DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 19. září 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BLOODBATH - Survival of the Sickest (2022)

Recenze/review - BLOODBATH - Survival of the Sickest (2022)


BLOODBATH - Survival of the Sickest
CD 2022, Napalm Records

for english please scroll down

Jsou hřbitovy, na které se vždy rád vracím. Naleznu na nich totiž hrobky, které stojí za to navštívit. Ta s nápisem BLOODBATH je legendou, místem, které určovalo kdysi směr. Severský chlad, praskání rakví, studená země, do které nás všechny jednou pohřbí. Typické melodie a také Nick Holmes, který svým hlasem opět dokazuje, že je mistr ve svém oboru. 

Když poslouchám novou hudbu od podobných smeček, bývám zpočátku opatrný. A musím rovnou přiznat, že mě "Survival of the Sickest" při prvních setkáních příliš nebavilo. To se ale změnilo venku, když jsem šel ráno kolem hřbitova. Najednou jsem měl pocit, že mi muzika proniká přímo do krve. Našlapoval jsem opatrně, abych nevyrušil přízraky. Moje trpělivost byla odměněna. Tohle album zabíjí na potkání. Je v něm totiž vše, co mám na švédském death metalu a BLOODBATH rád. Krutá, syrová a surová smrt. 


Zvuk, obal, produkce, všechno je v absolutním pořádku. Riffy jsou krásně čitelné, ostré, zajímavé. Motivy skladeb doslova pálí, žhnou a chladí zároveň. Jsem starý fanoušek a jako takový jsem nadmíru spokojený. BLOODBATH jsou navíc kapelou, která dokáže přitáhnout k reproduktorům i širší obecenstvo. Jejich jméno je navěky zapsáno v Knize mrtvých a novinka jim rozhodně ostudu neudělá. Naopak, zní uvěřitelně. Obsahuje v sobě pořádnou porci temné energie. Troufám si tvrdit, že do téhle hrobky se budu rád a často vracet. Kapela se drží toho, co umí nejlépe. Syrových a surových melodií, atmosféry plné blasfemie. Pokaždé, když vstoupím do podzemí, přejede mi mráz po zádech. A o tom death metal vždycky býval a vždycky bude. O ošklivých emocích, o strachu a tajemnu. "Survival of the Sickest" je učebnicovým příkladem toho, jak by se to mělo dělat. Nahrávka staví na poctivých základech, které pánové kdysi pomáhali tvořit. Přidávány jsou navíc kousky nahrubo nasekaného zmrzlého masa. Netuším, co přijde potom, až zemřeme. Ale vím, že BLOODBATH nám umožnili s novou deskou nahlédnout na druhou stranu. A dělají to s nadšením, odhodláním a elegancí. Jsou hřbitovy, na které se vždy rád vracím. Naleznu na nich totiž hrobky, které stojí za to navštívit. Tu s nápisem BLOODBATH jsem nesměl vynechat. Death metal chladný jako zmrzlá krev!


Asphyx says:

There are cemeteries I always like to return to. I find tombs worth visiting. The one with the inscription BLOODBATH is a legend, a place that once set a course. The Nordic chill, the crack of coffins, the cold ground we'll all be buried in one day. Typical melodies and also Nick Holmes, who proves once again with his voice that he is a master in his field.

When I listen to new music from similar packs, I tend to be cautious at first. And I have to admit right away that I wasn't too keen on "Survival of the Sickest" the first time I heard it. But that changed outside when I walked by the cemetery this morning. Suddenly I felt like the music was getting into my blood. I tread carefully so as not to disturb the ghosts. My patience was rewarded. This album kills on sight. It has everything I love about Swedish death metal and BLOODBATH. Cruel, raw, and brutal death.


The sound, the packaging, the production, everything is absolutely fine. The riffs are beautifully legible, crisp, and interesting. The motifs of the tracks burn, glow and cool at the same time. I'm an old fan and as such I'm extremely satisfied. Moreover, BLOODBATH is a band that can draw a wider audience to the speakers. Their name is forever written in the Book of the Dead and the new release certainly won't put them to shame. On the contrary, it sounds believable. It contains a good dose of dark energy. I dare say I'll be returning to this tomb often. The band sticks to what they do best. Raw and raw melodies, atmosphere full of blasphemy. Every time I enter the underground, I get a chill down my spine. And that's what death metal has always been and will always be about. About ugly emotions, about fear and mystery. "Survival of the Sickest" is a textbook example of how it should be done. The record builds on the honest foundations that the gentlemen once helped create. Added in are extra chunks of coarsely chopped frozen meat. I have no idea what comes after we die. But I do know that BLOODBATH has given us a glimpse of the other side with their new record. And they do it with passion, determination, and elegance. There are cemeteries I always like to return to. Because I find tombs worth visiting. I couldn't miss the one with the BLOODBATH inscription. Death metal is as cold as frozen blood!
Tracklist:
01. Zombie Inferno
02. Putrefying Corpse
03. Dead Parade
04. Malignant Maggot Therapy
05. Carved
06. Born Infernal
07. To Die
08. Affliction Of Extinction
09. Tales Of Melting Flesh
10. Environcide
11. No God Before MeShare this games :

TWITTER