DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 18. března 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CADAVER SHRINE - Benighted Desecration (2023)

Recenze/review - CADAVER SHRINE - Benighted Desecration (2023)


CADAVER SHRINE - Benighted Desecration
CD 2023, Chaos Records

for english please scroll down

Seděla u stolu a usmívala se jako vždy. Nastal čas, řekla a znělo to jako lavina. Už jsme se několikrát setkali. Sebrala mi spoustu kamarádů a mě vždycky zajímalo, proč odcházejí ti hodní vždy jako první. Copak není na světě i tak spousta zla? Mlčela a jen mi podala ruku a odvedla mě temnými chodbami podzemí až do temnoty. Najednou potkávám duše zemřelých, nasávám morbidní atmosféru a poslouchám debut CADAVER SHRINE

Jedná se o doom death metalovou kapelu, projekt, pod kterou je podepsán mistr Mories (Maurice de Jong). Ten má na svém kontě velké množství skupin. Pojďme ale k novince "Benighted Desecration". Už jste někdy otevřeli starý hrob? Už jste někdy potkali svoji vlastní smrt? Tato slova novinku charakterizují myslím nejlépe. 

 

Základem je plesnivý doom, přidáván je morbidní death metal a vše je ušpiněné blackem. Když novinku poslouchám, mám pocit, že se na mě valí lavina plná kamení a zkažené krve. Topím se v močálu a každým dalším riffem, další skladbou se propadám více do hlubin. Jakoby mi někdo stál během poslechu celou dobu okovanou botou na hrudi. Tenhle styl musíte mít rádi, jinak ho nepochopíte. Zpozornět by měli určitě všichni fanoušci dlouhých stínů, zdánlivě opuštěných márnic a chladných prokletých kostelů. Hudebně se jedná o monolit, nahrubo nasekanou tmu, která se nekompromisně valí kupředu. Mám těžkou hlavu a už dávno nevím, co je realita a co zlý ošklivý sen. "Benighted Desecration" mi pomalu proniklo do žil a začalo mě měnit k obrazu svému. Touláme se podzemím, přidáváme hlasitost a naše kosti mrznou. Oceňuji dobrou formální stránku věci (obal, zvuk, produkce, vše je v pořádku). Ve skladbách je obsažen takový ten zvláštní neklid, chvění a nekonečný smutek. Seděla u stolu a usmívala se jako vždy. Nastal čas, řekla a znělo to jako lavina. Už jsme se několikrát setkali. Tentokrát s ní půjdu opravdu rád. Moje vlastní smrt mi podává nové album CADAVER SHRINE a nemusí vůbec nic říkat. Oba víme své. Tahle nahrávka se opravdu povedla. Neměla by chybět v žádné sbírce nemrtvých. Temná, hnilobná doom death metalová seance! 


Asphyx says:

She was sitting at the table, smiling as always. It was time, she said, and it sounded like an avalanche. We'd met several times before. She'd picked up a lot of my friends, and I always wondered why the good ones always left first. Isn't there so much evil in the world anyway? She was silent and just held out her hand and led me through the dark corridors of the underground into the darkness. Suddenly, I meet the souls of the dead, soak up the morbid atmosphere and listen to CADAVER SHRINE's debut.

This is a doom death metal band, a project signed by master Mories (Maurice de Jong). He has a large number of bands to his credit. But let's go to the new release "Benighted Desecration". Have you ever opened an old grave? Have you ever met your own death? I think these words describe the novelty best.


The base is moldy doom, morbid death metal is added and everything is soiled with black. When I listen to the new album, I feel like an avalanche full of rocks and bad blood is coming at me. I'm drowning in the swamp and with each riff, each song I sink deeper into the depths. It's like someone's been standing on my chest the whole time I'm listening with a shod boot. You have to like this style or you won't understand it. Fans of long shadows, seemingly abandoned morgues and cold cursed churches should definitely take note. Musically, this is a monolith, a rough-hewn darkness that rolls uncompromisingly forward. I've had a hard time knowing what's reality and what's a bad ugly dream. "Benighted Desecration" slowly seeped into my veins and began to change me in its own image. We're roaming the underground, turning up the volume and our bones are freezing. I appreciate the good formal side of things (cover, sound, production, everything is fine). There is this strange restlessness, trembling and endless sadness in the songs. Sitting at the table and smiling as always. It was time, she said, and it sounded like an avalanche. We had met several times before. This time I'm really going to go with her. My own death hands me the new CADAVER SHRINE album and doesn't have to say anything at all. We both know our stuff. This record was really good. It shouldn't be missing from any undead collection. A dark, rotten doom death metal session!Tracklist:
01. The Reverberation
02. And Death Crawls
03. Dragged Away
04. The Black Door
05. Tongues Spread
06. Benighted Desecration
07. Faceless Abomination
08. The Shattered Corpse


Share this games :

TWITTER