a clear mind, and preferably in absolute darkness. Because that's when "Defiled in Oblivion" is at its best. The album is like a piece of raw, dripping meat that someone throws right in your face (and the cover from VENOM only confirms everything)! A death metal massacre that will knock all your teeth out!


Tracklist:
01. Dawa Of Yousafzai
02. Tormented By Atrocities
03. Befoul My Existence
04. Inquisition Sins
05. Voices Of Evirato
06. Forsaken And Deprived
07. Sinister Mind
08. Purge The Rotten (Ones)
09. Tyrant's Verdict
10. Countess Bathory (Venom Cover)Share this games :

TWITTER