DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 16. srpna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ECHELON - Open Wide the Adamantine Gates (2022)

Recenze/review - ECHELON - Open Wide the Adamantine Gates (2022)


ECHELON - Open Wide the Adamantine Gates
CD 2022, Iron, Blood and Death Corporation

for english please scroll down

Možná jej také potkáváš. Má krásnou tvář a chodí vždy dokonale oblečený. Je úspěšný a v podstatě dokonalý. Je ale na něm něco divného. Pokaždé, když se usměje, tak máš zvláštní pocit. Jako by ses díval na hada, který tě chce uštknout. Představuješ si, že jakmile se setmí, tak se jeho tvář změní. V šílenou bestii, v maniaka, který se toulá ulicemi a loví. Říká se, že Satan má mnoho podob. Pokaždé si na to vzpomeneš, když s ním sedíš u jednoho stolu. Je tak okouzlující.

Ďábelská je i hudba švédsko - britské kapely ECHELON. S tou jsem měl již co do činění v roce 2019, když pánové vydali album "The Brimstone Aggrandizement" (odkaz na recenzi je dole pod článkem). Novinka je volným pokračováním minulé desky. Jedná se o surový, syrový death metal v jeho základní podobě. Old schoolová pocta temným stínům. 


Jak je všeobecně známo, v ECHELON se sešla death metalová šlechta. Kapela nenechala nic náhodě. Zvuk, obal, vše je v absolutním pořádku. Nové album se navíc velmi dobře poslouchá, člověk má doopravdy pocit, že je zavřený v nějaké dávno opuštěné kobce. Přikovaný ke zdi se dívá přímo do obličeje samotného rohatého. Cítím chlad v kostech, pomalu se rozpadám v prach. Připadám si jako za starých dobrých časů, kdy jsme kupovali kazety podle toho, že na nich byla lebka. Fascinovala nás touha ničit hudbou, roztrhat nás na kusy. Tohle všechno naleznete i na "Open Wide the Adamantine Gates". Divoké riffy, morbidní vokál mistra Davida Ingrama, drtivé bicí (Johan Berglund). Během poslechu kolem mě obchází samotná Smrt. Má dohodu se Satanem. Dodává jí nová těla, nové kusy masa. Jsem jedním z nich. Navěky prokletý, protože poslouchám smrtící kov. Pokud jste fanoušci třeba takových VADER, DISMEMBER, BOLT THROWER, BENEDICTION a milujete praskání vík od rakví, tak neváhejte ani chvilku. Tady se hraje přímo pro vás. Upřímně, ryze, opravdově. Až zase zítra potkám toho dokonalého chlápka s divným pohledem, pustím mu tohle desku. A to pořádně nahlas. Doufám, že mu rozseká ten jeho krásný obličej a zbydou z něj jen kousky masa. Tahle nahrávka má v sobě totiž pořádnou porci černé energie. Temný death metalový opus ze starých katakomb!


Asphyx says:

Maybe you're meeting him, too. He's got a beautiful face and he always comes dressed to perfection. He's successful and basically perfect. But there's something strange about him. Every time he smiles, you get a strange feeling. It's like you're looking at a snake trying to bite you. You imagine that when it gets dark, his face will change. into a mad beast, a maniac that roams the streets and hunts. They say Satan has many forms. You remember that every time you sit at the same table with him. He's so charming.

The music of the Swedish-British band ECHELON is also devilish. I have already had to deal with it in 2019 when the gentlemen released the album "The Brimstone Aggrandizement" (the link to the review is below the article). The new album is a loose continuation of the last one. This is raw, raw death metal in its basic form. An old school homage to the dark shadows.As is well known, death metal royalty gathered in ECHELON. The band left nothing to chance. The sound, the cover, everything is absolutely fine. Moreover, the new album is very easy to listen to, one really feels like being locked in some long abandoned dungeon. Chained to the wall, looking right into the face of the horned one himself. I can feel the chill in my bones, slowly crumbling into dust. I feel like the good old days when we used to buy tapes based on the fact that they had a skull on them. We were fascinated by the desire to destroy with music, to tear us apart. You can find all that on "Open Wide the Adamantine Gates". Wild riffs, morbid vocals by master David Ingram, crushing drums (Johan Berglund). Death himself walks past me while I'm listening. He has a deal with Satan. He supplies her with new bodies, and new pieces of meat. I am one of them. Cursed forever because I listen to death metal. If you're a fan of VADER, DISMEMBER, BOLT THROWER, BENEDICTION and love the crack of coffin lids, don't hesitate a moment. This is the place for you. Honestly, purely, truly. When I meet that perfect guy with the weird look tomorrow, I'm gonna play this record for him. And I'm gonna play it loud. I hope he gets his pretty face chopped up and all that's left are bits of meat. This record has a lot of black energy in it. A dark death metal opus from the old catacombs!


Recenze/review - ECHELON - The Brimstone Aggrandizement (2016):


Tracklist:
01. Undefiled Wisdom
02. Open Wide The Adamantine Gates
03. Soul Dealer
04. Of Witches And Wenches
05. The Sins Of The Sycophants
06. Into The Trapezoid
07. In The Flesh
08. Diaboli Vindictam
09. Leviathan
10. Temporal Closure


Share this games :

TWITTER