DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 19. listopadu 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ARBORESCENCE OF WRATH - Inferno (2023)

Recenze/review - ARBORESCENCE OF WRATH - Inferno (2023)


ARBORESCENCE OF WRATH - Inferno
CD 2023, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Vždycky mě fascinovaly přírodní živly. Vichr v korunách stromů, zničující tsunami, sopka chrchlající lávu. Plameny olizující domy i povodeň, po které zůstane jenom zničená země. Cítím vždy sílu a energii. Připadám si potom jako zrnko písku ve vesmíru. Možná právě proto mám rád mocné a majestátní kapely, které mě dovedou rozsekat na malé kousky. Dostala se mi do rukou nová deska maniaků ARBORESCENCE OF WRATH a již po prvním poslechu jsem si opravdu připadal, jako bych sledoval na obrazovce nějaký přírodní živel.

Je to masakr od začátku do konce. Nakumulovaná agrese. Kapela je volným pokračováním MONUMENT OF MISANTROPHY. Asi všichni dobře víte, že v téhle smečce působí vokalista Jason Keyser z ORIGIN, absolutně zabijácký bubeník Simon Schilling z MARDUK a Charles Collete z BENIGHTED. Je vám doufám jasné, že si tahle sestava dala pozor na formální věci jako je zvuk, obal a produkce. Vše je samozřejmě v nejlepším pořádku. Posluchač se tak může soustředit na morbidní nápady, kterých je na albu opravdu velké množství. Tohle je buldozer!


Pokud nejste jen mainstreamoví fanoušci death metalu a rádi prohledáváte kdejaký temný kout, tak se vám nové album "Inferno" bude určitě líbit. Je určeno pro všechny, kteří poslouchají smečky typu HATE ETERNAL, KRISIUN, HOUR OF PENANCE, ORIGIN, DEPRAVITY, SUFFOCATION. Jedná se o nechutný pokrm pro všechny extrémní hudební gurmány. V současné době můžete všude kolem nás potkat spoustu "slavných" skupin, které mají skvělé promo fotky, tisíce liků na sociálních sítích a krásné pózy v časopisech. U ARBORESCENCE OF WRATH na tohle všechno zapomeňte. Jsou totiž pravým opakem toho, co se dnes hraje. Tady dostanete jenom pěstí přímo do obličeje, pánové vám nakopou zadek. A udělají to poctivě a velmi elegantně. Jedná se nejen o skvělé muzikanty, ale také skladatele. Na to se občas zapomíná. Smrt číhá za každým rohem a kosti praskají v šílených rytmech. Je to samozřejmě extrém, který někomu bude připadat v určitých momentech lehce monotónní, ale nenechte se mýlit. Chce to víc poslechů, chce to čas. Potom se budete brodit po kolena v krvi a kývat se do rytmu jako staří řezníci. Za mě osobně nelze jinak, než doporučit. Kapela sice přichází s debutovým albem, ale jedná se o v podstatě dokonalé stylové dílo. Naleznete na něm mnoho syrových emocí, nenávisti i takového toho frustrovaného vzteku, který musí jednou za čas ven. Brutální, absolutně zničující a vzteklý death metal, který vás smete z povrchu zemského!


Asphyx says:

I've always been fascinated by the natural elements. Wind in the treetops, a devastating tsunami, a volcano spewing lava. Flames licking houses and floods that leave nothing but ruined land. I always feel the power and energy. It makes me feel like a grain of sand in space. Maybe that's why I like powerful and majestic bands that can shred me to pieces. I got my hands on the new album by maniacs ARBORESCENCE OF WRATH and after the first listen I really felt like I was watching some element of nature on the screen.

It's a massacre from start to finish. Accumulated aggression. The band is a loose continuation of MONUMENT OF MISANTROPHY. You probably all know that this pack includes vocalist Jason Keyser from ORIGIN, the absolutely killer drummer Simon Schilling from MARDUK and Charles Collete from BENIGHTED. I hope it's clear to you that this line-up has paid attention to formal things like sound, packaging and production. Everything is, of course, in the best possible order. This way the listener can concentrate on the morbid ideas, of which there are a lot on the album. This is a bulldozer!


If you're not just a mainstream death metal fan and like to explore every dark corner, you'll love the new album "Inferno". It's for all those who listen to bands like HATE ETERNAL, KRISIUN, HOUR OF PENANCE, ORIGIN, DEPRAVITY, SUFFOCATION. This is a disgusting dish for all extreme music gourmets. Nowadays, you can find a lot of "famous" bands all around us, with great promo photos, thousands of likes on social media and beautiful poses in magazines. For ARBORESCENCE OF WRATH, forget all that. They are the opposite of what is played today. Here, you just get punched in the face, the men kick your ass. And they do it honestly and very elegantly. They are not only great musicians, but also composers. That's sometimes forgotten. Death lurks around every corner and bones crack to crazy rhythms. It is of course extreme, which some will find slightly monotonous at certain moments, but make no mistake. It takes more listens, it takes time. Then you'll be wading knee-deep in blood and swaying to the beat like an old butcher. For me personally, I can't help but recommend it. The band may be coming off their debut album, but this is essentially a perfect stylistic masterpiece. You'll find a lot of raw emotion, hate and the kind of frustrated anger that needs to come out once in a while. Brutal, absolutely devastating and angry death metal that will wipe you off the face of the earth!Track listing -
1. Wrath
2. Carnage
3. Hangman
4. Relentless Infights
5. Holier Than You
6. Cleansing Termination
7. Temple of Ashes
8. Repentance
9. Into Everlasting Fire (Immolation cover)

Line up -
Jason Keyser (Origin) - Vocals
Michel Beneventi - Guitars
JP Battesti - Guitars
Simon Schilling (Marduk) - Drums
Charles Collette (ex-Benighted) - Bass

Artwork by Santiago Francisco Jaramillo/Triple Seis Design

Share this games :

TWITTER