DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 24. března 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - HYPERDONTIA - Deranged (2023)

Recenze/review - HYPERDONTIA - Deranged (2023)


HYPERDONTIA - Deranged
EP 2023, Me Saco un Ojo Records / Dark Descent Records

for english please scroll down

Další rána kladivem přímo do obličeje. Tvoje tvář se postupně mění v krvavou kaši. Zlámané kosti, nekonečná bolest. Tělo vláčené po zemi. Jakoby si ležel několik dní ve špinavé stoce a krysy se prokousaly tvým tělem. Přesně podle podobných indicií se pozná dobrá hudba. Musí řezat, pálit a bolet. Musí smrdět jako shnilé kusy rozsekaného těla. Dánsko turecká skupina HYPERDONTIA se již zapsala krvavým písmem do knihy Smrti svými předešlými nahrávkami.

A máme tu nové EP, které je přímým pokračováním věcí minulých. Stačilo několik okamžiků ve společnosti "Deranged" a ihned jsem se ocitl ve starých katakombách. Tohle je death metal pro pravé válečníky, pro všechny nemrtvé i zombie. Čtyři skladby ostré jako břitva se vám ihned zadřou do mozku. 


Stále se jedná o klasický masakr v márnici ve stylu třeba takových CANNIBAL CORPSE, MORBID ANGEL, DEAD CONGREGATION, UNDERGANG, PHRENELITH, CEREBRAL ROT, VASTUM, MORTIFERUM, FETID. Celkový morbidní dojem dotváří skvělý zvuk (Greg Wilkinson) a samozřejmě obal, který přesně znázorňuje mrtvolné nálady alba (Mark Riddick). Smrt je přítomná ve všech momentech, z riffů doslova odkapává zkažená krev. Songům nechybí drive a pradávná síla, načerpaná časem stráveným v nekonečné temnotě. HYPERDONTIA vám rozsekají obličej a vůbec k tomu kladivo nepotřebují. Stačí jim ostré riffy, drtivé bicí a zuřivý vokál. Album udělá dobře všem prokletým. Stačí se vydat na nejbližší hřbitov a vyhledat jejich hroby. Garantuji vám, že si budete, stejně jako já, podupávat nohou do rytmu a hledat kladivo. Nad touhle nahrávkou se vznáší prašivá atmosféra. Hejna krkavců krouží na nebi a čekají, až zemřete. Stačí několik dalších poslechů a roztrhají vaše tělo. Stanete se součástí věčnosti. Přejdete na druhou stranu, na onen svět a budete u toho poslouchat "Deranged". Mrzí mě vlastně jen jediné, chtěl byl více skladeb, dlouhohrající desku. Čtyři songy totiž vždy uplynou jako voda v řece Styx. Temné, hnisající death metalové ozvěny z Hádovy říše! Inferno!


Asphyx says:

Another hammer blow to the face. Your face is gradually turning into a bloody pulp. Broken bones, endless pain. Your body dragged along the ground. It's like you've been lying in a filthy sewer for days and rats have chewed through your body. That's exactly the kind of clues you get from good music. It must cut, burn and hurt. It must smell like rotten pieces of chopped-up flesh. Denmark's Turkish band HYPERDONTIA have already written their bloody name in the Book of Death with their previous recordings.

And here we have a new EP that is a direct continuation of things past. Just a few moments in the company of "Deranged" and I immediately found myself in the old catacombs. This is death metal for true warriors, for all undead and zombies. Four razor-sharp tracks that will immediately sink into your brain.


It is still a classic massacre in the morgue in the style of CANNIBAL CORPSE, MORBID ANGEL, DEAD CONGREGATION, UNDERGANG, PHRENELITH, CEREBRAL ROT, VASTUM, MORTIFERUM, FETID. The overall morbid impression is completed by a great sound (Greg Wilkinson) and of course the cover artwork, which accurately depicts the album's deadpan mood (Mark Riddick). Death is present in all moments, the riffs are literally dripping wicked blood. The songs don't lack drive and ancient power, drawn from time spent in endless darkness. HYPERDONTIA will slice your face and they don't need a hammer to do it. All they need are sharp riffs, crushing drums and ferocious vocals. The album will do good to all the damned. Just head to the nearest cemetery and search for their graves. I guarantee you'll be stomping your foot to the beat and looking for the hammer, just like me. There's a dusty atmosphere hovering over this record. Flocks of ravens circling in the sky, waiting for you to die. A few more listens and they'll tear your body apart. You become part of eternity. You'll cross over to the other side, to the other world, listening to "Deranged". My only regret is that I wanted more songs, a long-playing record. Four songs always pass like water in the river Styx. Dark, festering death metal echoes from the realm of Hades! Inferno!


Recenze/review - HYPERDONTIA - Hideous Entity (2021):
Share this games :

TWITTER