DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 19. března 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - WRETCHED FATE - Carnal Heresy (2023)

Recenze/review - WRETCHED FATE - Carnal Heresy (2023)


WRETCHED FATE - Carnal Heresy
CD 2023, Redefining Darkness Records

for english please scroll down

Hromada zmrzlých mrtvol. Vyděšené tváře, zaschlá krev. Bodné rány byly vedeny s velkou silou a nenávistí. Stopy, po kterých jsem se vydal, páchly smrtí. Čeká někde mezi stíny. Mám předtuchu, pravděpodobně budu další obětí. Záblesk nože, vztek v očích. Jako pokaždé, když slyším dobrou morbidní hudbu, přecházím na druhou stranu. Do země stínů a pravého, reálného death metalu. Mými průvodci jsou tentokrát švédští WRETCHED FATE.

Jedná se o druhé dlouhohrající album kapely, která přesně ví, co a jak chce hrát. Surový, masakrující smrtící kov, zahraný s temnou jiskrou a zákeřnou energií. Skladby jsou opět napsány s jediným úmyslem. Rozsekat vás na malé kousky. Nutno rovnou napsat, že se to pánům opravdu povedlo. 


Základem jsou promyšlené kompozice, ve stylu MORBID ANGEL, MONSTROSITY, CANNIBAL CORPSE, SINISTER. Přidána je atmosféra absolutního zmaru a beznaděje. Budete zničeni, roztrháni, budete neustále přidávat hlasitost. WRETCHED FATE totiž hrají velmi uvěřitelně, od srdce. Opravdu si připadám, jako bych právě vstoupil do domu, ve kterém se stalo něco hodně ošklivého. Takový hodný otec od rodiny, příkladný soused. Tak o něm mluví sousedé. Jenže znáte to, do hlavy nikomu nevidíte. Temné myšlenky, zde znázorněné hudbou, vás přenesou do děsivé noční můry. Krvavé šmouhy, bolest otištěná do zdí. Skladby jsou zde napsány zajímavě, velmi dobře se poslouchají. Posluchač ocení i dobrý, devastující zvuk, s chutí se podívá na obal. "Carnal Heresy" je jako šílený horor, který se změní v krutou realitu. V případě těchto maniaků to platí a mohu to podepsat vlastní krví. Hromada zmrzlých mrtvol. Vyděšené tváře, zaschlá krev. Bodné rány byly vedeny s velkou silou a nenávistí. Stopy, po kterých jsem se vydal, páchly smrtí. Čeká někde mezi stíny. Mám předtuchu, pravděpodobně budu další obětí. Záblesk nože, vztek v očích. troufám si tvrdit, že tohle album se velmi povedlo. A to po všech stránkách. Krvavý, morbidní death metalový rituál!


Asphyx says:

A pile of frozen corpses. Scared faces, dried blood. The stab wounds were delivered with great force and hatred. The trail I followed reeked of death. Waiting somewhere among the shadows. I have a hunch I'm probably going to be the next victim. The flash of the knife, the rage in my eyes. Like every time I hear good morbid music, I cross over to the other side. To the land of shadows and real, true death metal. My guides this time are Sweden's WRETCHED FATE.

This is the second full-length album of a band that knows exactly what and how they want to play. Raw, butchering death metal, played with a dark spark and vicious energy. The songs are once again written with a single purpose in mind. To chop you up into little pieces. It must be said that the gentlemen have really succeeded.


The basis are thoughtful compositions, in the style of MORBID ANGEL, MONSTROSITY, CANNIBAL CORPSE, SINISTER. Added is an atmosphere of absolute despair and hopelessness. You will be destroyed, torn apart, you will constantly turn up the volume. WRETCHED FATE play very believable, from the heart. I really feel like I've just entered a house where something very bad has happened. Such a good father from a family, a model neighbor. That's what the neighbors say about him. But you know, you can't see inside anyone's head. Dark thoughts, here represented by music, take you into a terrifying nightmare. Bloodstains, pain imprinted on the walls. The songs here are interestingly written, very easy to listen to. The listener will also appreciate the good, devastating sound, will look at the cover with relish. "Carnal Heresy" is like a crazy horror movie that turns into a cruel reality. This is true in the case of these maniacs and I can sign it with my own blood. A pile of frozen corpses. Scared faces, dried blood. The stab wounds were delivered with great force and hatred. The trail I followed reeked of death. Waiting somewhere among the shadows. I have a hunch I'm probably going to be the next victim. The flash of the knife, the rage in my eyes. I dare say this album has been very successful. In every way. A bloody, morbid death metal ritual!


Tracklist:
01. Mind Desecrator
02. Momentary Suicide
03. Utterance From The Inhuman Tongue
04. Cry From Beyond
05. Umbilical Suffocation
06. Harlots For Suffering
07. Upon The Weak
08. Morbid Testament
09. Spineless Horror

Wretched Fate is:
Mats Andersson - Guitars, Backing Vocals
Adrian Selmani - Lead Vocals
Samuel Karlstrand - Drums
Robin Magnusson - Bass
Fredrik Wikberg - GuitarsShare this games :

TWITTER