DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 11. listopadu 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - THE PLAGUE - Erosion of Gods (2023)

Recenze/review - THE PLAGUE - Erosion of Gods (2023)


THE PLAGUE - Erosion of Gods
CD 2023, Brilliant Emperor Records

for english please scroll down

Lidé už přestali mít strach i ze Satana. Alespoň tak mi to připadá, když sleduji dnešní svět. Zástupy pochodující na smrt, pekelný oheň v ulicích. Vztek, nenávist, zlo. Vše krásně konstrastuje s růžovými reklamami. Mrtvoly na hromadě, mučení, bolest. A všichni chodí s hlavami sklopenými k obrazovkám. Raději opět utíkám do starých katakomb. Zde je svět ještě v pořádku, tady ještě uctíváme pravou, ryzí smrt, Satana i death metal, který hoří jasným plamenem.

S australskými THE PLAGUE jste se mohli u nás na stránkách již jednou setkat. Bylo to u příležitosti vydání jejich prvního dlouhohrajícího alba "Within Death" (2021), o kterém si můžete přečíst v recenzi, která je odkazována dole pod dnešním článkem. Osobně mě tahle smečka hodně baví. Jejich nadšení, nakumulovaný vztek a temnota, které jsou obsaženy i v nových skladbách. Je to masakr v márnici, přesně jak to mám rád. 


V záhrobí se občas stává, že vám někdo vytrhne vnitřnosti z těla. Díváte se do jeho chladné tváře a překvapeni padáte k zemi. Tak přesně takhle se cítím i při poslechu nové desky "Erosion of Gods". Padám z vysoké hory do hlubin. Jsem v lavině z riffů, úderů bicích, krve, kostí a morbidního vokálu. Tahle smečka umí napsat velmi dobré melodie. Představte si velký mlýn na maso, který vás rozseká na malé kousky. Není to ale jenom rychlost, krutost a brutalita, které jsou ve skladbách obsaženy. Základem jsou vždy velmi dobře napsané melodie, riffy, které se vám dostanou až do morku kostí. Je mi už dávno jedno, jak dopadne náš zkažený druh, ale dobrou hudbu vždy dokáži ocenit a podpořit. Přidávám hlasitost a pokaždé mi vylétne mozek z hlavy. Tohle je nářez pro fanoušky jak severského smrtícího kovu (ENTOMBED, DISMEMBER, UNLEASHED, VOMITORY, BLOODBATH, GRAVE), tak americké školy (DEICIDE, POSSESSED). Úplně nejvíc oceňuji mrtvolnou a morbidní atmosféru, která se albem prolíná jako zkažená krev. Australané na to jdou poctivě, postaru. Nezbývá, než vám desku doporučit. Lidé už přestali mít strach i ze Satana. Alespoň tak mi to připadá, když sleduji dnešní svět. Zástupy pochodující na smrt, pekelný oheň v ulicích. Vztek, nenávist, zlo. Raději opět utíkám do starých katakomb. Krvavý, děsivý, hororový death metalový masakr! Spálená země! Inferno!


Asphyx says:

People have stopped being afraid of Satan. At least that's how it seems to me, watching the world today. Crowds marching to their deaths, hellfire in the streets. Anger, hatred, evil. It all contrasts beautifully with the pink commercials. Dead bodies in a heap, torture, pain. And they all walk with their heads down to the screens. I'd rather escape to the old catacombs again. Here the world is still right, here we still worship true, pure death, Satan and death metal that burns with a bright flame.

You may have already met Australian THE PLAGUE once on our website. It was on the occasion of the release of their first full-length album "Within Death" (2021), which you can read about in the review linked below today's article. Personally, I like this pack a lot. Their enthusiasm, accumulated anger and darkness, which are also present in the new songs. It's a massacre in the morgue, just the way I like it.


In the afterlife, it sometimes happens that someone rips your guts out of your body. You look into their cold face and fall to the ground in surprise. That's exactly how I feel listening to the new album "Erosion of Gods". I'm falling off a high mountain into the depths. I'm in an avalanche of riffs, drum beats, blood, bones and morbid vocals. This bunch can write some very good tunes. Imagine a big meat grinder that's gonna cut you into little pieces. But it's not just the speed, cruelty and brutality that is contained in the songs. The foundation is always very well written melodies, riffs that get you to the core. I've long since stopped caring how our wicked species turns out, but I can always appreciate and support good music. I turn up the volume and my brains fly out of my head every time. This is a blast for fans of both Nordic death metal (ENTOMBED, DISMEMBER, UNLEASHED, VOMITORY, BLOODBATH, GRAVE) and American school (DEICIDE, POSSESSED). What I appreciate most is the dead and morbid atmosphere that runs through the album like corrupted blood. The Australians go at it honestly, the old-fashioned way. I have no choice but to recommend the album to you. People have stopped being afraid of Satan. At least that's how it seems to me, watching the world today. Crowds marching to their deaths, hellfire in the streets. Anger, hatred, evil. I'd rather escape to the old catacombs again. A bloody, horrific, horror death metal massacre! Scorched earth! Inferno!Recenze/review - THE PLAGUE - Within Death (2021):

Tracklist:
01. Harbinger Of The Abyss 
02. Hacked And Butchered 
03. Living Catatonic 
04. Impulsive Convulsions 
05. Incinerated 
06. Desolate Wasteland 
07. Rotten, Dried, And Mummified 
08. Roadside Burial 
09. Entrenched In Decay 
10. Erosion Of Gods


Share this games :

TWITTER