DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 26. června 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NEKROVAULT - Totenzug: Festering Peregrination (2020)

Recenze/review - NEKROVAULT - Totenzug: Festering Peregrination (2020)NEKROVAULT - Totenzug: Festering Peregrination
CD 2020, Ván Records


for english please scroll down

Zpuchřelá těla, která na mě dorážejí z temnoty. Bez očí, bez svědomí, s dlouhými drápy. Sekají, škrábou a ječí jako bájné sirény. Něco málo už za ty roky o podsvětí vím, ale pokaždé jsem překvapen intenzitou. Hudba a (death metal zvlášť) byla vždycky o schopnosti vytvořit temnou a pochmurnou atmosféru. Zaseknout nůž do břicha, exhumovat mrtvoly, zahalit celý svět do krvavé mlhy. Němečtí NEKROVAULT na mě zpočátku působili jako přízraky, které mě pozvaly do nekonečných močálů.


Jsem už starý pes, který poslouchá jenom to, co se mu líbí. Podporuji a poslouchám už jen smečky, které mě dokáží přikovat k reproduktorům. Není čas na to ztrácet vzácné chvíle zbytečnostmi. "Totenzug: Festering Peregrination" je prvním dlouhohrajícím albem kapely. Je zkaženým hnisem, který se mi hned usadil v žilách. Temné katakomby opět vydaly své svědectví o smrti, nenávisti, o šílenství, o nikdy nekončící tmě. NEKROVAULT se toulají katakombami již od roku 2017. Za tu dobu načerpali spoustu zkažené energie, aby ji přetavili v letošní album. Novinka asi nejvíce připomíná starý černobílý hororový film, trhavé pohyby duchů, strach. Nalezneme zde několik styčných bodů s kapelami typu INCANTATION, RUNEMAGICK, nověji pak třeba s SULPHUR AEON, CHAPEL OF DISEASE. Nevím, jestli jste měli někdy možnost míchat černou krev, ale "Totenzug: Festering Peregrination" vás prokleje úplně stejným způsobem. Může za to nejen skvělý zastřený zvuk a vynikající ponurá grafika desky, ale hlavně nápady, které si vás ihned podmaní. Spíše než o obyčejný death metal s doomovými a blackovými prvky se jedná o spiritistickou seanci pro vyvolávání temných sil. Venku se setmělo a je čas jít. Na nedaleký hřbitov. Už dávno vím, kde je vchod do podzemí, do samotného pekla. Těším se na zpuchřelé tváře mrtvých, na přízraky a hlavně na vynikající nihilistický rituál smrti, který bude v podání této nahrávky hrát všude kolem. Soundtrack ke zrození démonů, mokvající a rozkládající se tkáně. Osobně považuji tuhle desku za vynikající, magickou, vroucí, žhavou, drtící. Buďte prokletí! Inferno!Asphyx says:


Puffy bodies coming to me from the darkness. No eyes, no conscience, long claws. They chop, scratch and scream like mythical sirens. I have known a little about the underworld over the years, but I am always surprised by the intensity. Music (death metal in particular) has always been about the ability to create a dark and gloomy atmosphere. Stuck a knife in the stomach, exhume corpses, cover the whole world in a bloody mist. At first, the German NEKROVAULT seemed to me like ghosts that invited me to endless swamps.

I am an old dog who only listens to what he likes. I only support and listen to bands that can nail me to the speakers. There is no time to waste precious moments in vain. "Totenzug: Festering Peregrination" is the band's first full-length album. It's a rotten pus that immediately settled in my veins. The dark catacombs once again provide witness about death, hatred, madness and about never-ending darkness.NEKROVAULT have been roaming the catacombs since 2017. During that time, they have gained a lot of spoiled energy to transform it into this year's album. The new album is probably most reminiscent of an old black and white horror film, jerky movements of ghosts, fear. There are several points of contact with bands such as INCANTATION, RUNEMAGICK, and more recently with SULPHUR AEON, CHAPEL OF DISEASE. I don't know if you've ever had the opportunity to mix black blood, but "Totenzug: Festering Peregrination" will curse you in exactly the same way. This is not only because of great muffled sound and excellent gloomy graphics of the album, but also because of the ideas that will immediately conquer you. Rather than ordinary death metal with doom and black elements, it is a spiritualistic session for evoking dark forces. It was getting dark outside and it means it is time to go to a nearby cemetery. I have known for a long time where the entrance to the underground is. I'm looking forward to the puffy faces of the dead, the ghosts and especially the excellent nihilistic death ritual, which will be performed all around due to this recording. Soundtrack to the birth of demons, wetting and decaying tissue. Personally, I consider this record to be excellent, magical, hot, crushing. Be cursed! Hell!TRACKLIST
1. Totenzug - Funereal Hillscapes (6:18)
2. Sepulkrator (8:02)
3. Psychomanteum - Luminous Flames (7:58)
4. Pallid Eyes (5:17)
5. Serpentrance (2:05)
6. Basilisk Fumes (4:39)
7. Eremitorium (9:01)


band:
P. - bass & vox.
S. - guitar
SS. - lead guitar & vox.
V. - drums


https://www.facebook.com/Nekrovault
http://www.van-records.de
https://www.facebook.com/vanrecs

https://nekrovault-vanrecords.bandcamp.com/album/totenzug-festering-peregrination
Share this games :

TWITTER