DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 13. prosince 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NUCLEAR CHRIST - Twisted Idols for Nihilism (2022)

Recenze/review - NUCLEAR CHRIST - Twisted Idols for Nihilism (2022)


NUCLEAR CHRIST - Twisted Idols for Nihilism
CD 2022, Goat Throne Records

for english please scroll down

Každý, čerstvě exhumovaný hrob vydává svoje svědectví. O bolesti, o násilí, o temnotě, o šílenství, o smrti. Stejně jako hudba, dobrý death metal. Stačí jenom pozorně poslouchat. Také cítíte pach rozkládajících se těl? Nářek nemrtvých. Atmosféra musí být morbidní, nálady pochmurné a krev zkažená. Myslím, že dnes jsem si vybral dobře. Hrobka se jménem NUCLEAR CHRIST je přesně taková, jakou ji mám nejraději. Shnilá, plesnivá, s dřevěnými rakvemi.

Kapela pochází z Floridy a Miami. Letos nám předkládá album, které by nemělo chybět ve sbírce žádného fanouška klasické, morbidní smrti. Pokud jste jako já vyrůstali v devadesátých letech minulého století a tehdejší smečky dodnes uctíváte, tak neváhejte ani chvilku. Dostanete poctivou porci nahrubo nasekaného masa. Smrdí zkažeností a je plné červů. Přesně takhle to máme rádi. Poslouchejte ozvěny ze záhrobí!


Už několik let jsem neviděl světlo, už spoustu dní žiju jenom v temnotě. Potkávám pouze duše nemrtvých a poslouchám hudbu zahranou hluboko v podzemí. "Twisted Idols for Nihilism" jsem si ihned zařadil do své diskografie. Prosévám mezi prsty prach, setkávám se s nemrtvými. Neustále přidávám hlasitost. Líbí se mi totiž tradiční, syrový zvuk, obdivuji pekelný obal a užívám si všechny nápady, kterých je na albu velké množství. Kývám spokojeně hlavou, podupávám si do rytmu. Beru do ruky lopatu a kopu další hrob. Dělám to pokaždé, když se setkám s reálnou, poctivou smrtící hudbou. Neposlouchám jenom ušima, ale i srdcem. NUCLEAR CHRIST se stali na dlouhou dobu mými průvodci v Hádově říši. Našlapuji tiše a pod nohama mi praskají prašivé kosti. Lebky se smějí do zdánlivého ticha. Mlha má zase jednou barvu krve a vzduch je těžký a zkažený. Tohle je hudba pro silné jedince, pro všechny pravověrné. Poklekněte a skloňte hlavu. Smrt je najednou velmi blízko. Hrobka se jménem NUCLEAR CHRIST je přesně taková, jakou ji mám nejraději. Shnilá, plesnivá, s dřevěnými rakvemi. Deska se opravdu povedla rád bych ji doporučil všem, kdo také rádi a dlouho žijí v temnotě. U stolu sedí všichni démoni a souhlasí se mnou. Není divu, "Twisted Idols for Nihilism" je přesně tím druhem hnisavého plesnivého smrtícího kovu, který milují všechny zombie. Ďábelská, morbidní symfonie smrti, která smrdí sírou!


Asphyx says:

Each freshly exhumed grave gives its testimony. About pain, about violence, about darkness, about madness, about death. Like the music, good death metal. Just listen carefully. Do you also smell decomposing bodies? Lament of the Undead. The atmosphere must be morbid, the mood somber and the blood corrupt. I think I made a good choice today. The tomb with the name NUCLEAR CHRIST is exactly the way I like it best. Rotten, musty, with wooden coffins.

The band hails from Florida and Miami. This year he presents us with an album that should not be missing from the collection of any fan of classic, morbid death. If, like me, you grew up in the nineties of the last century and still worship the packs of that time, then don't hesitate for a moment. You get a fair portion of roughly chopped meat. It stinks of corruption and is full of worms. That's exactly how we like it. Hear echoes from the grave!


I haven't seen the light for several years, I've been living in darkness for many days. I meet only the souls of the undead and listen to music played deep underground. I immediately added "Twisted Idols for Nihilism" to my discography. I sift the dust between my fingers, I meet the undead. I keep turning up the volume. Because I like the traditional, raw sound, I admire the hellish cover and I enjoy all the ideas, which are abundant on the album. I nod my head contentedly, stomping to the rhythm. I pick up a shovel and dig another grave. I do this every time I encounter real, honest death music. I listen not only with my ears, but also with my heart. NUCLEAR CHRIST became my guides in Hades' realm for a long time. I tread quietly and the dusty bones crack under my feet. The skulls laugh into apparent silence. The mist is once again the color of blood and the air is heavy and foul. This is music for strong individuals, for all true believers. Kneel and bow your head. Death is suddenly very close. The tomb with the name NUCLEAR CHRIST is exactly the way I like it best. Rotten, musty, with wooden coffins. The record was really successful, I would like to recommend it to everyone who also likes to live in the dark for a long time. All the demons sit at the table and agree with me. No wonder, "Twisted Idols for Nihilism" is exactly the kind of festering moldy death metal that all zombies love. A fiendish, morbid symphony of death that reeks of sulphur!Tracklist:
01. Ascension Of The Demonaut
02. Halcyon Solaris
03. Blessed In Monuments And Damned By Sacraments
04. Black Vanguard Code
05. Remnants (Blood Feast Cover) (Bonus Track)
06. The Perpetual Endbringer (Outro)
07. Ascension Of The Demonaut (Rough Demo Version) (Bonus Track)

Notes:
Remnants (Blood Feast cover) (Bonus Track) Is only on the physical Cassette version.

Nuclear Christ are:
Kryptic Kurser- Vocals
Maleficio- Guitar
Matteus- Guitar/bass
Severed Deity- DrumsShare this games :

TWITTER