DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemold school thrash metal. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemold school thrash metal. Zobrazit všechny příspěvky

pondělí 17. června 2024

Recenze/review - DESOLUS - System Shock (2024)


DESOLUS - System Shock
CD, LP, TAPE 2024, Hells Headbangers

for english please scroll down

Včera jsi toho hodně vypil a bolí tě hlava. Vstaneš a napiješ se vody. Vyzvracíš předchozí večer a vzbudíš holku, co jsi s ní spal. Připadala ti o hodně hezčí, co si pamatuješ. V malém baru za městem, ve kterém hráli maniaci DESOLUS. Přemýšlíš, kolikrát si tohle už všechno zažil. Měl by ses uklidnit, najít si dobrou práci a zařadit se do davu. Místo toho piješ levné pivo, balíš všechny ženský a flákáš se. Dnes je ale něco jinak. Koukneš se z okna a vidíš jenom spálenou zemi. Moc vás nepřežilo. 

Hrát thrash metal tak, aby mi vystřelil mozek z hlavy, aby mě přikoval k reproduktorům, je velmi těžké. Poslouchám tenhle styl již dlouhé roky a hodně si vybírám. DESOLUS mě ale ihned přesvědčili na svoji stranu. Nové album je totiž ostré, divoké, šílené, devastující. Přesně takhle to mám rád. Ať klidně kolem mě shoří celý svět, dokud bude někdo hrát tímto způsobem, budu jej podporovat. Amen!

 

O tom, že naše země bude zničena, si už vyprávějí celé galaxie. Kdysi schopný a šikovný druh se vydal na cestu sebedestrukce. Tohle je muzika pro všechny pravověrné, ortodoxní, pro všechny, kteří uctívají staré SODOM, KREATOR, PROTECTOR, DARK ANGEL, MASSACRA. MERCILESS, MORBID SAINT, HYPNOSIA. Zkrátka a dobře, pokud ve vaší krvi koluje thrash metal a přísahali jste kdysi na rychlé riffy, jedovatý vokál a devastující bicí, budete spokojeni jako já. Mám chuť skočit rovnou do mosh-pitu. Ve skladbách je obsaženo velké množství temné energie, touha vás roztrhat na kusy. Nutno rovnou dodat, že se to americkým maniakům daří na výbornou. Zvuk, obal, vše je podřízeno jedinému - zabít vás hudbou. Nikdo by neřekl, že Satan jednou přiletí na vesmírné lodi a začne šířit  zlo mezi námi. Věděli to jen zasvěcení, jenom ti, kteří poslouchali "System Shock". Je to album, které je po okraj narvané temnými myšlenkami, je divoké, neurvalé, hnisající, jako dlouho zanícený vřed. Ulicemi se toulají ještě trošku živí lidé. Mají před sebou obrazovky a jinak nic nevnímají. Netuší, že je ovládá samotný ďábel. Utíkám pryč, daleko od všeho, zavírám se do klubu se stejně prokletými, jako jsem já sám. Čekám na první kapelu. Na pódium vylezou DESOLUS a potom mi je už všechno jedno. Pokládám svoje pivo na víko od rakve, abych obejmul tu nejhezčí holku v baru. Nové album je jako jízda na horské dráze, která končí samozřejmě v pekle. Jinak to ani nejde, jsme totiž s DESOLUS stejné krve. Přemýšlím, kolikrát jsem tohle už všechno zažil. Měl bych ses uklidnit, najít si dobrou práci a zařadit se do davu. Místo toho piju levné pivo, balím všechny ženský a flákám se. Dnes je ale něco jinak. Kouknu se z okna a vidím jenom spálenou zemi. Moc vás nepřežilo. Temný, ďábelský thrash metal ze staré školy, který je ostrý jako břitva! Spalující žár nadcházející apokalypsy!


Asphyx says:

You had a lot to drink last night and your head hurts. You get up and get a drink of water. You throw up the night before and wake up the girl you slept with. She seemed a lot prettier than you remember. In a little bar outside of town where the maniacs played DESOLUS. You wonder how many times you've been through all this. You should calm down, get a good job and join the crowd. Instead, you're drinking cheap beer, hitting on all the women and hanging out. But today is different. You look out the window and all you see is scorched earth. Not many of you survived. 

Playing thrash metal in a way that blows my brains out, that puts me on the speakers, is very hard. I've been listening to this style for many years and I'm very picky. But DESOLUS immediately convinced me to their side. The new album is sharp, wild, crazy, devastating. That's how I like it. Let the whole world burn around me, as long as someone plays this way, I will support them. Amen!


Whole galaxies are already talking about our country being destroyed. A once capable and skilled species has embarked on a path of self-destruction. This is music for all the orthodox, the orthodox, for all who worship the old SODOM, KREATOR, PROTECTOR, DARK ANGEL, MASSACRA. MERCILESS, MORBID SAINT, HYPNOSIA. In short, if thrash metal runs in your blood and you once swore by fast riffs, venomous vocals and devastating drums, you'll be as happy as I am. I feel like jumping straight into a mosh pit. There's a lot of dark energy in the songs, a desire to tear you apart. It must be added that the American maniacs manage to do it perfectly. The sound, the cover, everything is subordinated to one thing - to kill you with music. No one would have guessed that Satan would one day arrive on a spaceship and start spreading evil among us. Only insiders knew, only those who listened to "System Shock". It's an album that's filled to the brim with dark thoughts, it's wild, unrelenting, festering, like a long-inflamed ulcer. There are still people wandering the streets, still a little alive. They have screens in front of them, and otherwise they don't perceive anything. They have no idea that the devil himself is in control. I'm running away, away from everything, locking myself in a club with the same damned as myself. Waiting for the first band. DESOLUS take the stage and then I don't care anymore. I put my beer on the coffin lid to hug the prettiest girl in the bar. The new album is like a roller coaster ride that ends in hell, of course. It's the only way, because DESOLUS and I are of the same blood. I wonder how many times I've been through all this. I should calm down, get a good job and join the crowd. Instead, I'm drinking cheap beer, picking up all the women and hanging out. But today is different. I look out the window and all I see is scorched earth. Not many of you survived. Dark, evil, old-school thrash metal that's razor-sharp! The searing heat of the coming apocalypse!tracklist:

1. System Shock
2. From Man To Machine
3. Curse Of The Technomancer
4. Metal Fetishist
5. The Arrival (Of Evil)
6. The Invasion Begins
7. Interlude
8. Sea Of Fire
9. The Sigilite
10. Panopticonstředa 5. června 2024

Recenze/review - HOLYCIDE - Towards Idiocracy (2024)


HOLYCIDE - Towards Idiocracy
CD 2024, Xtreem Music

for english please scroll down

Kluci, co spolu ještě nedávno chodili na pivo, se nesnáší na život a na smrt. Stačilo několik slov na sociálních sítích, které si začaly žít vlastním životem. Každé ráno vstaneš a vidíš kolem sebe tupý dav. Jak hltají nesmysly na obrazovkách. Ovládání na dálku, nenávist stoupá. Musíš se přidat na jednu stranu, musíš vyjádřit svůj názor. Všude jenom jed, špína a hnus, které vyhřezly odněkud z našeho podvědomí. Jsem stará škola a už toho mám plný zuby. Jdu raději na pivo a pouštím si alba jako je to nové od španělských maniaků HOLYCIDE

Kdysi dávno, když jsem byl ještě mladý a svět se točil úplně jiným způsobem, jsem podobnou hudbu poslouchal. Chodili jsme s partou ven, kouřili na rohu a na ramenou jsme mívali kazeťák. Říkali nám vagabundi a rebelovali jsme proti všemu. Proti systému, proti všem. Když se ohlédnu za sebou, příliš se toho za ty roky nezměnilo. Jen máme lepší technologie k tomu, jak naštvat lidi. A tak si dávám další pivo a oceňuji, že jsou ještě kapely jako HOLYCIDE. Které mě umí přikovat ke zdi svým poctivým a ostrým thrash metalem. 


Pánové sice nepřinášejí nic nového, ani převratného, ale to vůbec nevadí. Důležitá je pro mě energie, tlak, nakumulovaný vztek. Zkrátka a dobře všechny ty věci, které k dobrému thrash metalu patří. Když je potom přidán řezající zvuk, stylový obal, kývám se spokojeně do rytmu, bouchám pěstí do stolu a nakonec tančím po pokoji, jako zasažený elektrickým proudem. Přesně takhle to mám rád, přesně tenhle druh muziky koluje i v mých žilách, říkám svému kamarádovi a zvu jej do hospody. Jenže on nejde, on raději sedí doma a hltá další nesmysly z obrazovek. Říkám mu hele, vybodni se na to, raději přidej volume jako já. Stárneme čím dál tím rychleji a nestíháme svět kolem nás. Ještě, že existuje hudba, které mě nejen dokáže uklidnit, ale také vyčistit hlavu. Potřebuji pevný bod ve vesmíru, nějakou jistotu, asi jako každý. HOLYCIDE mi přesně tohle dávají. A přinášejí mi to velmi stylově a opravdově. Vše je ohlodáno na kost, syrové a špinavé. K tomu si připočtěte texty, kterým rozumím a máme tu album, které nelze nemít rád. Španělé zkrátka mluví i mojí řečí, jsou nastaveným zrcadlem. Nevím, jak to se světem dopadne, ale někdy si říkám, že staří autoři sci-fi měli v mnohém pravdu. A právě proto vypínám čím dál tím častěji všechny sítě světa a pouštím si do sluchátek "Towards Idiocracy". Album je totiž silné ve všech svých aspektech. Je surové i melodické, má jasný cíl. Zasáhnout vás na solar plexus. Kluci, co spolu ještě nedávno chodili na pivo, se nesnáší na život a na smrt. Stačilo několik slov na sociálních sítích, které si začaly žít vlastním životem. Každé ráno vstaneš a vidíš kolem sebe tupý dav. Jak hltají nesmysly na obrazovkách. Ovládání na dálku, nenávist stoupá. Musíš se přidat na jednu stranu, musíš vyjádřit svůj názor. Všude jenom jed, špína a hnus, které vyhřezly odněkud z našich podvědomí. Syrový, divoký, vzteklý thrash metal ze staré školy, který vám očistí vaše zkažené myšlenky! Roztrhni své řetězy!


Asphyx says:

Guys who were having a beer together not long ago are on life-and-death terms. It only took a few words on social media for them to take on a life of their own. You get up every morning and you see a dumb crowd around you. as they devour the nonsense on their screens. Remote control, the hatred rises. You have to take sides, you have to voice your opinion. There's just poison, filth and filth that's been spewed from somewhere in our subconscious. I'm old school and I'm sick of it. I prefer to go for a beer and listen to albums like the new one from Spanish maniacs HOLYCIDE

Once upon a time, when I was young and the world was spinning in a completely different way, I used to listen to music like this. We used to go out with a bunch of us, smoke on the corner and have a tape recorder on our shoulders. We were called vagabonds and we rebelled against everything. Against the system, against everyone. Looking back, not much has changed over the years. We just have better technology to piss people off. So I'm having another beer and I appreciate that there are still bands like HOLYCIDE. Who can drive me up the wall with their honest, hard-hitting thrash metal. 


The gentlemen do not bring anything new or groundbreaking, but that does not matter at all. What matters to me is the energy, the pressure, the accumulated anger. In short, all the things that belong to good thrash metal. Then, when the cutting sound is added, the stylish cover, I sway contentedly to the beat, pound my fist on the table, and end up dancing around the room like I've been electrocuted. This is exactly how I like it, this is exactly the kind of music that runs through my veins too, I tell my friend, inviting him to the pub. But he won't go, he'd rather sit at home and devour more nonsense from the screens. I say to him, hey, knock it off, you better turn up the volume like me. We're getting older faster and faster and we can't keep up with the world around us. Good thing there is music that can not only calm me down but also clear my head. I need a fixed point in the universe, some certainty, I guess like everyone. HOLYCIDE gives me exactly that. And they bring it to me in a very stylish and genuine way. It's all gnawed to the bone, raw and dirty. Add to that lyrics that I understand and you have an album that is impossible not to like. The Spaniards, in short, speak my language too, they are a mirror set. I don't know how the world will turn out, but sometimes I think the old science fiction writers were right in many ways. And that's why, more and more often, I turn off all the networks of the world and play "Towards Idiocracy" in my headphones. The album is strong in all its aspects. It's raw and melodic, it has a clear goal. To hit you in the solar plexus. Guys who used to go out for a beer not long ago hate each other to death. It only took a few words on social media to take on a life of their own. Every morning you get up and see a dumb crowd around you. as they devour the nonsense on their screens. Remote control, the hatred rises. You have to take sides, you have to voice your opinion. There's just poison, filth and filth that's been spewed from somewhere in our subconscious. Raw, savage, angry old school thrash metal that will cleanse your corrupt thoughts! Break your chains!


about HOLYCIDE on DEADLY STORM ZINE:tracklist:
01. A.I. Supremacy
02. Towards Idiocracy
03. Remote Control
04. Lie Is The New Truth
05. Power Corrupts
06. Technophobia
07. Angry For Nothing
08. Chemical Dependency [Atrophy cover]
09. Pleased To Be Deceived
10. Flamethrower 'Em All

Line-up:
Dave Rotten - Vocals
Vicente J. Payá - Bass
Salva Esteban - Guitar
Ankor Ramírez - Guitar
Santi ‘GoG’ Arroyo - Drumsúterý 4. června 2024

Interview - DEAD HEAD - Totally devastating thrash death metal that will grind you to dust! You'll be gnawed to the bone!


Interview with death thrash metal band from Netherlands - DEAD HEAD.

Interview with Robert Woning, guitar in Dead Head, thank you!


Recenze/review - DEAD HEAD - Shadow Soul (2024):
Ave DEAD HEAD! Greetings to Holland, hope you are doing well. I must admit that I was really looking forward to your new album "Shadow Soul". I met the band for the first time in Poland at a stock exchange, where we bought everything that had an interesting cover. And that's how I came across the album "The Feast Begins at Dawn". It was a pirated cassette recording, a couple of songs were missing, but you guys became my heart band anyway. Listening to the new record brought it all back to me. The sound and production is a bit more modern, but otherwise it's like the old days. Was that the point?

Thanks. I think ever since we started working with our current producer Erwin Hermsen, we got a more modern sound. That has a lot to do with some of his influences (from other producers). Just like musicians, sound engineers also have their examples, people they think create a great sound.

To me, having a more modern sound is not neccessarily a bad thing. Our music is still old style thrash, but in my opinion there is no need to bundle that with an 80ies underground production. I’m sure some diehards would love that, but there’s other bands already doing the nostalgic thing really well. I think it’s nice that people can actually hear what we play these days.

As for the pirated cassette version of our debut album… I know it exists, but I never knew that it was missing songs. It might be because it was taken from the LP-version. The LP had fewer songs than the CD.


I'll admit that when I first saw the cover of the new album, I was a bit shocked. A hooded figure with his hands and face covered in fire. I'm used to a lot of things, I listen to brutal death metal, but the motive has something. It makes me uneasy, I have to keep taking the CD in my hands and looking at it. The author is Vladimir Chebakov from Russia. How did you get together with him and how does the cover relate to the music?

Well, Vladimir is not yet our ‘Derek Riggs’, but we do think his eerie art fits our music really well. He makes great stuff. As for the process of chosing a cover… Unlike some other bands, we usually don’t have a huge concept in our heads for album covers. In our case we usually just check out finished designs by some artists and pick one that we think fits the music or album title. Shadow Soul is the second Chebakov-cover that we used. And if you ask me, it won’t be the last that he made for us.

I've always been fascinated by the sound of your old recordings. You were always cold, sharp, dark, you had the feeling of standing knee-deep in icy water and absolute darkness all around. But times have changed, technology has changed, we have the internet. How was the album "Shadow Soul" made, what studio did you record in? It's probably not true, but for me the recording has an analogue feel, it sounds really "old and fresh" at the same time.

Wow, quite a description you are giving there. I never thought about it like that. The freshness probably comes from recording the basics live and not retrying a song too many times. Shadow Soul was again recorded at Toneshed Studio in the south of Holland. Erwin Hermsen is the owner and he’s able to capture our wild music well. He also really understands band dynamics and is able to adapt to that very well.

Before that, we usually worked with Berthus Westerhuis. A well seasoned producer from The Netherlands who did many classic nineties death metal demo’s and album with bands from The Netherlands. Berthus was also a person that really insisted that we record things live. Our Kill Division album and also Swine Plague really have that live feel, just like our first studio demo that we also did in Berthus’ studio back in the nineties. Another factor is probably that we usually record our music just like we would perform it live. So... no keyboards, girlfriends on vocals or saxophone. Just guitars, bass, drums and raw vocals.


"Shadow Soul" is an album that captivated me mainly because of its atmosphere. I like when good old death metal is combined with thrash and darkness. A band has to have its own expression, a face if you will, and you have a really distinctive one. How does DEAD HEAD compose new material? I mean now the birth of the new material itself. The whole record is built on really great riffs.

Well thank you. Your analysis of our music contains some good points. Riffs have always been very important to us. Sometimes we concentrated on that so much, that we forgot that we also need a chorus or repeating theme to actually make it a song. The death metal influence can easily be explained by the fact that both guitar players in our band listen to death metal way more than thrash. And the atmosphere… well, I really think that we allowed ourselves a bit more freedom for this last release. We used some ideas that we didn’t dare to put on a full lenght album before. But since this would be somewhat of an ‘in between‘-release… we took on the attitude of ‘anything is allowed‘. So we have a lot of slower and more dark parts in the music this time.

About our writing mode: For the last few albums, it has mostly been one guitar player that wrote a song together with our drummer Hans Spijker. And after that, the singer usually rearranges some parts before he added vocals. For the next album, we really wanna start writing as a band again.

What did the return of Ralph de Boer behind the microphone mean for the band? You guys are a band that had multiple singers. I think you'll agree with me that the vocals are another instrument, and for everyone, including you, it's a prominent element in the music. Ralph has done a great job, I'll happily sign off on that (he's also great in my favorites BODYFARM). Still, I think he's the only member who hasn't been in the band since their early days. Why him and how did he fit into the band?

Well… let me first say that I would have prefered to always play with the same singer. That would have been a bit more consistent than changing them around every few years. But our old singer left the band several times, and more than one time this happened during the making of an album, which -of course- is not the best timing for a band. So when this happened during the writing and recording of Slave Driver, we were once again in that situation. And because we had made one album before with Ralph and were really happy with his performance on Depression Tank, there was really only one guy that we considered.

But there was one problem this time: Ralph was also in Bodyfarm, a really cool and promising death metal band from NL. Still, Ralph really liked the idea of joining us again. And to my great relief, the other guys in Bodyfarm gave it their thumbs up. Because they wanted Dead Head to continu and hear a few more albums from us. And am still very thankful to them for that.


Please tell us what the lyrics on "Shadow Soul" are about and where you get your inspiration for them. Who is the author? Do you stick to tried and tested themes, like criticism of blind faith, destruction of the human mind? What is the main purpose, direction and lyrical content of the album?

Dead Head lyrics often start with the idea for a song title/theme or sometimes a play of words. Psychology, religion and world downfall seem to be recurring themes in our lyrics. On the new EP, for instance, the song Caverns Of Fate is about that we all have a primitive and uncivilized side of our nature in ourselves. This is a part of us that we would like to hide, because we are not aware of it.

Traditionally our lyrics were written by our other guitar player Ronnie van der Wey. But since his return, Ralph has also greatly contributed to the lyrics. Him and Ronnie really have a good working situation, arranging the lyrics together and inspiring eachother.

I usually don’t write lyrics. But on Shadow Soul, I did a few lines for a song called The Run. And I did come up with the title of the first single The Age Of Hype, which is about how the world changed during the pandemic and how every body seems to need to chose sides and be part of the latest hype.


I'm an old metal dog and most of my dreams came true a long time ago, but DEAD HEAD is one of the bands I haven't seen live yet. I didn't make it in the 90s and now I have a lot of other obligations. Can we look forward to some of your touring in support of the new album? How are DEAD HEAD doing with touring at the moment?

We played countless single shows in our 35 year existence, but we only did some real touring in the first half of the nineties. These days, we all have other obligations that kind of prevent us from really going out on the road for weeks. Aside from our jobs, Ralph also plays and tours a lot with Bodyfarm. And our drummer is also playing in a band that does many weekend shows.

However… We do have some cool shows coming up. Like opening for Kerry King in June in the Netherlands. We’re also playing a big festival in Belgium in November with Vltimas, Dark Tranquillity, Primordial, Sodom and Triptykon. Plus we’re doing the warm up show for the Eindhoven Metal Meeting this year.

From Holland I like ASPHYX, SINISTER, THANATOS, SOULBURN of course, but they are all old bands. How does the scene work in your country nowadays? Do you go to clubs, festivals? And can you recommend some of your bands?

The Dutch bands that everybody remembers from the 90ies were really just the tip of the iceberg from a very creative and flourishing scene. Our friend Steven Willems from Belgium actually dedicated a book to it that is an interesting read.

For me… Brain Implosion was one of the best bands ever to come from Holland. I also loved Sempiternal Deathreign, Obtruncation and a ton others that you might have never heard of. Severe Torture should have become world famous. They were so damn talented from the start on. Entrapment was another great death metal band from NL. Unfortunately the founder broke up that band, because he thought they were becoming too populair. Then he started a new OSDM band called Savage, that again kicks ass.

These days there are many talented bands as well. Deadspeak is a great younger band that I would like to mention. Very talented and sympathetic guys.


I don't want to flatter you, but from the promo photos you look like a nice bunch of guys. Your music gives off an air of detachment, a mutual chemistry between the musicians. Is it really like that in real life? Do you sometimes go out for a beer, party together, meet families, etc.?

The chemistry is definately there and helps creating this music. We’re really feeding off eachother. But funny enough we don’t really hang out together too much privately anymore. We are friends but we usually only meet for musical reasons. Outside the band everybody just has too many other things going on. So the other contact between us is usually through whatsapp, mail and phone. :-)

We're coming to the end and I'm wondering what DEAD HEAD are up to in the next few months? I've already asked about tours and gigs, but what about new music? Are you composing, do you have any ideas yet?

We have 5 songs ready for the next album, and we have an archive with 30+ years worth of unfinished songs. So I’m pretty sure we will be putting together some more albums in the near future.


Thank you so much for the interview, I really appreciate it. I'm actually fulfilling my dreams from my youth. I wish you a lot of inspiration and all the best in your personal life as well. Thank you for many great moments with your music! DEAD HEAD FOREVER!

Well, thanks for so many kind words. I feel honored and humbled. We will do our best to make some more raging and furious music.

Recenze/review - DEAD HEAD - Shadow Soul (2024):

Recenze/review - DEAD HEAD - Slave Driver (2022):

https://www.deadlystormzine.com/2022/08/recenzereview-dead-head-slave-driver.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - DEAD HEAD - Totálně zničující thrash death metal, který vás rozemele na prach! Budete ohlodáni až na kost!


Rozhovor se thrash death metalovou skupinou z Holandska - DEAD HEAD.

Rozhovor s Robertem Woningem, kytaristou z Dead Head, děkujeme.


Ave DEAD HEAD! Zdravím do Holandska, doufám, že se vám daří dobře. Musím přiznat, že jsem se na vaše nové album "Shadow Soul" opravdu těšil. S kapelou jsem se poprvé setkal v Polsku na burze, kde jsme si koupili všechno, co mělo zajímavý obal. A tak jsem narazil na album "The Feast Begins at Dawn". Byla to pirátská kazetová nahrávka, pár písniček na ní chybělo, ale i tak jste se stali mojí srdeční kapelou. Při poslechu nové desky se mi to všechno vrátilo. Zvuk a produkce jsou trochu modernější, ale jinak je to jako za starých časů. To byl ten účel?

Díky. Myslím, že od té doby, co jsme začali spolupracovat s naším současným producentem Erwinem Hermsenem, máme modernější zvuk. To má hodně společného s některými jeho vlivy (od jiných producentů). Stejně jako muzikanti, i zvukaři mají své vzory, lidi, kteří podle nich vytvářejí skvělý zvuk.

Podle mě mít modernější zvuk není nutně špatně. Naše hudba je pořád starý styl thrashe, ale podle mě není potřeba to spojovat s undergroundovou produkcí z 80. let. Jsem si jistý, že někteří hard fans by to milovali, ale jsou tu jiné kapely, které už tuhle nostalgickou věc dělají opravdu dobře. Myslím, že je fajn, že lidi dneska skutečně slyší, co hrajeme.

Co se týče pirátské kazetové verze našeho debutového alba... Vím, že existuje, ale nikdy jsem nevěděl, že na ní chybí písničky. Možná je to tím, že byla převzata z LP-verze. Na LP bylo méně písní než na CD.


Přiznám se, že když jsem poprvé uviděl obal nového alba, byl jsem trochu v šoku. Postava v kapuci s rukama a obličejem pokrytým ohněm. Jsem zvyklý na leccos, poslouchám brutální death metal, ale ten motiv má něco do sebe. Zneklidňuje mě to, musím to cédéčko pořád brát do ruky a dívat se na něj. Autorem je Vladimir Chebakov z Ruska. Jak jste se s ním dali dohromady a jak souvisí obal s hudbou?

No, Vladimir ještě není náš "Derek Riggs", ale myslíme si, že jeho strašidelné umění se k naší hudbě hodí opravdu dobře. Dělá skvělé věci. Co se týče procesu výběru obalu... Na rozdíl od některých jiných kapel většinou nemáme v hlavě žádný velký koncept obalu alba. V našem případě se obvykle jen podíváme na hotové návrhy některých umělců a vybereme si ten, který se podle nás hodí k hudbě nebo názvu alba. Shadow Soul je druhý Chebakův obal, který jsme použili. A pokud se ptáte mě, nebude to poslední, který pro nás vytvořil.

Vždycky mě fascinoval zvuk vašich starých nahrávek. Vždycky jsi byl studený, ostrý, temný, měl jsi pocit, že stojíš po kolena v ledové vodě a všude kolem je absolutní tma. Ale doba se změnila, změnila se technologie, máme internet. Jak album "Shadow Soul" vznikalo, v jakém studiu jste nahrávali? To asi není pravda, ale pro mě má nahrávka analogový nádech, zní opravdu "staře a svěže" zároveň.

Páni, to je docela dobrý popis, co tu uvádíš. Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Ta svěžest asi pramení z toho, že se základy nahrávají naživo a písnička se nezkouší mockrát. Shadow Soul se opět nahrávala ve studiu Toneshed na jihu Holandska. Majitelem je Erwin Hermsen a ten dokáže naši divokou hudbu dobře zachytit. Navíc velmi dobře rozumí dynamice kapely a dokáže se jí přizpůsobit.

Předtím jsme obvykle spolupracovali s Berthusem Westerhuisem. Zkušeným producentem z Nizozemska, který dělal mnoho klasických deathmetalových demonahrávek a alb z devadesátých let s kapelami z Nizozemska. Berthus byl také člověk, který opravdu trval na tom, abychom věci nahrávali naživo. Naše album Kill Division a také Swine Plague opravdu působí živě, stejně jako naše první studiové demo, které jsme v devadesátých letech také natočili v Berthusově studiu. Dalším faktorem je asi to, že většinou nahráváme naši hudbu tak, jak bychom ji hráli naživo. Takže... žádné klávesy, přítelkyně na vokály nebo saxofon. Jen kytary, basa, bicí a syrové vokály.


"Shadow Soul" je album, které mě zaujalo především svou atmosférou. Mám rád, když se starý dobrý death metal snoubí s thrashem a temnotou. Kapela musí mít svůj vlastní výraz, tvář, chcete-li, a vy ji máte opravdu výraznou. Jak DEAD HEAD skládají nový materiál? Myslím teď samotný zrod nového materiálu. Celá deska je postavená na opravdu skvělých riffech.

Tak to ti děkuju. Tvůj rozbor naší hudby obsahuje několik dobrých postřehů. Riffy pro nás byly vždycky velmi důležité. Někdy jsme se na ně soustředili tak moc, že jsme zapomněli, že potřebujeme i refrén nebo opakující se motiv, aby to vlastně byla písnička. Vliv death metalu se dá snadno vysvětlit tím, že oba kytaristé v naší kapele poslouchají death metal mnohem víc než thrash. A atmosféra... no, opravdu si myslím, že jsme si na téhle poslední desce dovolili trochu víc svobody. Použili jsme některé nápady, které jsme si předtím netroufli dát na plnohodnotné album. Ale protože tohle bude tak trochu "mezidobí"... zaujali jsme postoj "všechno je dovoleno". Takže tentokrát máme v hudbě hodně pomalejších a temnějších pasáží.

O našem způsobu psaní: Na několika posledních albech většinou psal písně jeden kytarista společně s naším bubeníkem Hansem Spijkerem. A poté zpěvák většinou přearanžoval některé části, než přidal vokály. Na příští album chceme opravdu začít psát zase jako kapela.

Co pro kapelu znamenal návrat Ralpha de Boera za mikrofon? Jste kapela, která měla více zpěváků. Myslím, že se mnou budete souhlasit, že vokály jsou dalším nástrojem a pro všechny, včetně vás, je to výrazný prvek v hudbě. Ralph odvedl skvělou práci, pod to se rád podepíšu (je skvělý i v mých oblíbených BODYFARM). Přesto si myslím, že je jediným členem, který v kapele nepůsobí od jejích začátků. Proč právě on a jak do kapely zapadl?

No... nejdřív bych chtěl říct, že bych byl radši, kdybychom hráli pořád se stejným zpěvákem. Bylo by to trochu konzistentnější než je měnit každých pár let. Ale náš starý zpěvák kapelu několikrát opustil a nejednou se tak stalo během natáčení alba, což samozřejmě není pro kapelu zrovna nejlepší načasování. Takže když se to stalo během psaní a nahrávání desky Slave Driver, byli jsme opět v takové situaci. A protože jsme s Ralphem už jedno album natočili a s jeho výkonem na Depression Tank jsme byli opravdu spokojeni, přicházel v úvahu vlastně jen jeden člověk.

Ale tentokrát tu byl jeden problém: Ralph byl také v Bodyfarm, opravdu skvělé a nadějné deathmetalové kapele z Holandska. Přesto se Ralphovi myšlenka, že by se k nám znovu přidal, velmi líbila. A k mé velké úlevě mu ostatní kluci z Bodyfarm dali palec nahoru. Chtěli totiž, aby Dead Head pokračovali a slyšeli od nás ještě několik alb. A jsem jim za to dodnes velmi vděčný.


Řekni nám prosím, o čem jsou texty na "Shadow Soul" a kde jsi k nim bral inspiraci. Kdo je jejich autorem? Držíte se osvědčených témat, jako je kritika slepé víry, destrukce lidské mysli? Jaký je hlavní záměr, směřování a textový obsah alba?

Texty Dead Head často začínají nápadem na název/téma písně nebo někdy slovní hříčkou. Zdá se, že psychologie, náboženství a zkáza světa jsou v našich textech opakující se témata. Na novém EP je například píseň Caverns Of Fate o tom, že všichni v sobě máme primitivní a necivilizovanou stránku naší povahy. Je to část nás, kterou bychom rádi skryli, protože si ji neuvědomujeme.

Texty nám tradičně psal náš druhý kytarista Ronnie van der Wey. Ale od svého návratu se na textech významně podílí i Ralph. S Ronniem se jim opravdu dobře pracuje, společně aranžují texty a vzájemně se inspirují.

Já obvykle texty nepíšu. Ale na albu Shadow Soul jsem napsal pár řádků k písni The Run. A vymyslel jsem název prvního singlu The Age Of Hype, který je o tom, jak se svět změnil během pandemie a jak se zdá, že si každé tělo musí vybrat stranu a být součástí nejnovějšího humbuku.


Jsem starý metalista a většina mých snů se splnila už dávno, ale DEAD HEAD je jedna z kapel, kterou jsem ještě neviděl naživo. V devadesátých letech jsem to nestihl a teď mám spoustu jiných povinností. Můžeme se těšit na nějaké vaše turné na podporu nového alba? Jak jsou na tom DEAD HEAD v současné době s koncertováním?

Za 35 let existence jsme odehráli nespočet jednotlivých koncertů, ale pořádné turné jsme absolvovali až v první polovině devadesátých let. V dnešní době máme všichni jiné povinnosti, které nám tak trochu brání vyrazit opravdu na několikatýdenní turné. Kromě našich zaměstnání Ralph také hodně hraje a koncertuje s kapelou Bodyfarm. A náš bubeník hraje také v kapele, která má spoustu víkendových koncertů.

Nicméně... Chystáme několik skvělých koncertů. Třeba předskakovat Kerrymu Kingovi v červnu v Nizozemsku. Taky budeme hrát na velkém festivalu v Belgii v listopadu s Vltimas, Dark Tranquillity, Primordial, Sodom a Triptykon. Navíc letos budeme dělat zahřívací show pro Eindhoven Metal Meeting.

Z Holandska mám rád ASPHYX, SINISTER, THANATOS, SOULBURN samozřejmě, ale to jsou všechno staré kapely. Jak v současnosti funguje scéna ve vaší zemi? Jezdíš do klubů, na festivaly? A můžeš doporučit nějaké své kapely?

Nizozemské kapely, které si všichni pamatují z 90. let, byly opravdu jen špičkou ledovce z velmi kreativní a vzkvétající scény. Náš kamarád Steven Willems z Belgie jí vlastně věnoval knihu, která je zajímavým čtením.

Pro mě... Brain Implosion byla jedna z nejlepších kapel, které kdy z Holandska pocházely. Taky jsem miloval Sempiternal Deathreign, Obtruncation a spoustu dalších, o kterých jste možná nikdy neslyšeli. Severe Torture se měli stát světoznámými. Byli tak zatraceně talentovaní už od začátku. Entrapment byla další skvělá deathmetalová kapela z Nizozemska. Bohužel zakladatel tuhle kapelu rozpustil, protože se mu zdálo, že se stávají příliš populární. Pak založil novou OSDM kapelu Savage, která opět nakopává zadky.

V dnešní době existuje také mnoho talentovaných kapel. Deadspeak je skvělá mladší kapela, kterou bych rád zmínil. Velmi talentovaní a sympatičtí kluci.


Nechci vám lichotit, ale z promo fotek vypadáte jako sympatická parta kluků. Z vaší hudby vyzařuje odtažitost, vzájemná chemie mezi muzikanty. Je to tak opravdu i ve skutečném životě? Chodíte někdy na pivo, pořádáte společné večírky, setkáváte se s rodinami apod.

Ta chemie tam rozhodně je a pomáhá při tvorbě téhle hudby. Opravdu se navzájem "živíme".

Ale vtipné je, že v soukromí se spolu už moc nestýkáme. Jsme přátelé, ale většinou se scházíme jen z hudebních důvodů. Mimo kapelu má každý prostě příliš mnoho jiných věcí na práci. Takže další kontakt mezi námi probíhá většinou přes whatsapp, mail a telefon :-).

Blíží se konec a mě by zajímalo, co DEAD HEAD chystají v následujících měsících? Na turné a koncerty jsem se už ptal, ale co nová hudba? Skládáte, máte už nějaké nápady?

Máme připraveno pět skladeb na další album a máme archiv s více než 30 lety nedokončených písní. Takže jsem si docela jistý, že v blízké budoucnosti dáme dohromady nějaké další album.


Moc děkuji za rozhovor, moc si toho vážím. Vlastně si plním své sny z mládí. Přeji ti hodně inspirace a vše nejlepší i v osobním životě. Děkuji ti za mnoho krásných okamžiků s tvou hudbou! DEAD HEAD FOREVER!

No, díky za tolik milých slov. Cítím se poctěn a polichocen. Uděláme vše pro to, abychom vytvořili další zuřivou a zběsilou hudbu.

Recenze/review - DEAD HEAD - Shadow Soul (2024):

Recenze/review - DEAD HEAD - Slave Driver (2022):

https://www.deadlystormzine.com/2022/08/recenzereview-dead-head-slave-driver.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------

pondělí 3. června 2024

Recenze/review - HELL:ON - Shaman (2024)


HELL:ON - Shaman
CD 2024, Archivist Records

for english please scroll down

I cesta může být cílem. Toulám se podsvětím a jako černý stín vyhledávám hudbu, která mě nějakým způsobem osloví, která mě baví, něčím zaujme. Nejsem uzavřený jen do jednoho stylu, baví mě právě ta rozmanitost, pestrost. Sedávám ve svém pokoji a dívám se na město. Mraky jsou zrovna nízko a mě hraje z reproduktorů nové album ukrajinských HELL:ON. Stačilo několik prvních motivů a jsem najednou mimo realitu. Procházím se černým lesem a pozoruji starodávné rituály. Oběť je připravena, kněz zvedá nůž. Záblesk a výkřik.

Letos jsou HELL:ON opět majestátní, vznešení, ale i divocí a mraziví. Jejich nové skladby připomínají spíše symfonie smrti, než jen obyčejné songy. Ihned jsem rád přistoupil na jejich hru a užíval si mocné nálady plné děsivých přeludů. Smrt má mnoho podob a přechod na druhou stranu bývá někdy těžký. Když ale budete poslouchat nové album "Shaman", ocitnete se ihned v zemi přízraků. 


Stylově se pánové stále pohybují mezi stejnými mantinely, které kdysi nastavily kapely jako BEHEMOTH, VADER, HATE, SLAYER, BOLT THROWER. Přidávají ale velkou spoustu svých nápadů. Líbí se mi zvuk (Anton Vorozhtsov), obal (Ivan Parkhomenko Art), celková produkce. Mám sice raději více špíny a surovosti, ale jinak jsem spokojený. Hlavní jsou pro mě vždy skladby, způsob, jakým na mě působí. Musí dojít ke vzájemnému přenosu. Musím být zasažený. A to se mi v případě desky "Shaman" stalo. Pánové totiž vše ohlodali až na kost. Základem jsou silné melodie, které mě dokáží doslova strhnout. Rád a často se dívám do tmy a užívám si jednotlivé motivy. Tradiční death metalové prvky se zde potkávají s ostrým thrashem. To vše je potom zabaleno do black metalových pavučin. Výsledkem je koktejl, který když pozřete, tak se ocitnete na starodávném rituálu. Ohně zase jednou hoří jasným, černým plamenem. Živí i nemrtví tančí v divokých rytmech. Na stromech visí kosti poražených. Vše působí naléhavě, opravdově, syrově, stejně jako tohle album. Nálada je podmanivá, pochmurná, mocná. Jako když vstoupíte na hřbitov a všechny hroby jsou v plamenech. Nechte se od HELL:ON pozvat na dlouhý výlet bez konce. Kolem budou ležet vybělené kostry, mrtvoly s vyděšenými tvářemi. Myslím si, že jsem zde správně. Procházím se černým lesem a pozoruji starodávné rituály. Oběť je připravena, kněz zvedá nůž. Záblesk a výkřik. Divoký, temný, black thrash death metalový obřad pro vyvolávání sil z onoho světa!


Asphyx says:

Even a journey can be a destination. I wander through the underworld and, like a black shadow, I search for music that appeals to me in some way, that entertains me, that catches my attention. I'm not confined to one style, I enjoy the variety, the diversity. I sit in my room and look out over the city. The clouds are just low and the new album of Ukrainian HELL:ON is playing from the speakers. Just the first few motives and I am suddenly out of reality. I walk through the black forest and observe ancient rituals. The sacrifice is ready, the priest raises the knife. A flash and a scream.

This year, HELL:ON are once again majestic, sublime, but also wild and chilling. Their new songs are more like symphonies of death than just ordinary songs. I immediately happily agreed to their playing and enjoyed the powerful mood full of eerie mirages. Death takes many forms and the transition to the other side can be difficult. But when you listen to the new album "Shaman", you will find yourself immediately in the land of phantoms. 


Stylistically, the gentlemen are still moving between the same boundaries once set by bands like BEHEMOTH, VADER, HATE, SLAYER, BOLT THROWER. But they add a lot of their own ideas. I like the sound (Anton Vorozhtsov), the cover art (Ivan Parkhomenko Art), the overall production. I prefer more dirt and rawness, but otherwise I'm satisfied. The main thing for me is always the songs, the way they affect me. There has to be a mutual transfer. I have to be affected. And that's what happened to me with "Shaman". The guys chewed everything to the bone. It's based on strong melodies that can literally blow me away. I like and often look into the darkness and enjoy the individual motifs. Traditional death metal elements meet here with sharp thrash. All this is then wrapped in black metal webs. The result is a cocktail that when you devour, you find yourself at an ancient ritual. The fires once again burn with a bright, black flame. The living and the undead dance to wild rhythms. The bones of the slaughtered hang from the trees. Everything feels urgent, real, raw, just like this album. The mood is haunting, sombre, powerful. It's like entering a cemetery and all the graves are on fire. Let HELL:ON take you on a long journey with no end. There will be bleached skeletons lying around, corpses with frightened faces. I think I'm right here. I walk through the black forest and observe ancient rituals. The sacrifice is ready, the priest raises his knife. A flash and a scream. A wild, dark, black thrash death metal ritual to summon the forces of the otherworld!


about HELL:ON on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - HELL:ON - Scythian Stamm (2020)

Recenze/review - HELL:ON - Once Upon A Chaos… (2015)

Album tracklisting:
1) What Steppes Dream About
2) When The Wild Wind and The Soul of Fire Meet
3) Tearing Winds of Innerself
4) Preparation for the Ritual
5) He with the Horse’s Head
6) A New Dawn
7) I Am the Path
8) Shamanúterý 28. května 2024

Interview - DARKNESS - Sharp, raw thrash metal, with a high content of blasting substances! Teutonic thrash metal detonation!


Interview with thrash metal band from Germany - DARKNESS.

Answered guitarist Arnd, thank you!

Recenze/review - DARKNESS - Blood on Canvas (2024):

Ave DARKNESS! Greetings to Germany, hope you are well! I am, because I just got back from work where I spent the whole day listening to your new album "Blood on Canvas". I'm working on the computer and I had my headphones on all the time. I'm literally fascinated by the energy I feel from the record. I don't think you can tell me the recipe for where it comes from, but I'm sure you'd be happy to describe how the new record was made? Has the way DARKNESS composes changed in any way compared to previous albums?

Hello Jakub. Thank you, we are doing very well. Last weekend, Friday May 3rd 2024, we entered the official German album charts at number 92 with our new album. A French metal magazine „converted“ last week's german charts into rock charts, so we're in very good company with Accept, Darkthrone, Judas Priest, AC/DC, Deicide and even Rammstein. It could be going worse, right?

As for the new album, I can't give you a recipe because there isn't really a recipe. Since “The Gasoline Solution” we've been doing it this way: the ideas that really work are turned into songs. I wrote most of the songs on “Blood on Canvas”. It's also important that “the cooks” cook a recipe properly. In our case, we're just as angry at this world as we were when we were 20 years old - not much has changed for the better since then. So we're still cooking with the same anger as before. That's probably the energy you feel. I think it's great that it comes across when you listen to it.

We've put a lot of energy and work into this album and we're very proud of the result. I think it's the most aggressive album we've ever recorded.


Personally, there's one thing I like most about "Blood on Canvas" and that's the melodies. Clear, distinct, relying on interesting riffs, the songs gradually graduate, they have drive and power. To me, these are the things that make good music great. I wonder how you know when a song is finished? Who has the final say? And then how do you feel about their live presentation? Does there have to be chemistry between you and then the fans? Do you also have ideas that you then scrap?

It's true, we used more melodies on “Blood on Canvas” than on the albums before it. That just happened, it wasn't planned. But we're not afraid of melodies anymore. A song can be melodic and still be fast and brutal. What's important is the feeling and the message that a song conveys.

You can't plan when a song is finished, you have to feel it. It fits when it fits. As far as I'm personally concerned, a song is never finished, because at the latest when I hear the final mix in the studio, I think: “We should have played it like this, we should have made a stop here, there could be a solo there.” But at some point you have to finish and record and that can happen when you feel: that's good! What you think about it later is irrelevant. No one in the band has the last word, everyone has to be satisfied with the performance. And of course ideas are discarded.

Live, the choice of songs is always a problem. We have a repertoire of about 60 songs, of which we can usually play 10 or 12 live. A few classics like “Death Squad” always have to be included, that makes it difficult to choose the rest of the set.

The chemistry between the band and the audience is of course essential. That's what heavy metal thrives on and the crazier the fans are, the more we realize that they like it, the wilder we get on stage.


I know a lot of bands that have lyrics to songs just to sing something. What I always liked about DARKNESS is that they have an idea, a meaning, an opinion. How do they come about? When does the inspiration come and how do you fit them into the music? Personally, I think writing lyrics is an insanely hard discipline and on the new album "Blood on Canvas" in particular, they are great. I often think to myself, yeah, that's exactly right, that's how I feel too.

Thank you for the praise, I'm glad you like the lyrics. I wrote 7 out of 9 lyrics and you're absolutely right: writing lyrics is very hard work, it's often underestimated. You have to find good rhymes and adhere to a certain meter, and the text has to have a message: combining all that can drive you crazy. Writing a decent text can also take a little longer. For “Nights in Turmoil” I was inspired by the movie “Athena”, the text was finished in two hours. “Blood on Canvas” took a few days because I wanted to paint a musical and lyrical picture.

The inspiration for the lyrics comes from this world that could be beautiful and yet is so full of shit. The “good” thing is that I will never run out of ideas.

I couldn't and didn't want to write lyrics without content. Heavy metal to me is still rebellion and rebelling against the establishment, I can't write about bees and flowers. I feel obliged to denounce things. Besides, meaningless or irrelevant lyrics wouldn't fit the music, it's about creating a coherent overall work of art.

If you then manage to say: “yeah, that's exactly right, that's how I feel too!”, then I've done everything right. That makes me happy, thank you very much.


A long time ago, back in elementary school, a friend once drew your logo in my notebook. I didn't know who it was and I was pissed. I immediately ran home and tried in vain to get some information about you. Then I finally heard "Death Squad" and when I went to the pub afterwards I told everyone that the best thrash band was DARKNESS and not SLAYER! We almost had a fight, ha. It was a beautiful time, you were young. How did you experience your beginnings? Can you tell our readers a little bit about how albums were recorded back then? Please reminisce.

Wow: DARKNESS instead of SLAYER?! That shows that you have a very good taste in music, hahahaha! But seriously, that's a too great honour!

The beginnings were magical, the Ruhr area in the eighties was at rock bottom, but metal was literally exploding. There were bands, rehearsal rooms and concerts everywhere. You always met someone you knew, every weekend there was a concert or a party somewhere. It was like a gold rush, you can't really describe it. Our rehearsal room was my real home.

To explain it all in an interview, the first recordings, back then still fully analogue on 24 tracks and the first big shows: that would fill a whole book! I'm sorry, but this trip can't be answered in one question.


I keep telling everyone and it's clear that once upon a time there was rock and heavy metal and then thrash. There's no evolution without the basics. Staying in the past, what musicians actually brought you to music? Is there anyone you still admire today that you've wanted to maybe meet and thank for inspiring you?

Well, the first heavier band I heard was KISS, but the first real fix of heavy metal was STRONG ARM OF THE LAW by SAXON. After that it was UNLEASHED IN THE EAST by JUDAS PRIEST. I still love both bands to this day, and I'm a big fan of NWOBHM in general. I agree with you that the history of music and the evolution that genres have made is very important. Most people I know see it the same way.

I would thank a lot of bands and musicians for the influence they have had on me and my music. It's hard to name singles. Ronnie James Dio and Rob Halford would be two that I still think are great.

I always take each band as a whole. Not just their music, but their performance, how they treat their fans. Honestly, a band can play like gods, but then I come to a show and they're arrogant and a few slaps and that's it for me. What I've always loved about DARKNESS is that you guys are civil, cool, heartfelt, go-getters. How do you perceive the fans? I feel like you guys enjoy every show immensely. Am I right?

It's nice that you see us that way. That's how we are indeed. We love playing live; we enjoy every damn second on stage and always give everything. For me personally, it means the world to be out there in front of the crowd. I don't particularly like the word „fans“ either, it's so subservient, like: „us up here, you down there“. That's not how we see it. After the shows, we always like to be with people, drink beer with them and talk to them.

There's no reason to be arrogant, because without the banging crowd we'd be rotting away in the rehearsal room. We owe them everything we are!


How do you perceive contemporary metal? Do you have any favourite bands? I don't know about you, but lately it seems to me that everyone is playing faster and faster, crazier and more incomprehensible. You stand under the stage, nod your head for a while, what great musicians they are, and then you don't remember anything. Then he goes home and prefers to listen to good old Saxon.

As I read what you wrote, I had to laugh! That's exactly how I often feel: sometimes I think that making music is another form of masturbation for some people because they find themselves so awesome, hahaha.

But that's neither fair nor right. Many young and new bands today are talented and very good. Their musical skills often far surpass what we used to be able to play compared to the eighties. But being able to play great doesn't mean being able to write good songs, and that's what it's all about in the end. A lot of bands lack that and then it's a shame when you're overwhelmed by their playing skills but can't remember a single song after their show.

All in all, though, I see contemporary metal in a very positive light. There are many talented and enthusiastic bands with good concepts and the scene is diverse and active.

And, hey, let's be honest: a few questions earlier we talked about music and genres evolving. That's also the case here: maybe younger people are into more extreme music and different song structures. If that's the case, then that's the development and that is ok.

But metal will never die, I'm convinced of that.

You're a memory now. Times have changed a lot since the '80s. You're kind of a legendary band, you have a lot of fans, you get invited to gigs. Still, there's a lot that's different. Nowadays you have the internet, new technologies, a lot of people listen to music in the style - download, listen and then either forget or delete. You come across as a very positive person, how do you look to the future? Will metal be just for old people anymore? And how do you see the changes as a musician? And where is DARKNESS heading at the moment?

Well, I don't think we're just a memory, because we're still playing concerts and releasing albums. But it's true that we belong to the old guard. That can be very annoying sometimes when you realize that you are some kind of dinosaur, hahaha. But in my opinion, age doesn't really matter, because you're a heavy metal maniac all your life. I meet people of all ages at concerts, from newborn to almost dead, and I don't have a feeling that anyone cares.

The changes in recent years are certainly serious and certainly not always positive for the musicians, but there's nothing you can do about it. You have to see the new technologies as an opportunity and use them. Either you move with the times or you perish.

We're on a high at the moment, as I said before, we're in the charts and more present than ever before. For us, it's all about moving forward!

I'm sure as a band you still have some dreams, goals, milestones you want to achieve. Will you reveal them to us? You're thrash veterans, you're recording great albums, you can still hear the enthusiasm for the music. You play gigs, you play festivals, you tour. Is there anything else missing from the puzzle?

Sure, I miss the hot twenty-year-old groupies, they should definitely look after us backstage again, hahaha!


We're coming to the end, so I'd like to try a more philosophical question. How would you define the style called thrash metal? What is this music for you and why did you choose this style?

As I mentioned before, music has been the most important part of my life for as long as I can remember. Music has always accompanied me and kept me going.

Thrash metal is fast, hard, uncompromising. It's the music of the Ruhr region, the area we come from. In the eighties, times were bad, there were hardly any jobs, industry was at rock bottom, the Ruhr area was loud and dirty with tough but warm-hearted people. In such an area, in such a time, we couldn't make any other music than thrash, that was the valve to get rid of all the shit.

What is DARKNESS going to do in the next few months?

We are going to promote the new album and play shows.

Thank you very much for the interview. You don't even know what it means to me. A boyhood dream come true. I wish you many more great ideas, sold out records, sold out shows and may your private lives prosper as well. See you at the concert! DARKNESS RULES!

Thank you very much, Jakup. The honour is on my side! Thank’s for your believe and support, I hope we’ll meet soon. Metal on!

Recenze/review - DARKNESS - Blood on Canvas (2024):

Recenze/review - DARKNESS - Over and Out (2020):

TWITTER