DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 9. července 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DIABOLIC OATH - Profane Death Exodus (2020)

Recenze/review - DIABOLIC OATH - Profane Death Exodus (2020)


DIABOLIC OATH - Profane Death Exodus
CD 2020, Sentient Ruin Laboratories

for english please scroll down


Každý z nás si asi představujeme Bestii jinak. Někdo jako šíleného vraha se sekyrou v ruce, jiný zase jako příšeru se stovkou jedovatých chapadel. Osobně si myslím, že jde spíše o jakousi neuchopitelnou temnou hmotu, která je stále kolem nás. Jen ji příliš nevnímáme. Stačí ale malá neopatrnost, přešlap a spadneme do nekonečné nicoty. Někdo se snaží znázornit Bestii pomocí obrazů, někdo o ní píše tajemné knihy. Dle mého názoru ale nejlépe zlo vyjadřuje hudba.

Američtí DIABOLIC OATH mají na svém kontě zatím pouze dvě demonahrávky. Jejich novinka "Profane Death Exodus" je ale prvotinou, která se může s klidem poměřovat s o hodně slavnějšími kapelami. Právě ji poslouchám a doslova cítím, jak z ní odkapává zkažená krev. Temnota dostala nové jméno. DIABOLIC OATH se vydali podobnou cestou jako kapely TEITANBLOOD, BESTIAL WARLUST, ESKHATON, HERESIARCH, DIOCLETIAN a samozřejmě IMMOLATION, INCANTATION, DEICIDE. Jedná se o ďábelský materiál, na kterém je umíchán nechutný koktejl z těch nejodpornějších ingrediencí. Black metal a death metal v poměru, ve kterém vás ihned stáhne do hlubin. Jakoby se na mě valila obrovská lavina z kostí, lebek, špíny a tlejících tkání. Pokud máte rádi absolutní zlo, tak budete myslím spokojeni. Skladby jsou v určitých momentech sice nepřehledné a komplikované, ale s tím se v tomto stylu počítá. Rozhodně se nejedná o desku pro slabé povahy, pro lidi, kteří poslouchají hudbu povrchně. Musíte proniknout až do morku kostí, až na dřeň. Potom budete po zásluze odměněni poctivým smrtícím zážitkem. O setkání s Bestií bude samozřejmě také postaráno. "Profane Death Exodus" je velmi povedeným, nihilistickým, blasfemickým albem, které vás roztrhá doslova na kusy. Vítejte v absolutní tmě!Asphyx says:

Each of us probably imagines the Beast differently. Someone like a mad killer with an ax in his hand, another like a monster with a hundred venomous tentacles. Personally, I think it's more of an elusive dark matter that's still around us. We just don't notice it very much. But just a little carelessness, step over and we will fall into infinite nothingness. Someone tries to portray the Beast by pictures, someone writes a mysterious books about it. However, in my opinion, music best expresses evil.

The American band DIABOLIC OATH has so far only two demos on their account. However, their new record "Profane Death Exodus" is the first that can easily be compared to much more famous bands. I'm just listening to this album, and I can literally feel spoiled blood dripping from it. Darkness got a new name.


DIABOLIC OATH chose a similar path as the bands TEITANBLOOD, BESTIAL WARLUST, ESKHATON, HERESIARCH, DIOCLETIAN and of course IMMOLATION, INCANTATION, DEICIDE. It is a devilish material on which a disgusting cocktail of the most disgusting ingredients is mixed. Black metal and death metal are in a ratio in which it immediately draws you down into the depths. It is like as if a huge avalanche of bones, skulls, dirt, and rotting tissues was pouring down on me. If you like absolute evil, then I think you will be satisfied. The songs are confusing and complicated at certain moments, but this is taken into account in this style. It's definitely not a record for the faint of heart, for people who listen to music superficially. You have to go more deep, almost to the bone marrow. Then you will be rewarded with an honest deadly experience. "Profane Death Exodus" is a very successful, nihilistic, blasphemic album that will literally tear you to pieces. Welcome to absolute darkness!


tracklist:
1. Towards Exalted Coronation
2. Immaculate Conjuration of Infernal Recrudescence
3. Morbid Ekstasis
4. Emundationem Flammae
5. Apocryphal Manifestations
6. Opening the Gates to Blasphemic Domination
7. Chalice of Conquering Blood

Share this games :

TWITTER