DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 12. srpna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - HELLFIRE DEATHCULT - Al nombre de la muerte (2022)

Recenze/review - HELLFIRE DEATHCULT - Al nombre de la muerte (2022)


HELLFIRE DEATHCULT - Al nombre de la muerte
CD 2022, Helter Skelter Productions, Regain Records

for english please scroll down

Všichni na ten okamžik čekáme. Stojíme kolem oběti a šeptáme zvrácené modlitby. Hluboko pod zemí, ve starém opuštěném a navěky prokletém kostele. Starodávný rituál si žádá smrt. Bylo tak lehké je přemluvit. Šli za tebou jako ovce na porážku. Chvíle napětí, chrapot a spousta krve. Zapalte ohně, nakreslete pentagram. Svět už nebude nikdy takový jako dřív. Právě jsme vyvolali temné síly. Stačí je následovat.

"Al nombre de la muerte" je nahrávkou, která opravdu působí jako nějaký pradávný rituál. Black a death metal, obojí shnilé jako ruka staré mrtvoly. Jsme jenom prach, ve který se zase proměníme. Než se tak ale stane, budeme poslouchat krutou, ošklivou, šílenou a zběsilou hudbu. Přesně takovou, jakou hrají HELLFIRE DEATHCULT.


Je to underground, je to absolutní extrém, který se zpočátku kolem převaluje jako nějaká špinavá řeka. Stačí se jen ponořit a během několika skladeb se vznášíte jako nafouklé tělo bez duše. Jedná se o hrubý, surový masakr, o odrůdu smrtícího kovu a černoty, která bude vyhovovat opravdu jen prokletým. Kývám se do rytmu, nasávám pach síry. Pánové hrají a tvoří ve stylu třeba takových ARCHGOAT, PSEUDOGOD, BLASPHEMY, TEITANBLOOD, PROCLAMATION, IMPETIOUS RITUAL. Jsou ortodoxní a true a nedělají žádné kompromisy. Jde jen o to, vás totálně zničit, pohřbít zaživa, roztrhat na kusy bezcenného masa. Nutno rovnou napsat, že se jim to daří na výbornou. "Al nombre de la muerte" mě baví poslouchat. Nejlépe, když je kolem co nejošklivější tma, když se probouzejí přízraky a ze starého opuštěného kostela za městem se ozývají bolestivé skřeky. HELLFIRE DEATHCULT jsou jako jezdci apokalypsy, kteří stojí v čele armády nemrtvých. Přišli se pomstít svojí hudbou, za všechno zlo, kterého je schopen jenom člověk. Pokud máte tuhle odrůdu mokvajícího stylu rádi, neváhejte ani chvilku. Poznáte na hrubo nasekanou tmu. Na počátku byl chaos! Pak tohle album. Bestiální, blasfemická black death metalová ceremonie!


Asphyx says:

We are all waiting for that moment. We stand around the victim and whisper perverted prayers. Deep underground, in an old abandoned and forever cursed church. An ancient ritual demands death. It was so easy to persuade them. They followed you like sheep to the slaughter. Moments of tension, grunts, and lots of blood. Light the fires, draw the pentagram. The world will never be the same again. We've just summoned the dark forces. All we have to do is follow them.

"Al nombre de la muerte" is a recording that really feels like an ancient ritual. Black and death metal, both rotten like the hand of an old corpse. We're just dust that we'll turn back into. But before that happens, we'll be listening to cruel, ugly, mad, and frantic music. Just like HELLFIRE DEATHCULT.


It's underground, it's an absolute extreme that initially rolls around like a dirty river. Just dive in and within a few songs, you're floating like a bloated body without a soul. This is raw, raw carnage, a variety of death metal and blackness that will only really suit the damned. I sway to the rhythm, sucking in the smell of sulphur. The gentlemen play and create in the style of such bands as ARCHGOAT, PSEUDOGOD, BLASPHEMY, TEITANBLOOD, PROCLAMATION, IMPETIOUS RITUAL. They are orthodox and true and do not compromise. It's all about totally destroying you, burying you alive, tearing you into pieces of worthless flesh. It must be said that they do it perfectly. "Al nombre de la muerte" is fun to listen to. It's best when it's as dark as possible when the ghosts wake up and painful screams echo from the old abandoned church outside the city. HELLFIRE DEATHCULT is like the horsemen of the apocalypse, leading an army of the undead. They have come to avenge with their music all the evil that only man is capable of. If you like this variety of swamping styles, don't hesitate a moment. You'll know the rough-hewn darkness. In the beginning, was chaos! Then this album. A bestial, blasphemous black death metal ceremony!


Recenze/review - HELLFIRE DEATHCULT - Black Death Terroristic Onslaught (2018):


Tracklist:
01. Grand Invocation Ov Black Death
02. Consumed By The Eternal Darkness Ov Death
03. Devoted To The Order Ov The Black Light
04. Within The Depths Of The Godless Void
05. Divinity’s Damnation
06. Blessed By The Ritual Fires
07. Goddess Of The Abyss
08. Beneath The Black Moons Incantation
09. Ritualistic Sacrifice Ov Sacred Blood
10. Black Plague Apocalypse
11. As Above, So Below...Reign Ov Luciferian Light


Share this games :

TWITTER