DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 22. ledna 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - PERCUSSOR - Ravenous Despondency (2022)

Recenze/review - PERCUSSOR - Ravenous Despondency (2022)


PERCUSSOR - Ravenous Despondency
CD 2022, Horror Pain Gore Death Productions

for english please scroll down

Na staré pohřebiště kousek za městem chodím hodně často. Je mi tu v temnotě velmi dobře. Poslouchám jen ošklivou a zlou muziku. Musí být nasáklá zkaženou krví a smrdět sírou. Většinou vyhledávám kapely, které mají kořeny v devadesátých letech minulého století. Usedám na mramorový hrob a užívám si chladné a podmanivé melodie. Tady, s novou deskou amerických PERCUSSOR je mi nejlépe.

Historie téhle smečky se začala psát v roce 1996. První album ale vzniklo až po devatenácti letech. A jedná se o šílenou smrtící lavinu opravdu prvotřídního staroškolského smrtícího kovu s thrash metalových feelingem. Démoni znovu tančí v kruhu a vyzývají temnotu, aby konečně zahalila svět do černého pláště nicoty.


Hudba PERCUSSOR je ze stejných hřbitovů, jako ta od POSSESSED, VITAL REMAINS, SOLSTICE, DECEASED, MALEVOLENT CREATION. Obsahuje v sobě stejné množství nadšení a odhodlání. Vnitřního pnutí a síly, které se dle mého nedá naučit. Muzikanti ji musí mít v sobě. Mám rád takové smečky, protože při jejich hudbě lezou zombie z děr a děsivé noční můry se stávají realitou. Parádní je i zvuk, prašivý a plesnivý, jako ruka shnilé mrtvoly. Obal se také povedl na výbornou. Myslím si, že srdce každého milovníka starých dobrých časů a poctivé muziky bude létat v záhrobí a radovat se. Mám to takhle nastavené a k novince "Ravenous Despondency" se hrozně rád vracím. Skladby jsou jako smršť, tsunami, po které zůstává jenom spálená země. Spousta rouhání, hororové, gore nálady. Vše sedí na svých místech a riffy řežou jako čerstvě nabroušený skalpel. Hnis stéká po zdi a z katakomb se ozývají ozvěny ze záhrobí. Mrazí mě v zádech a krve by se ve mě nedořezal. Album na mě působí, jako by leželo dlouhé roky v dřevěné rakvi, pokryté pavučinami. Letos bylo exhumováno a hozeno mezi nás, obyčejné smrtelníky. Existuje jenom absolutní tma, zlo a přízraky. Doporučuji všem démonům, i milovníkům nahrubo nasekaného zla. V ulicích se válí mlha a já musím jít. Pohřebiště za městem čeká. Poslouchat budu "Ravenous Despondency", to je doufám všem jasné. Jedná se totiž o vynikající desku po všech stránkách. Oheň hoří jasným plamenem! Pravý death metal ze starých pohřebišť!


Asphyx says:

I go to the old burial ground just outside of town a lot. I'm very comfortable here in the dark. All I listen to is ugly, evil music. It must be soaked in rotten blood and smell of sulphur. I usually seek out bands that have their roots in the '90s. I sit on a marble grave and enjoy the cool and captivating melodies. Here, with the new American PERCUSSOR album, I feel best.

The history of this band began in 1996. But the first album wasn't released until nineteen years later. And it is a crazy death avalanche of really first class old school death metal with a thrash metal feel. The demons dance in circles once again, challenging the darkness to finally envelop the world in a black cloak of nothingness.


PERCUSSOR's music is from the same graveyards as that of POSSESSED, VITAL REMAINS, SOLSTICE, DECEASED, MALEVOLENT CREATION. It contains the same amount of passion and determination. An inner drive and strength that I don't think can be taught. Musicians have to have it in them. I love these bands because when they play their music, zombies come out of holes and terrifying nightmares become reality. The sound is great too, dusty and moldy, like the hand of a rotting corpse. The cover art is also excellent. I think the heart of any lover of the good old days and honest music will fly in the beyond and rejoice. I have it set up that way and I love coming back to the new release "Ravenous Despondency". The songs are like a whirlwind, a tsunami that leaves only scorched earth. Lots of blasphemy, horror, gore mood. Everything fits into place and the riffs cut like a freshly sharpened scalpel. Pus oozes down the walls and echoes from the catacombs echo from beyond the grave. I get chills down my spine. The album strikes me as having lain for years in a wooden coffin, covered in cobwebs. This year it was exhumed and thrown among us mere mortals. There is only absolute darkness, evil and ghosts. I recommend it to all demons and lovers of rough-hewn evil. The fog rolls in the streets and I must go. The burial ground outside the city awaits. I'll be listening to "Ravenous Despondency", I hope that's clear to everyone. This is an excellent record all round. The fire is burning bright! True death metal from the old burial ground!


Tracklist:
01. Systematic Savagery
02. Ulterior Treachery
03. Narcissistic, Self Absorbed Disgrace
04. Moldering Existence
05. Self Exile
06. Perpetual Disdain
07. Ravenous Despondency
08. Degradation
09. Bottom FeederShare this games :

TWITTER