DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 19. listopadu 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - IMPALEMENT - The Dawn Of Blackened Death (2023)

Recenze/review - IMPALEMENT - The Dawn Of Blackened Death (2023)


IMPALEMENT - The Dawn Of Blackened Death
CD 2023, Impalement / Self Release

for english please scroll down

Já vím, že se ráda bojíš. Já vím, že se ti líbí hororové filmy, knížky o vrazích. Jenže tohle je něco jiného. Tohle není hra. Tady potkáš opravdové zlo. Chladné, temné a zvrácené. Chápeš ten rozdíl? Mezi pózou a realitou? Pokud ne, tak se zkus říznout nožem do ruky. Možná potom pochopíš. S muzikou je to velmi podobné. Jsou kapely, které když posloucháte, tak jim nevěříte ani notu. A potom jsou smečky jako je IMPALEMENT.

Ano, jedná se o kombinaci blacku a death metalu. A pod vším je podepsán Mr. Beliath, který nahrál všechny nástroje, mimo bicích (které nahrál Torturer - BETHLEHEM). Fanoušek dostane i letos, na druhém dlouhohrajícím albu, spoustu intenzivních, zabijáckých melodií, chladnou atmosféru i černou tmu.


Zvukově je nahrávka velmi dobře ošetřena (Jens "Pestilence" Förster - recording, engineering, Andy Classen - mastering). Nemám žádných námitek ani proti obalu, který se opravdu povedl. Autorem je Carlos "Black Shadows" Aguilar. Motiv na albu je stejně děsivý a záhadný, jako hudba, kterou IMPALEMENT předkládají. Pokud se rádi procházíte v nekonečných chodbách podzemí spolu se smečkami jako MARDUK, NORDJEVEL, BELPHEGOR, budete nadšeni i z nové desky "The Dawn Of Blackened Death". Základem jsou zde mocné a divoké melodie, které vás zahalí do krvavé mlhy. Pro mě je potom asi nejdůležitější, že Beliathovi a jeho věrným jejich hudbu věřím. Songy mi přijdou zajímavé, dobře se poslouchají, mají v sobě drive a sílu a zvláštní neklid. Mám to takhle rád, přiznávám se bez mučení. Poslouchám nové CD stále dokola a zdají se mi potom sny o apokalypse. Kolem mě chodí lidé bez očí, jsou jako duchové, jako nemrtví. Chvílemi nevím, co je pravda a co je lež. Jsem jako dívka z úvodu dnešního článku. Z představ mě pokaždé tohle album probudí, hodí mě do ledové vody a já se začnu topit. Tohle není hra. Tady potkáš opravdové zlo. Chladné, temné a zvrácené. Alespoň tak vnímám nový počin téhle smečky já. Kývám se spokojeně do rytmu, vznáším se na vlnách ledových melodií. Užívám si a cítím ostré hřeby, které mi pronikají přímo do mozku. Je to skvělé album! Bez debat. Starodávný black death metalový obřad, u kterého propadnete peklu! 


Asphyx says:

I know you like to be scared. I know you like horror movies, murder books. But this is different. This isn't a game. This is where you meet real evil. Cold, dark and twisted. Do you understand the difference? Between the pose and the reality? If you don't, try cutting yourself with a knife. Maybe then you'll understand. It's very similar with music. There are bands that when you listen to them, you don't believe a note. And then there are bands like IMPALEMENT.

Yes, it's a combination of black metal and death metal. And under everything is signed Mr. Beliath, who recorded all the instruments, except drums (which were recorded by Torturer - BETHLEHEM). This year, on the second full-length album, the fan gets a lot of intense, killer melodies, cold atmosphere and black darkness.


The recording is very well treated (Jens "Pestilence" Förster - recording, engineering, Andy Classen - mastering). I have no objections to the cover artwork either, which is really good. The author is Carlos "Black Shadows" Aguilar. The motif on the album is as eerie and mysterious as the music IMPALEMENT present. If you like to walk in the endless corridors of the underground along with packs like MARDUK, NORDJEVEL, BELPHEGOR, you will also be excited about the new album "The Dawn Of Blackened Death". Powerful and ferocious melodies are the basis here, which will envelop you in a bloody fog. For me, then, perhaps the most important thing is that I trust Beliath and his faithful with their music. I find the songs interesting, easy to listen to, with drive and power and a strange restlessness. I like it that way, I admit it without torture. I listen to the new CD over and over again and then I have dreams of the apocalypse. I'm surrounded by people without eyes, they're like ghosts, like the undead. Sometimes I don't know what's true and what's false. I'm like the girl in the opening of today's article. Every time this album wakes me up from my fantasies, it throws me into icy water and I start to drown. This is not a game. This is where you meet real evil. Cold, dark and twisted. At least, that's how I feel about this pack's new effort. I sway contentedly to the rhythm, floating on waves of icy melodies. I'm enjoying myself, and I can feel the sharp spikes penetrating my brain. It's a great album! No doubt about it. An ancient black death metal ritual that will make you go through hell!


TRACKLIST
1. The Herd Marches On
2. Dawn Of Blackened Death
3. Legio Nihil
4. The Old Ones
5. Will To Power
6. Death To The Gods
7. Chosen By Tragedy

LINE-UP / STUDIO
Beliath - Vocals, Guitars, Bass
Torturer - Drums (Studio) *

LINE-UP / LIVE
Beliath - Vocals, Guitar
Raptus - Guitar
Nekroking - Bass
Frostbitten - Drums


Share this games :

TWITTER