Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 26. listopadu 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SOUL GRINDER - Anthems from the Abyss (2022)

Recenze/review - SOUL GRINDER - Anthems from the Abyss (2022)


SOUL GRINDER - Anthems from the Abyss
CD 2022, MDD Records

for english please scroll down

Další stovky mrtvých. Je potřeba je někam pohřbít. Hromadný hrob je připraven. Lebky se smějí do tmy a kosti jsou bílé jako samotná smrt. Rezavý, plesnivý buldozer s nápisem SOUL GRINDER před sebou hrne hromadu špíny, zkaženého masa a surového death metalu. Německý stroj na zabíjení se znovu probudil, aby nám předvedl, jak se hraje hudba v záhrobí. 

S touhle smečkou jsem se již dvakrát setkal (odkazy na recenze jsou dole pod článkem) a pokaždé se jednalo o vskutku morbidní zážitek. Syrový zvuk, temné nálady, spousta krve a vnitřností vytahaných z břicha. Novinka žhne a pálí, jako rozžhavené železo, které vám někdo zabodne do zad.  


"Anthems from the Abyss" je nahrávkou, která se valí kupředu a nezná kompromisy. Spousta zajímavých momentů, dobrý zvuk, zajímavý obal, tohle všechno dělá z alba velmi chutné kousky zkaženého masa. Smrtící kov, vhodný nejvíce do malého klubu, na periferii města nebo hluboko pod zem. SOUL GRINDER sice nic nového neobjevují, hrají postaru, ale o to víc poctivě. Kývám se do rytmu a beru do rukou lopatu. Noc teprve začíná a mrtvých je opravdu mnoho. Smrt má mnoho podob a zde je podávána hodně krutě a ošklivě. Jako bych proséval mezi prsty prach svých předků. Lidé se dávno změnili jenom v tupý dav, jdoucí na porážku. Stejné oblečení, stejné názory. Narodí se, pak se celý život toulají ulicemi jako zombie a nakonec skončí v hromadných hrobech. Němci k nám letos přišli ze starých katakomb, aby nám ukázali, jak se hraje pro nemrtvé. Ze songů cítím bolest a nekonečnou temnotu. Riffy se mi zadírají pod kůži, jsou jako hřeby, které mi kapela zatlouká do mozku. Jsem spokojen a novinku si užívám. Je moc dobře, že buldozer s nápisem SOUL GRINDER opět vyjel. Stroj na zabíjení se znovu probudil, aby nám předvedl, jak se hraje hudba v záhrobí. Zabijácká death metalová mašina!


Asphyx says:

Hundreds more dead. They need to be buried somewhere. The mass grave is ready. The skulls laugh into the darkness and the bones are as white as death itself. A rusting, moldy bulldozer with a SOUL GRINDER sign in front of it heaps dirt, rotten flesh and raw death metal. The German killing machine has reawakened to show us how music is played in the afterlife.

I've encountered this pack twice now (links to reviews are at the bottom of the article) and each time has been a truly morbid experience. Raw sound, dark moods, lots of blood and guts pulled out of their stomachs. The novelty glows and burns, like a red-hot iron that's been driven into your back.


"Anthems from the Abyss" is a record that rolls forward and knows no compromise. Lots of interesting moments, good sound, interesting cover, all this makes the album a very tasty piece of rotten meat. Deadly metal, most suitable for a small club, on the outskirts of town or deep underground. SOUL GRINDER are not discovering anything new, they are playing the old way, but all the more honest. I sway to the rhythm and pick up a shovel. The night is just beginning and the dead are many. Death takes many forms and here it is presented in a very cruel and ugly way. It's like sifting the dust of my ancestors through my fingers. The people have long since turned into a dull mob, going to the slaughter. Same clothes, same opinions. They're born, then wander the streets like zombies their whole lives, and end up in mass graves. The Germans came to us this year from the old catacombs to show us how to play for the undead. The songs make me feel pain and endless darkness. The riffs dig under my skin, they're like nails the band is hammering into my brain. I'm satisfied and I enjoy the novelty. It's a good thing that the bulldozer with the SOUL GRINDER sign is on the road again. The killing machine has reawakened to show us how to play music in the afterlife. A killer death metal machine!


about SOUL GRINDER  on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. Anthems From The Abyss
02. Insidious Resurrection
03. The Soul's Mirror
04. Supreme Enemy
05. I Am The Silencer
06. Blood Harvest
07. From The Nether Realm
08. The Last Supper
09. Spirit's Asylum
10. WarcurseShare this games :

TWITTER