DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 28. srpna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - INCANTATION - Tricennial of Blasphemy (2022)

Recenze/review - INCANTATION - Tricennial of Blasphemy (2022)


INCANTATION - Tricennial of Blasphemy
CD 2022, Relapse Records

for english please scroll down

Když kdysi dávno, v roce 1992, přinesl jeden můj známý ohmatanou kazetu s nahrávkou "Onward to Golgotha", bylo mi sladkých osmnáct let. Poslouchal jsem tenkrát hlavně thrash metal a deska pro mě byla hrozně tvrdá a šílená. Přesto, abych zamachroval před kamarády, jsem ji poslouchal stále dokola. Nebyla to láska na první poslech, ale časem mi tak pronikla do žil, že se stala doslova mojí součástí. Zrodila se legenda, kterou sleduji na celé jejich hudební cestě. Mám doma všechna alba, CD, kazety i vinyly, spoustu triček. Jsem ortodoxní fanoušek a tak se pro mě stala kompilace "Tricennial of Blasphemy" doslova povinností.

Skladby jsou velmi pečlivě vybrány, jsou pro mě vzpomínkou, srdcovou  záležitostí. Věrní příznivci budou samozřejmě spokojeni. Kapela i label si dali opravdu záležet. Novinka vyšla jak na vinylu, tak na CD (a také digitálně, abychom byli spokojeni úplně všichni). O kazetě zatím nevím, ale snad se také časem objeví.


Spolu s kapelou se vydáme na výlet do záhrobí. Budeme se procházet nekonečnými chodbami podzemí, nahlížet do starých katakomb. Obdivovat mumie, rozmlouvat s nemrtvými. Do kostí se nám vkrade, jako nějaký jed, chlad. Uvidíme symboly ze starých knih Smrti. Ale hlavně, budeme si užívat krutou, temnou a démonickou hudbu. INCANTATION kdysi podepsali smlouvu s ďáblem. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Songy na mě totiž fungují stále stejně, jako kdysi. Některé jsou opravdu raritní a už jenom z toho důvodu stojí za pozornost. "Tricennial of Blasphemy" je vlastně takovou poctou, zápisem do starých pergamenů. Mám z kompilace opravdu radost, stále se k ní rád, často a s chutí vracím. Občas se sice ztrácím ve vzpomínkách, někdy musím seběhnout do sklepa, abych si našel staré časopisy, abych si ověřil nějakou informaci, ale to jsou věci, které zná každý opravdový fanoušek, to zrovna vám nemusím vysvětlovat. Všeobecně nemám moc různé výběry rád, většinou nestojí za nic, ale tentokrát musím udělat výjimku. INCANTATION jsou totiž opravdovými přízraky, které mají i v dnešní podivné době stále co říct (poslední nahrávky jsou toho jasným důkazem). Pokud jste prokletí jako já, tak rozhodně neváhejte. Garantuji vám, že odložíte všechno stranou a budete jen poslouchat a poslouchat. Ďábelský, temný a chladný výlet do historie těchto démonů!


Asphyx says:

When, long ago, in 1992, a friend of mine brought me a cassette of "Onward to Golgotha", I was a sweet eighteen years old. I listened to mostly thrash metal back then and the record was very hard and crazy for me. Still, to impress my friends, I listened to it over and over again. It wasn't love at first listen, but over time it got so into my veins that it literally became a part of me. A legend was born that I have followed throughout their musical journey. I have all the albums, CDs, cassettes and vinyl in my house, lots of t-shirts. I'm an orthodox fan and so the "Tricennial of Blasphemy" compilation literally became a necessity for me.

The songs are very carefully chosen, they are a memory for me, a matter of the heart. Loyal fans will of course be satisfied. The band and the label have really taken care. The new album was released both on vinyl and CD (and also digitally, to keep us all happy). I don't know about the cassette yet, but hopefully it will appear in time as well.


Together with the band, we'll take a trip to the beyond. We'll walk the endless corridors of the underground, look into the old catacombs. admiring mummies, talking to the undead. A chill will creep into our bones like a poison. We see symbols from the old books of Death. But most of all, we'll enjoy cruel, dark and demonic music. INCANTATION once signed a contract with the devil. I can't explain it any other way. The songs still work on me the same way they used to. Some of them are really rare and for that reason alone are worth paying attention to. "Tricennial of Blasphemy" is actually a tribute, an inscription in old parchments. I'm really happy about the compilation, I still like to come back to it often and with pleasure. Sometimes I get lost in memories, sometimes I have to run down to the basement to find old magazines to check some information, but these are things that every true fan knows, I don't need to explain that to you. I generally don't like the various selections much, they usually suck, but I have to make an exception this time. Because INCANTATION are true phantoms, who still have something to say even in these strange times (the latest recordings are a clear proof of that). If you are cursed like me, then definitely don't hesitate. I guarantee you'll put everything aside and just listen and listen. An evil, dark and cold trip into the history of these demons!


about INCANTATION on DEADLY STORM ZINE:
tracklist:
01. Pest Savagery
02. Ordained By Night's Will
03. Obelisk Reflection
04. Nefarious Warriors
05. Degeneration (Revenant Cover)
06. Absolved In Blood
07. Scapegoat
08. Sacrificial Sanctification
09. Thieves Of The Cloth
10. Exiling Righteousness
11. Hell Awaits (Slayer Cover)
12. Horde Of Bestial Flames
13. Ethereal Misery
14. Impending Diabolical Conquest
15. Forsaken Mourning Of Angelic Anguish
16. Nocturnal Kingdom Of Demonic Enlightenment…

Tracks 1-2 are previously unreleased.
Tracks 3-4 are from XXV compilation (2016).
Track 5 is from Decibel flexi series (2012).
Track 6 is from Afterparty Massacre soundtrack (2011).
Tracks 7-8 are from Scapegoat 7" EP (2010).
Tracks 9-10 are from Thieves of the Cloth 7" EP (2006).
Track 11 is from Gateway to Hell 2 - A Tribute to Slayer (2000).
Track 12 is from Diabolical Conquest recording session (1998)
Track 13 is from Legions of Iron & Steel compilation (1996).
Tracks 14-17 are from 1996 promo.
Track 18 is from Corporate Death compilation (1993).
Tracks 19-20 are from Deliverance of Horrific Prophecies 7" EP (1991).
Tracks 21-24 are from Entrantment of Evil 7" EP (1990).
Tracks 25-26 are recorded live in Lyss, Switzerland at Carnage Feast (9/27/2014).
Track 27 is recorded live in Cleveland, OH at Peabody’s Night Club (11/21/2010).
Tracks 28-29 recorded live in Montpellier, France at Secret Place (11/13/2013).
Tracks 30-31 recorded live in Cleveland, OH at Peabody’s Night Club (11/21/2010).Share this games :

TWITTER