DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 27. února 2023

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CONJURETH - The Parasitic Chambers (2023)

Recenze/review - CONJURETH - The Parasitic Chambers (2023)


CONJURETH - The Parasitic Chambers
CD 2023, Memento Mori, Rotted Life Records

for english please scroll down

Další rozkládající se tělo, další mrtvola bez tváře. Ve špinavé stoce pod městem, kam se každý bojí vstoupit. Říká se, že zde žije šílená bestie ze starých časů, která loví hlavně v noci. Vyhlédne si svoji oběť a zatáhne ji do své kobky. Nasávám pach smrti, lekám se stínů. Svět je plný násilí a nenávisti. Jakoby na nás padl těžký mrak a dusil nás. Záblesk ve tmě, žhnoucí oči, jsem další na řadě. Přecházím na druhou stranu a s sebou si beru novou desku amerických death metalistů CONJURETH.

Ti letos přicházejí se svojí druhou, děsivě morbidní dlouhohrající nahrávkou. Rovnou se vám přiznám, že mě album přikovalo na zeď. Opravdu jsem se cítil při poslechu jako ulovená oběť. Zmítám se v řetězech, o hladu a po zdech stéká smradlavá voda. Sem do hlubokého podzemí, kde není vidět světlo, deska "The Parasitic Chambers" patří odnepaměti. 


Zhasněte všechna světla, démoni přicházejí! CONJURETH se volně inspirují kapelami typu IMMOLATION, MONSTROSITY, MASSACRA, SINISTER, BRUTALITY. A dělají to velmi dobře, po svém, s vlastním výrazem a nápady. Základem je starý, prašivý smrtící kov. Kapela se nebojí ani technických pasáží. Ty jsou podávány s vkusem, nadšením, s krvavou jiskrou v oku. Pokud bych měl hodnotit zvuk a obal, tak musím jenom chválit. Vše je v nejlepším pořádku. Američané působí jako smečka krvelačných bestií, která vás roztrhá na kusy. Stáhnou vás do temnoty, do nekonečné hlubiny. Budete se po kolena bořit v močálech a kolem vás se budou rozkládat těla vašich předchůdců. Vybělené kosti, lebky žalující do tmy. Nářek nemrtvých. Tohle všechno lze s CONJURETH zažít. Mám rád alba, u kterých pracuje moje fantazie na plné obrátky. Když mi pronikne do žil, omotá si mě kolem prstu. Pověsí mě na háky a otevře všechny moje staré rány. "The Parasitic Chambers" jsem si rád a s chutí ihned zařadil do své soukromé diskografie. Užívám si jej a nasávám pach krve. Pánové vytrhli pradávné kořeny a probodli jimi moje srdce. Další rozkládající se tělo, další mrtvola bez tváře. Ve špinavé stoce pod městem, kam se každý bojí vstoupit. Jsem tu správně a přidávám hlasitost. Morbidní exhumace prašivých death metalových hrobů!


Asphyx says:

Another decomposing body, another faceless corpse. In a dirty sewer under the city where everyone is afraid to go. They say there's a crazy beast from the old days that hunts mostly at night. It seeks out its prey and drags it into its dungeon. I smell death, I fear the shadows. The world is full of violence and hatred. It's as if a heavy cloud has fallen on us and is suffocating us. A glimmer in the dark, eyes glowing, I'm next. I cross over to the other side and take with me the new album by American death metallers CONJURETH.

This year they come with their second, horrifyingly morbid long-playing record. I'll tell you right now that the album had me pinned to the wall. I felt like a hunted victim listening to it. I'm writhing in chains, starving, with stinking water running down the walls. This is where "The Parasitic Chambers" has always belonged, deep underground, where no light can be seen.


Turn off all the lights, the demons are coming! CONJURETH is loosely inspired by bands like IMMOLATION, MONSTROSITY, MASSACRA, SINISTER, and BRUTALITY. And they do it very well, in their way, with their expression and ideas. The basis is old, dusty death metal. The band is not afraid of technical passages either. These are delivered with flair, and enthusiasm, with a bloody sparkle in the eye. If I have to rate the sound and the cover, I have nothing but praise. Everything is in the best possible order. The Americans come across as a pack of bloodthirsty beasts that will tear you apart. They'll drag you into the darkness, into the infinite depths. You'll be knee-deep in swamps, the bodies of your predecessors decomposing around you. Bleached bones, skulls crying out into the darkness. The wail of the undead. All of this can be experienced with CONJURETH. I like albums that get my imagination working at full speed. When it gets into my veins, it wraps me around its finger. It hangs me on hooks and opens up all my old wounds. "The Parasitic Chambers" I was happy and eager to immediately add to my discography. I'm enjoying it and I'm soaking up the smell of blood. The gentlemen have pulled up ancient roots and pierced my heart with them. Another decomposing body, another faceless corpse. In a filthy sewer under the city where everyone is afraid to go. I'm right here, and I'm turning up the volume. Morbid exhumation of filthy death metal graves!


Tracklist:
01. Smothering Psalms
02. Dimensional Ascendancy
03. Devastating Cataclysmic Unearthing
04. Cremated Dominion
05. Deathless Sway Of Torsos Calm
06. A Blood Romance
07. The Ancient Presence
08. In Mortal Thresholds
09. From Ceremonies Past
10. The Unworshipped IIShare this games :

TWITTER