DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 14. listopadu 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CARCINOID - Encomium to Extinction (2023)

Recenze/review - CARCINOID - Encomium to Extinction (2023)


CARCINOID - Encomium to Extinction
CD 2023, Me Saco Un Ojo / Headsplit

for english please scroll down

Krásně udržovaná zahrada za domem, který připomínal splněný sen. Hrály si zde děti, nevinné a bezbranné. Přesto se vzduchem vznášelo něco ošklivého, zlého. Když jsem poprvé kopl do země, myslel jsem si, že se jedná o zvířecí kosti. Jenže jsem se mýlil. Slyšel jsem nářek mučených, cítil  jsem jejich bolest. Měli ho všichni rádi. Pořád se usmíval. Pod povrchem se ale ukrývalo zlo. Absolutní zlo a temnota.

S hudbou to mám hodně podobné. Vždy si sednu a nechám jí na sebe působit. U australských death doomařů CARCINOID jsem už trošku věděl, co od nich mohu čekat. Minulé album "Metastatic Declination" z roku 2019 totiž bylo velmi častým hostem při mých večerních seancích. Odkaz na recenzi najdete dole pod článkem. Letošní novinka je volným pokračováním morbidních rituálů. Jedná se o hudbu, při které vám zmrzne krev v žilách. 


Pánové a dáma opět odvedli perfektní hrobnickou práci. Ve své tvorbě nadále odkazují na kapely typu CIANIDE, AUTOPSY, UNDERGANG, FETID, WINTER, CELTIC FROST, ANATOMIA. A dělají to s nadšením a odhodláním. Věřím jim každý tón, každou notu. Je pro mě, starého metalového psa, hrozně příjemné se s nimi toulat záhrobím. Navštěvovat dávno opuštěné hrobky plné shnilých mrtvých těl. Povedený obal (Necrofrost) i zvuk jen perfektně doplňují temné a mocné motivy. Někdy se mi zdají ošklivé sny. Exhumuji v nich hroby, které jsou plné prokletých těl. Poslouchám u toho desky, jako je "Encomium to Extinction". Kombinace tradičního, prokletého doomu a prašivého death metalu mi dělá dobře na mé zkažené duši od konce osmdesátých let minulého století. A tuhle desku mě opravdu baví poslouchat. Má v sobě totiž vše potřebné pro staré rituály. Nedivil bych se, kdyby někteří fanoušci potkali při společných setkáních s touto nahrávkou svůj vlastní stín, svoje děsivé svědomí, své noční můry. Všichni moc dobře víme, že existuje ještě jeden odvrácený svět. V něm muselo být letošní EP nahráváno. Smrdí totiž prašivinou, špínou a hnisem. Pro mě je vždy důležité, aby mě hudba rozdrásala obličej do krve. A CARCINOID se to povedlo na výbornou. Opravdu stojím na krásné zahradě. Dole pode mnou jsou pochována těla nebožáků, kteří museli před smrtí hodně trpět. Atmosféra je hodně podobná, jako na téhle desce. Mokvající, shnilý, prašivý doom death metal, u kterého ucítíte pach a chlad prokletých pohřebišť!


Asphyx says:

A beautifully maintained garden behind the house that resembled a dream come true. Children played here, innocent and defenceless. Yet there was something ugly, evil in the air. When I first kicked the ground, I thought it was animal bones. But I was wrong. I heard the cries of the tortured, I felt their pain. They all loved him. He was always smiling. But beneath the surface, there was evil. Absolute evil and darkness.

It's very similar with music. I always sit down and let it affect me. With Australian death doomsters CARCINOID, I already knew a little bit what to expect from them. In fact, their previous album "Metastatic Declination" from 2019 was a very frequent guest during my evening sessions. You can find the link to the review at the bottom of the article. This year's new release is a loose continuation of morbid rituals. This is music that will freeze your blood in your veins.

Once again, the gentlemen and lady did a perfect job of grave digging. Their work continues to reference bands like CIANIDE, AUTOPSY, UNDERGANG, FETID, WINTER, CELTIC FROST, ANATOMIA. And they do it with enthusiasm and determination. I trust them with every note, every note. It's a great pleasure for me, an old metal dog, to wander with them in the beyond. To visit long-abandoned tombs full of rotting corpses. Hilarious cover art (Necrofrost) and sound just perfectly complement the dark and powerful themes. Sometimes I have bad dreams. I exhume graves full of cursed bodies. I listen to records like "Encomium to Extinction". The combination of traditional, cursed doom and grimy death metal has been doing my depraved soul good since the late 1980s. And I really enjoy listening to this record. Because it has everything you need for the old rituals. I wouldn't be surprised if some fans encounter their own shadow, their own terrifying conscience, their own nightmares when they encounter this record together. We all know very well that there is another world out there. That's where this year's EP had to be recorded. It smells of dirt, grime and pus. It's always important to me that music rips my face to shreds. And CARCINOID have done that to perfection. I really am standing in a beautiful garden. Down below me are buried the bodies of the unfortunates who must have suffered a lot before they died. The atmosphere is very similar to this record. Wetting, rotten, dusty doom death metal, where you can smell the smell and coldness of cursed burial grounds!


Recenze/review - CARCINOID - Metastatic Declination (2019):


tracklist:
1. Led To The Worms
2. Encomium To Extinction
3. Mired In Decay
4. Morbid Curse
5. Strangulation

band:
Az - Guitars
Jess - Bass
Josh-Vocals
Nathan - Guitars
Michele - DrumsShare this games :

TWITTER