DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 6. července 2020

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SOMNIATE - The Meyrinkian Slumber (2020)

Recenze/review - SOMNIATE - The Meyrinkian Slumber (2020)


SOMNIATE - The Meyrinkian Slumber
CD 2020, Lavadome productions

for english please scroll down


Temná zákoutí staré Prahy. Genius loci. Historie otisknutá do kamenných zdí. Také máte na některých místech pocit, že jste tam už někdy byli? Možná v minulém životě, možná jako přízrak. Vidiny zlého, šílená předtucha. Jemné balancování na hraně našeho a onoho světa. Co je pravda a co lež? Existujeme vůbec? Na mnohé nám mohou dát odpověď dobré knihy, obrazy a dle mého nejlépe hudba. Četli jste Gustava Meyrinka a jeho dílo Golem? Milujete Kafku? A co třeba takový H.P. Lovercraft? 

Čeští black metalisté SOMNIATE se volně inspirovali dílem prvně zmiňovaného. Jejich prvotina je stejně zastřená, zahalená do temných pavučin děsivých představ. Za nástroje se postavili šikovní muzikanti, kteří již mají něco za sebou. Kteří umí složit skladby, jež si budete pamatovat, kteří dokáží do jednotlivých motivů propašovat do krve zbarvenou mlhu. Nezbývá než pozdravit démony a znovu zapnout play. Divotvorné, nemyslíte?
Hudba se má poslouchat, nemá se o ní psát, přesto se pokorně pokusím. Nejdříve lehká kritika. Některé skladby jsou pro mě možná až moc dlouhé, rozvláčné, jednotvárné. Ono to tak ale asi má být. Vokál bych si také dovedl představit víc variabilní. Ale to jsou jen drobnosti, lehký povzdech zmlsaného posluchače. Vše vyváží krásně čitelný zvuk (BST Studio, Paříž) a spousta zajímavých momentů. Mívám sice raději syrovější a surovější black metal, ale zde je posluchačům předkládána doslova magická atmosféra. Je vlastně jedno, o jaký metalový styl se jedná, důležité jsou myšlenky a předané emoce. Troufám si tvrdit, že SOMNIATE se na svém debutu vydali tou správnou trnitou cestou. Rozhodně se nejedná o nahrávku na jeden poslech. Je třeba vydržet, rozkrýt jednotlivé pasáže, vydat se s deskou na dlouhou procházku noční Prahou. Fanoušci třeba takových FUNERAL MIST, AOSOTH, ABYSSAL, TEMPLE OF BAAL, DEATHSPELL OMEGA, ANTAEUS, VI, GEVURAH a podobně chorých záležitostí, by mohli být spokojeni. Čeští black metalisté dokáží být techničtí, ale i éteričtí (v některých pasážích dokonce připomínají rockové kapely ze 70 let). Také vidíte za každým rohem stín? Také cítíte, že jsou kolem duchové? Potom jste tady správně. Podmanivý black metal s krvavě temnou aurou! Doporučuji všem nemrtvým.  

Asphyx says:

Dark corners of old Prague. Genius loci. History imprinted into the stone walls. Do you also feel like you've already been there before? Maybe in a past life, maybe like a ghost. Visions of evil, crazy premonition. Fine balancing on the edge of our world and that on the other side. What is truth and what is false? Do we even exist? Many books, pictures and, in my opinion, music can give us the answer to many such questions. Have you read Gustav Meyrink’s work called Golem? Do you love Kafka? And what about H.P. Lovercraft?

Czech black metalists SOMNIATE were freely inspired by the work of the first mentioned. Their debut record is equally veiled, shrouded in dark cobwebs of terrifying images. Skillful musicians, who already have something behind them, took the instruments into their hands here. They can compose songs that you will remember, the can smuggle a colored mist into blood into individual motifs. All that remains is to greet the demons and turn on the CD player again. Miraculous, don't you think?
We should more listen to music, not write about it, yet I will humbly try. At first, slight criticism. Some songs may be too long, protracted, monotonous for me. But that's probably how it should be. I would also imagine the more variable vocals. But these are just little things, a light sigh from the old school listener. Everything is balanced by beautifully readable sound (BST Studio, Paris) and lots of interesting moments. I prefer raw black metal, but here literally magical atmosphere is presented to listeners. It doesn't really matter what the metal style is played here, feelings and transmitted emotions are still the most important. I dare to say that SOMNIATE set out on the right thorny path on their debut. This is definitely not a one-listen record. It is necessary to endure, uncover the individual passages, go on a long walk through night Prague with the album. Fans of bands like FUNERAL MIST, AOSOTH, ABYSSAL, TEMPLE OF BAAL, DEATHSPELL OMEGA, ANTAEUS, VI, GEVURAH and similarly sick black metal bands could be satisfied. Czech black metalists can be technical, but also ethereal (in some passages they even resemble rock bands from the 70s). Do you also see a shadow at every corner? Do you also feel that there are ghosts around? Then you are in the right place. Captivating black metal with a blood dark aura! I recommend to all the undead.


Tracklisting:
1. The Sleepless Stone
2. Rephaim
3. In Bone Incorruptible
4. A Penitentiary Triptych
5. Of Fragrance and Light


Total time: 32:02

SOMNIATE are:
Zdeněk Klekner • Vocals
Marek Štembera • Guitars, Vocals
Aleš Vilingr • Guitars
Adam Kulich • Bass
Tomáš Mařík • Drums

LAVADOME productions:
store.lavadome.org
facebook.com/lavadome
https://lavadome.bandcamp.com

SOMNIATE:
www.somniate.net
facebook.com/somniateofficial
instagram.com/somniateofficial
Share this games :

TWITTER