DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 4. září 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ERADICATE - Demise Towards the Dasein (2022)

Recenze/review - ERADICATE - Demise Towards the Dasein (2022)


ERADICATE - Demise Towards the Dasein
EP 2022, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Další mrtvé tělo, další rozkládající se mršina. Hnis a špína, všude samá krev. Děsivé představy, ošklivé noční můry se staly skutečností. Je mi zima, mráz se mi usadil v kostech. Podivná nálada, smrt a bolest. V podobných okamžicích pomůže jenom hudba. Pouštím si stále dokola novinku tureckých death doom metalistů ERADICATE a ztrácím se ve zlých snech.

Poslouchat "Demise Towards the Dasein" je jako se přehrabovat ve starých kostech. Nahrávka musela vznikat někde na temných místech, hluboko pod zemí nebo někde, kde se stal zlý násilný čin. Skladby doslova mokvají, pálí a žhnou. A zároveň u nich umrznete! Smrt!


ERADICATE čerpali inspiraci na starých death doomových pohřebištích. Na místech, kde se pořádaly pradávné rituály pro vyvolávání Satana. Skladby mě bolí, drásají do krve. Jako ostré žiletky, jako hnis, který zasáhl moje vnitřnosti. Rád chodím ve tmě, s chutí nasávám pach tlejícího listí. Právě pro tyto okamžiky je "Demise Towards the Dasein" vhodný nejvíce. Připomíná mi procházku po hřbitově, návštěvu katakomb a nebo noc v márnici. Na povrch vyplavou zlé myšlenky. Nahrávka má skvělý plesnivý zvuk, zajímavý obal a spoustu zajímavých momentů. My, staří hrobníci, si nemůžeme na nic stěžovat. Při poslechu mi připadá, že se dívám na řeku Styx. Už  to nebude dlouho trvat a přeplavu na druhou stranu. Místo mince dám převozníkovi tohle album. Má v sobě totiž vše potřebné, co se mi na tomto stylu líbí. Rád objevuji nové kapely, s chutí se stále přehrabuji v prašivých kostech. "Demise Towards the Dasein" mě rozsekalo na malé kousky a pohřbilo zaživa. Je studenou ozvěnou ze záhrobí, krvavým otiskem do mozku. Nahrávku jsem si opravdu oblíbil, pronikla mi do žil a úplně mě zničila. To je pro mě důkazem, že rozhodně stojí za pozornost. Další mrtvé tělo, další rozkládající se mršina. Hnis a špína, všude samá krev. Děsivé představy, ošklivé noční můry se staly skutečností. Mokvající death doom metalová mršina!


Asphyx says:

Another dead body, another decomposing carcass. Pus and dirt, blood everywhere. Terrifying visions, ugly nightmares come true. I'm cold, the chill has settled in my bones. Strange mood, death and pain. In moments like this, only music can help. I play the new album by Turkish death doom metallers ERADICATE over and over again and get lost in bad dreams.

Listening to "Demise Towards the Dasein" is like rummaging through old bones. The record must have been made somewhere dark, deep underground or somewhere where a bad act of violence happened. The tracks literally swamp, burn and glow. And at the same time, you'll freeze to death! Death!


ERADICATE drew inspiration from old death doom burial grounds. Places where ancient rituals were held to invoke Satan. The songs hurt me, they tear my blood. Like razor-sharp blades, like pus that's hit my insides. I like to walk in the dark, I like to take in the smell of melting leaves. It is for these moments that "Demise Towards the Dasein" is most appropriate. It reminds me of a walk in a cemetery, a visit to the catacombs or a night in the morgue. Evil thoughts come to the surface. The record has a great mouldy sound, an interesting cover and a lot of interesting moments. We old gravediggers have nothing to complain about. Listening to it, I feel like I'm looking at the River Styx. It won't be long now before I swim to the other side. I'll give the ferryman this album instead of a coin. It's got everything I like about this style. I love discovering new bands, still digging through the dusty bones with gusto. "Demise Towards the Dasein" cut me to pieces and buried me alive. It's a cold echo from beyond the grave, a bloody imprint on the brain. I really liked the record, it got into my veins and destroyed me. That's proof to me that it's definitely worth paying attention to. Another dead body, another decomposing carcass. Pus and filth, blood everywhere. Horrifying visions, ugly nightmares come true. A moribund death doom metal carcass!


Tracklist: 
01. Maddening Darkness of Obscurity 
02. Whispering Paranoia 
03. Involution Within the Void 
04. Pseuodic Liberty of the Mind

Line-up:
Inhuman - Vocals, Guitars
Nekrophage - Guitars
Sarzu - Bass
The Han - DrumsContact: deatheradicate@gmail.com

Share this games :

TWITTER